Oznaczniki do nadruku przemysłowego

Oznaczniki do nadruku przemysłowego

Nasze oznaczniki nadają się do różnorodnych zastosowań w środowisku przemysłowym, od oznakowania szafy sterowniczej, po oznakowanie instalacji zewnętrznych. Trwałość oznaczników, również w warunkach ekstremalnych, spełnia wszystkie normy i standardy międzynarodowe. Liczne wersje umożliwiają oznakowanie złączek szynowych, przewodów i kabli, urządzeń, systemów i instalacji.

Więcej informacji
Listwa ze złączkami z wykonanymi oznacznikami

Listwa ze złączkami z wykonanymi oznacznikami

Oznaczniki do złączek

Do szybkiego i bezbłędnego oprzewodowania listew ze złączkami niezbędne jest czytelne i jednoznaczne oznakowanie poszczególnych punktów zaciskowych. Właściwe oznakowanie ułatwia uruchomienie i bieżącą obsługę techniczną szaf sterowniczych i systemów. W listwach ze złączkami montuje się różne złączki szynowe, niekiedy o różnej geometrii. Najważniejsze cechy oznaczników do złączek to wielkość rastra i gniazdo na oznacznik. Phoenix Contact oferuje tu różne wersje umożliwiające stabilne zamocowanie na złączkach szynowych.

Materiały do oznakowania przewodów i kabli

Materiały do oznakowania przewodów i kabli

Oznaczniki do przewodów i kabli

Znormalizowane, trwałe oznaczniki do przewodów i kabli gwarantują zachowanie najwyższych standardów jakości. Ze względu na różne średnice przewodów i kabli konieczne jest dokładne dobranie odpowiednich oznaczników. Decydującą kwestią jest wybór sposobu montażu. Montaż za pomocą opasek kablowych sprawdza się niezależnie od średnicy przewodu lub kabla i może odbywać się również po oprzewodowaniu. Do późnego montażu nadają się oznaczniki mocowane zatrzaskowo lub samoprzylepne. Natomiast oznakowanie za pomocą oznaczników nawlekanych odbywa się przed oprzewodowaniem.

Różne oznaczniki umieszczone na urządzeniu

Oznakowanie urządzeń

Oznaczniki do urządzeń

W szafie sterowniczej, w liniach produkcyjnych, na terenie zakładu lub na zewnątrz: oznaczniki do urządzeń są potrzebne wszędzie. Ta różnorodność aplikacyjna stwarza liczne wymagania w stosunku do wykorzystywanych oznaczników, które spełniają wyłącznie specjalistyczne materiały i kleje. Do nierównych powierzchni nadają się np. elastyczne etykiety PCW, które dopasowują się idealnie do podłoża. Do chropowatych i niskoenergetycznych powierzchni nadają się jedynie oznaczniki ze specjalnym, mocnym klejem.

Różne znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu do oznakowania obiektów

Znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu do oznakowania obiektów

Oznaczniki do instalacji

Kompleksowe i jednoznaczne oznakowanie instalacji i systemów stanowi gwarancję bezpieczeństwa i jest wymagane przez przepisy. Poza znakami nakazu, zakazu i ostrzegawczymi, oznakowanie instalacji identyfikuje np. przyciski zatrzymania awaryjnego i urządzenia przeciwpożarowe. Specjalne oznakowanie substancji niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi standardami zapewnia niezbędną ochronę podczas kontaktu z tymi preparatami. Oferujemy również oznaczniki do rurociągów, cieczy lub gazów oraz kierunków ich przepływu.

Konfigurowalna tabliczka znamionowa

Indywidualne oznaczniki

Potrzebujesz oznaczników, ale nie masz odpowiedniej drukarki? Nie ma problemu, zrobimy to za Ciebie! Zamów gotowe oznaczniki z wykonanym nadrukiem według indywidualnego zamówienia. Artykuły konfigurowalne są dostępne na naszej stronie internetowej do indywidualnego nadruku.

E-paper
Nadruk przemysłowy
Całe nasze portfolio w skrócie: Broszura produktowa zawiera szczegółowe informacje i dane techniczne systemów drukowania i oznaczników, a także oprogramowania i usług.
Otwórz e-paper
Systemy drukowania