Oznaczniki do nadruku przemysłowego

Oznaczniki do nadruku przemysłowego

Nasze oznaczniki nadają się do różnorodnych zastosowań w środowisku przemysłowym, od oznakowania szafy sterowniczej, po oznakowanie instalacji zewnętrznych. Trwałość oznaczników, również w warunkach ekstremalnych, spełnia wszystkie normy i standardy międzynarodowe. Liczne wersje umożliwiają oznakowanie złączek szynowych, przewodów i kabli, urządzeń, systemów i instalacji.

Więcej informacji

Rodzina produktów

Nowe produkty

Drukarki termotransferowe THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Oznaczniki do kabli E-WM
Koszulka termokurczliwa do oznaczania kabli i przewodów E-WMS
Samoprzylepne etykiety owijane z laminatem ochronnym E-WML
Oznaczniki do złączek szynowych w formacie bezkońcowym E-TM
Drukarki termotransferowe do nadruku przemysłowego
Drukarki do wszystkich materiałów na rolce

Drukarki do materiałów na rolce zapewniają niezwykłą elastyczność. Mogą być używane jako standardowe drukarki do nadruku na wszystkich materiałach na rolce. Można również łączyć je z E.CUTTER(/P) do cięcia i perforacji materiałów bezkońcowych. Mogą także współpracować z jednym z aplikatorów THERMOMARK E SERIES, tworząc razem efektywny system drukowania i aplikacji.

To są zalety

 • Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji: kompatybilność ze wszystkimi aplikatorami THERMOMARK E SERIES
 • Do wszystkich materiałów na rolce z serii MARKING system
 • Łatwe przetwarzanie wszystkich materiałów w formacie bezkońcowym poprzez zastosowanie E.CUTTER i E.CUTTER/P
 • Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD 4,3”: filmy do rozwiązywania błędów, komunikaty w czasie rzeczywistym
 • 300 i 600 dpi dla wszystkich wymagań przemysłowych
 • Solidna konstrukcja przemysłowa do dużych ilości drukowania
 • Efektywny nadruk termotransferowy

To są cechy główne

 • Dostępne w rozdzielczości druku 300 i 600 dpi
 • THERMOMARK E.300 i E.600 są kompatybilne z aplikatorami THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.SLEEVE i THERMOMARK E.VARIO
 • THERMOMARK E.300 D i THERMOMARK E.600 D są kompatybilne dodatkowo z THERMOMARK E.WRAP

Aplikator do ruchomych oznaczników do kabli
Automatyczny nadruk i aplikacja oznaczników do kabli

Aplikator THERMOMARK E.WIRE wykonuje oznaczniki do kabli ruchome osiowo i promieniowo. Dzięki zgrzaniu oznacznik jest zabezpieczony przed zgubieniem. Format bezkońcowy pozwala na wykonywanie oznaczników o dowolnej średnicy od 1,8 mm do 5,6 mm przy użyciu tylko jednego materiału, dostępnego w różnych szerokościach.

To są zalety

 • Oszczędność czasu do 70% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji koszulek termokurczliwych lub etykiet owijanych
 • Jeden materiał niezależnie od średnicy: używanie materiału bezkońcowego w różnych szerokościach
 • Łatwa obsługa: automatyczny pomiar średnicy korpusu walcowego
 • Maksymalna elastyczność: oznaczniki ruchome promieniowo i osiowo
 • Dzięki zgrzaniu oznacznik jest zabezpieczony przed zgubieniem
 • Do elementów walcowych, pojedynczych żył, kabli i wiązek kablowych

To są cechy główne

 • Drukowanie i aplikacja w jednej automatycznej operacji
 • Jeden materiał niezależnie od średnicy (1,8 mm do 5,6 mm)
 • Automatyczny pomiar średnicy elementu walcowego

Aplikator do koszulek termokurczliwych
Automatyczny nadruk i aplikacja koszulki termokurczliwej

THERMOMARKE.SLEEVE służy do aplikacji koszulek termokurczliwych w postaci węża, który jest docinany na wymaganą długość. Ponadto aplikator otwiera koszulkę termokurczliwą, co umożliwia jej łatwe nasunięcie na kable i przewody.

To są zalety

 • Oszczędność czasu do 75% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji koszulek termokurczliwych
 • Niższe koszty dzięki używaniu koszulek termokurczliwych w postaci węża
 • Łatwa obsługa: automatyczne wykrywanie obiektów przez bariery fotoelektryczne i zoptymalizowane wkładanie przewodów
 • Efektywna obsługa: brak konieczności ustawień dzięki automatycznemu dopasowywaniu do średnicy elementu walcowego
 • Do elementów walcowych, przewodów i kabli

To są cechy główne

 • Drukowanie i aplikacja w jednej automatycznej operacji
 • Do koszulek termokurczliwych w formacie bezkońcowym do średnic od 0,8 mm do 8,5 mm
 • Realizuje oznaczniki o indywidualnej długości od 15 mm do 51 mm

Aplikator do etykiet samoprzylepnych z laminatem ochronnym
Automatyczny nadruk i aplikacja etykiet owijanych

Aplikator THERMOMARK E.WRAP służy do automatycznej aplikacji etykiet owijanych na elementach walcowych, z zachowaniem stałej wysokiej jakości. Laminat ochronny osłania zadrukowaną powierzchnię, co zapewnia szczególnie odporne oznakowanie.

To są zalety

 • Oszczędność czasu do 60% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji samolaminujących etykiet owijanych
 • Stała wysoka jakość aplikacji: pozytywny wpływ na odporność i trwałość oznakowania
 • Łatwa obsługa: możliwość zdefiniowania pozycji oznacznika na podstawie skali pomiarowej
 • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz: wysoka odporność dzięki laminatowi ochronnemu
 • Do elementów walcowych, przewodów i kabli

To są cechy główne

 • Drukowanie i aplikacja w jednej automatycznej operacji
 • Etykiety owijane dla wszystkich średnic 2 – 16 mm
 • Możliwość zdefiniowania pozycji oznacznika na podstawie skali pomiarowej

Aplikator do oznaczników do złączek
Drukowanie i cięcie oznaczników do złączek szynowych

Aplikator THERMOMARK E.VARIO umożliwia wykonanie oznaczników dla całej listwy ze złączkami przy użyciu tylko dwóch materiałów w formacie bezkońcowym do wysokich i niskich rowków na oznaczniki. Dzięki formatowi bezkońcowemu można realizować wszystkie szerokości od 3,5 do 1 000 mm – niezależnie od liczby różnych rastrów.

To są zalety

 • Oszczędność czasu do 70% przy wykonywaniu oznaczników do różnych rastrów
 • Tylko dwa materiały na oznaczniki do całej listwy ze złączkami
 • Innowacyjna geometria: perfekcyjne zamocowanie oznacznika w rowku oraz łatwe mocowanie i rozdzielanie pojedynczych oznaczników
 • Łatwe i efektywne oznakowanie listwy ze złączkami: automatyczne przypisanie perforacji na podstawie danych z oprogramowania do projektowania

To są cechy główne

 • Do oznaczników do złączek szynowych w formacie bezkońcowym do wysokich i niskich rowków na oznaczniki
 • Wszystkie rastry od 3,5 do 1000 mm
 • Wycięcie lub perforacja w różnych rastrach według indywidualnych wymagań

Ruchome oznaczniki do kabli
Oznaczniki do automatycznej aplikacji

Oznaczniki E-WM... są przeznaczone do aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE służy do wykonywania ruchomych promieniowo i osiowo oznaczników z materiałów w formacie bezkońcowym. Nadruk może być wykonywany z trzech stron oznacznika. Dzięki zgrzaniu oznacznik jest zabezpieczony przed zgubieniem.

To są zalety

 • Jeden materiał niezależnie od średnicy
 • Dobra widoczność dzięki nadrukowi z trzech stron i ruchomości
 • Oznacznik zabezpieczony przed zgubieniem dzięki zgrzaniu
 • Różne szerokości do różnych sytuacji montażowych
 • Do elementów walcowych, pojedynczych żył, kabli i wiązek kablowych

To są cechy główne

 • Oznaczniki ruchome osiowo i promieniowo
 • Jeden materiał niezależnie od średnicy (1,8 mm do 5,6 mm)
 • Trzy różne szerokości: 15, 18 i 23 mm
 • Zakres temperatury: -40°C do 70°C

Koszulka termokurczliwa do oznakowania kabli
Oznaczniki do automatycznej aplikacji

Koszulka termokurczliwa E-WMS... jest przeznaczona do aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.SLEEVE. Format bezkońcowy umożliwia indywidualne długości oznaczników. Po wykonaniu nadruku i aplikacji koszulkę termokurczliwą można opcjonalnie obkurczyć.

To są zalety

 • Niższe koszty dzięki używaniu koszulek termokurczliwych w postaci węża
 • Wysoka elastyczność dzięki możliwości realizacji oznaczników o indywidualnych długościach
 • Opcjonalnie możliwość obkurczenia dowolną metodą ręczną do ustalenia pozycji
 • Popularne i sprawdzone w budowie szaf sterowniczych i maszyn, w przemyśle naftowo-gazowym oraz w kolejnictwie
 • Do elementów walcowych, pojedynczych żył i kabli

To są cechy główne

 • Koszulki termokurczliwe w formacie bezkońcowym do średnic od 0,8 mm do 8,5 mm
 • Indywidualne długości oznaczników od 15 mm do 51 mm möglich
 • Zakres temperatury: -40°C … 125°C
 • Dopuszczenia: UL 224

Etykiety owijane do oznakowania kabli
Oznaczniki do automatycznej aplikacji

Etykiety owijane do kabli E-WML... są przeznaczone do aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WRAP. W tym celu etykiety umieszcza się rzędem na rolce z materiałem. Laminat ochronny osłania zadrukowaną powierzchnię, co zapewnia szczególnie odporne oznakowanie.

To są zalety

 • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
 • Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
 • Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
 • Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
 • Do elementów walcowych, pojedynczych żył i kabli

To są cechy główne

 • Samoprzylepne etykiety owijane do kabli z laminatem ochronnym
 • Zakres średnic: 2 mm ... 16 mm
 • Zakres temperatury: -50°C … 110°C
 • Dopuszczenia: UL 969

Oznaczniki do złączek szynowych w formacie bezkońcowym
Oznaczniki do automatycznej aplikacji

Oznaczniki do złączek szynowych kabli E-TM.../E-TMF... są przeznaczone do aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.VARIO. Dzięki bezkońcowemu formatowi całą listwę ze złączkami można oznakować przy użyciu tylko dwóch materiałów do wysokiego i niskiego rowka na oznaczniki.

To są zalety

 • Do wykonania oznaczników w całej listwie ze złączkami wystarczą dwa materiały: jeden do wysokiego, a drugi do niskiego rowka na oznaczniki
 • Format bezkońcowy umożliwia realizację wszystkich rastrów od 3,5 mm do 1000 mm
 • Innowacyjna geometria zapewnia perfekcyjne zamocowanie i łatwy montaż
 • Łatwe i wygodne rozdzielanie pojedynczych oznaczników dzięki elastycznemu materiałowi

To są cechy główne

 • Format bezkońcowy do wysokich i niskich rowków na oznacznik
 • Wszystkie rastry od 3,5 mm do 1000 mm
 • Zakres temperatury: -40°C do 85°C
 • Dopuszczenia: UL 94 V2

Usługa, listwa ze złączkami do budowy maszyn

Usługa, listwa ze złączkami do budowy maszyn

Oznaczniki do złączek

Do szybkiego i bezbłędnego oprzewodowania listew ze złączkami niezbędne jest czytelne i jednoznaczne oznakowanie poszczególnych punktów zaciskowych. Właściwe oznakowanie ułatwia uruchomienie i bieżącą obsługę techniczną szaf sterowniczych i systemów. W listwach ze złączkami montuje się różne złączki szynowe, niekiedy o różnej geometrii. Najważniejsze cechy oznaczników do złączek to wielkość rastra i gniazda na oznacznik. Phoenix Contact oferuje tu różne wersje umożliwiające stabilne zamocowanie na złączkach szynowych.

Oznaczniki WMS do aplikacji skrzynek rozdzielczych

Oznaczniki WMS do aplikacji skrzynek rozdzielczych

Oznaczniki do przewodów i kabli

Znormalizowane, trwałe oznaczniki na przewody i kable gwarantują zachowanie najwyższych standardów jakości. Ze względu na różne średnice przewodów i kabli konieczne jest dokładne dobranie odpowiednich oznaczników. Decydującą kwestią jest wybór sposobu montażu. Montaż za pomocą opasek kablowych sprawdza się niezależnie od średnicy przewodu lub kabla i może odbywać się już po oprzewodowaniu. Do późnego montażu nadają się oznaczniki mocowane zatrzaskowo lub samoprzylepne. Natomiast oznakowanie za pomocą oznaczników nawlekanych odbywa się przed oprzewodowaniem.

Oznaczniki do urządzeń

Oznaczniki do urządzeń

Oznaczniki do urządzeń

W szafie sterowniczej, w liniach produkcyjnych, na terenie zakładu lub na zewnątrz: oznaczniki do urządzeń są potrzebne wszędzie. Ta różnorodność aplikacyjna stwarza liczne wymagania w stosunku do wykorzystywanych oznaczników, które spełniają wyłącznie specjalistyczne materiały i kleje. Do nierównych powierzchni nadają się np. elastyczne etykiety PCW, które dopasowują się idealnie do podłoża. Do chropowatych i niskoenergetycznych powierzchni nadają się jedynie oznaczniki ze specjalnym, mocnym klejem.

Oznakowanie instalacji

Oznakowanie instalacji

Oznaczniki do instalacji

Kompleksowe i jednoznaczne oznakowanie instalacji nie tylko stanowi gwarancję bezpieczeństwa, lecz jest również wymagane przez przepisy. Poza znakami nakazu, zakazu i ostrzegawczymi, oznakowanie instalacji identyfikuje np. przyciski zatrzymania awaryjnego i urządzenia przeciwpożarowe. Specjalne oznakowanie substancji niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi standardami zapewnia niezbędną ochronę podczas kontaktu z tymi preparatami Oferujemy również materiały do oznaczania rurociągów, cieczy lub gazów oraz kierunków ich przepływu.

Symbol „Printed for you“

Symbol „Printed for you“

Usługa nadruku

Wykonujemy nadruk na oznacznikach na zamówienie. Indywidualne nadruki tworzy się łatwo i szybko za pomocą programu PROJECT complete i zamawia online. Symbolem „Printed for you“ są oznaczone na naszej stronie internetowej wszystkie oznaczniki do nadruku według zamówienia klienta. Materiały w formacie UniCard i UniSheet oraz etykiety metalowe nadają się również do nadruku kolorowego.

Wydrukuj swój oznacznik