Säkra kopplingsreläer

Säkra kopplingsreläer

Säker tillgänglighet i processindustrin

Certifierat kopplingsrelä med tvångsstyrda kontakter för säker till- och frånkoppling.

Tillbaka till Säkerhetsrelä

Kategorier

Sökning i Säkra kopplingsreläer

Visa alla produkter i den här kategorin

I processindustrin eller inom maskinbyggnad: Vid nödfall måste en tillförlitlig signalkoppling garanteras. Därför erbjuder Phoenix Contact kopplingsreläer med tvångsstyrda kontakter.

Fördelarna

 • Högsta säkerhet med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
 • Säker diagnos och enklare funktionskontroll enligt IEC 61508
 • Hög kompatibilitet: anpassad till ledningssystem inom processindustrin
 • Enkel verifikation är möjlig, eftersom alla säkerhetstekniska egenskaper är tillgängliga

Mycket kompakt säkert kopplingsrelä PSRmini

Mycket kompakt säkert kopplingsrelä PSRmini  

Spara upp till 70 % plats med PSRmini

Tack vare egenutvecklad reläteknik tar de nya kopplingsreläerna PSRmini upp mycket lite plats. SIL-kopplingsreläerna med tvångsstyrda kontakter sparar oerhört mycket plats – upp till 70 % med bibehållen prestanda.

 • Byggbredd från 6 mm
 • Kopplingsreläer för säker till- och frånkoppling
 • LED:er möjliggör en SIL-kvalificerad diagnos direkt i modulen
 • Aktiv felrapportering till styrsystemet ger kortare stilleståndstid under planerade underhållsfaser
 • Kompatibel med konventionella säkra system

Klassiska säkra kopplingsreläer PSRclassic

Klassiska säkra kopplingsreläer PSRclassic  

Klassiska kopplingsreläer för säker frånkoppling

I PSRclassic-serien hittar du konventionella kopplingsreläer med tvångsstyrda kontakter för säker frånkoppling. De klassiska kopplingsreläerna kännetecknas av ett stort antal funktioner och varianter. Kapslingsbredden motsvarar de vanliga kapslingsstorlekarna på marknaden.

 • Byggbredd från 17,5 mm
 • Kopplingsrelä för säker frånkoppling
 • Kompatibel med konventionella säkra system

Beprövad säkerhet med tvångsstyrda kontakter

Tvångsstyrda kontakter  

Tvångsstyrda kontakter

Med tvångsstyrning är stängnings- och öppningskontakterna i ett grundrelä sammankopplade mekaniskt. Det hindrar att stängande och öppnande kontakter sluts samtidigt. I kombination med en särskild omkoppling identifieras misslyckade öppningsförsök på ett tillförlitligt sätt. Det är det bästa sättet för att skydda maskiner och personer så säkert som möjligt.

För att erbjuda dig extra hög säkerhet är våra produkter PSRmini och PSRclassic försedda med tvångsstyrda kontakter.

Flexibelt I/O-korskopplingssystem

Flexibelt I/O-korskopplingssystem från Phoenix Contact  

Flexibelt I/O-korskopplingssystem från Phoenix Contact

Smarta I/O, alltså universella I/O-moduler, öppnar upp för helt nya möjligheter inom processindustrin, både för nya anläggningar och för eftermontering (retrofit).

Det flexibla I/O-korskopplingssystemet från Phoenix Contact hjälper till att göra Universal I/O helt universellt på gränssnitts- och byglingsnivån. Systemet är en kombination av en standardiserad grundmodul och utbytbara Input-Output-Accessories (IOAs) med olika elektriska funktioner.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00