Powrót do przegladu

Konfiguracja bezpieczeństwa za pomocą SAFECONF

Proste konfigurowanie urządzeń bezpieczeństwa za pomocą oprogramowania Phoenix Contact

Konfigurowanie przekaźników bezpieczeństwa odbywa się w prosty sposób metodą „przeciągnij i upuść”. Darmowe oprogramowanie SAFECONF umożliwia wygodne konfigurowanie funkcji PSRtrisafe i SafetyBridge kilkoma kliknięciami myszki.

Oprogramowanie SAFECONF

Konfiguracja urządzeń bezpieczeństwa metodą przeciągnij i upuść

Efektywna implementacja normy ISO 13849-1

Konfiguracja urządzeń za pomocą SAFECONF spełnia ustawowe wymogi w zakresie konfiguracji aplikacji bezpieczeństwa. Dzięki SAFECONF można efektywnie zaimplementować normę ISO 13849-1.

Proste tworzenie układu logicznego bezpieczeństwa metodą przeciągnij i upuść

Oprogramowanie SAFECONF  

Szybka praca z blokami funkcyjnymi

Konsekwentnie proste: Oprogramowanie SAFECONF umożliwia niezawodne tworzenie układów logicznych bezpieczeństwa i konfigurowanie bloków funkcyjnych.

Zintegrowany mechanizm weryfikacji automatycznie sprawdza prawidłowe połączenie złączy modułów i kompletność przewodów sygnałowych.

Bezpieczne przesyłanie konfiguracji

Proces kontrolny oprogramowania SAFECONF  

Bezpieczna transmisja

Trzeba zapewnić możliwość ograniczenia skutków odchyleń lub niekompletnego ustawienia podczas transmisji do sprzętu.

Rozwiązaniem jest zintegrowany proces kontrolny zapewniający transmisję właściwych danych i zapobiegający niekompletnej konfiguracji.

Walidacja układu logicznego bezpieczeństwa

Kontrola działania za pomocą planu testów  

Walidacja za pomocą planu testowego oraz trybu symulacji

Skuteczność i określone działanie układu logicznego bezpieczeństwa można kontrolować za pomocą planu testów.

W trybie symulacji za pomocą planu testów można sprawdzić prawidłowe działanie układu logiki bezpieczeństwa. Można wykonywać symulację sytuacji błędów i na podstawie wartości sygnałów obserwować zachowanie układu bezpieczeństwa.

Niezawodne dokumentowanie środków bezpieczeństwa

Dokumentacja za pomocą oprogramowania SAFECONF  

Przejrzysta i niezawodna dokumentacja

Pełna kontrola — przy użyciu SAFECONF można za pomocą jednego przycisku sporządzić kompleksowe raporty z projektu. W ten sposób dokumentuje się wszystkie ważne informacje, które musi udostępnić technika bezpieczeństwa funkcjonalnego:

  • Działania cyklu życia
  • Zmiany
  • Zestawy parametrów
  • Projektant i data projektu
  • Plan układu logicznego
  • Wersja
  • Modyfikacje projektu
  • Wyniki testów

Szybkie uruchamianie aplikacji bezpieczeństwa

Uruchamianie za pomocą funkcji Force  

Szybkie uruchamianie dzięki funkcji Force

SAFECONF umożliwia testowanie prawidłowego działania aplikacji bezpieczeństwa bezpośrednio na miejscu przy maszynie.

Funkcja Force umożliwia ustawienie wejść i wyjść PSRtrisafe w stan wysoki. Selektywne uruchomienie elementów maszyn lub urządzeń pozwala skontrolować działanie funkcji bezpieczeństwa. Umożliwia to szybszy rozruch urządzenia.


Powrót do przegladu
Oprogramowanie
  • Konfiguracja bezpieczeństwa za pomocą SAFECONF

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410