AC-spenningsmåleomformere og DC-spenningsmåleomformere

AC-spenningsmåleomformere og DC-spenningsmåleomformere

Med spenningsmåleomformere MACX MCR registrerer du like- og vekselspenning, og omformer dem til analoge standardsignaler. Måleomformeren MACX MCR-VDC registrerer likespenning fra 0 til ±660 V DC. Spenningsmåleomformeren MACX MCR-VAC registrerer sinusformet vekselspenning fra 0 til 660 V AC. Du får optimal målenøyaktighet grunnet åtte fininndelte spenningsmåleområder. Du får høy driftssikkerhet takket være galvanisk 3-veisskille.

Mer informasjon

Dine fordeler med våre AC- og DC-spenningsmåleomformere

  • Nøyaktig gjengivelse av måleresultatet med ni spenningsmåleområder som kan stilles inn etter ønske
  • Høy driftssikkerhet og sikker signaloverføring takket være galvanisk treveisskille
  • Enkel kompensering av sensorfeil eller måleavvik gjennom ZERO/SPAN-utligning