Krosowanie sygnałów we/wy

Krosowanie sygnałów we/wy

Oferujemy różne rozwiązania do krosowania sygnałów we/wy w automatyce przemysłowej:
Uniwersalny system VIP I/O-Marshalling umożliwia kompletne uniwersalne krosowanie sygnałów we/wy, od obiektu po sterowanie. Do standardowego krosowania sygnałów we/wy dostępne są nasze Termination Carrier oferujące rozwiązanie Plug & Play do podłączania klasycznych urządzeń na szynę DIN do standardowych kart we/wy systemu automatyki.

Więcej informacji

Krosowanie sygnałów na potrzeby uniwersalnych i standardowych sygnałów we/wy – porównanie

Przy krosowaniu sygnałów I/O dla standardowych systemów I/O sygnały obiektowe są sortowane na poziomie krosowania według rodzaju sygnału i przetwarzane przez poziom interfejsowy. Następnie są podłączane do odpowiednich kart I/O w jednostce sterującej. W przeciwieństwie do tego krosowanie sygnałów I/O dla uniwersalnych systemów I/O umożliwia elastyczne konfigurowanie kanałów od obiektu do sterowania.

Krosowanie sygnałów we/wy do uniwersalnych i standardowych systemów we/wy – porównanie

Przegląd produktów w porównaniu

Uniwersalne krosowanie sygnałów we/wy
Standardowe krosowanie sygnałów we/wy
Uniwersalne krosowanie sygnałów we/wy

Standardowe krosowanie sygnałów we/wy

Wejście sterowania Uniwersalne karty we/wy z elastycznym przyporządkowaniem kanałów (jedna karta we/wy na potrzeby wszystkich rodzajów sygnałów) Karty we/wy ze stałym przyporządkowaniem w zależności od rodzaju sygnału (na każdy rodzaj sygnału wymagana jest jedna karta we/wy)
Krosowanie sygnałów Połączone poziomy marshallingu i interfejsu Oddzielne poziomy marshallingu i interfejsu
Przetwarzanie sygnałów Wtykowe Input Output Accessories, stałe oprzewodowanie po stronie obiektu i sterownika Termination Carrier z urządzeniami na szynach montażowych, stałe oprzewodowanie po stronie sterownika
Do produktów Do produktów
VIP I/O Marshalling

Krosowanie sygnałów do systemów uniwersalnych we/wy

Krosowanie sygnałów we/wy do systemów uniwersalnych we/wy staje się naprawdę uniwersalne dzięki VIP I/O Marshalling: elastyczny system krosowania sygnałów we/wy to rozwiązanie niezależne od sterownika, łączące w sobie krosowanie i przetwarzanie sygnałów we/wy. Elastyczne moduły funkcyjne plug-in umożliwiają indywidualną konfigurację kanałów, od obiektu do poziomu sterowania.

Termination Carrier

Krosowanie sygnałów do standardowych systemów we/wy

Na potrzeby standardowego krosowania sygnałów we/wy opracowaliśmy kompaktowe rozwiązanie Plug & Play: nasze Termination Carrier będą nieocenioną pomocą w błyskawicznym i bezbłędnym podłączeniu klasycznych kondycjonerów sygnału szyn DIN oraz przekaźników bezpieczeństwa do standardowych kart we/wy systemów automatyzacyjnych z wykorzystaniem konfekcjonowanego okablowania systemowego. Nasze Termination Carrier są jednym z najbardziej kompaktowych systemów modułowych do standardowego krosowania sygnałów we/wy na rynku.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa
Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.
Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”