Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe do bezzakłóceniowej transmisji sygnałów

Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe

Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe zapewniają wolną od zakłóceń transmisję sygnałów w technologii AKPiA. Ponadto iskrobezpieczne kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe z certyfikatem SIL zapewniają ochronę przeciwwybuchową i zapewniają bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu.

Więcej informacji
Cała lista produktów
Wybierz odpowiednie kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe dla każdej aplikacji
Tutaj możesz zamówić łatwo odpowiedni produkt, również skonfigurowany wstępnie z indywidualną parametryzacją do swojej aplikacji w ilości 1. Opcjonalnie otrzymasz certyfikat kalibracji fabrycznej dla wstępnie skonfigurowanych produktów. Certyfikaty mogą zawierać dane testów. Są one ustalane już w procesie produkcji i dostarczane bezpośrednio z produktem.
Do listy produktów
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe
Kondycjoner sygnału Ex i MINI Analog Pro na szynie DIN z logo zdobywcy złotej nagrody German Innovation Award oraz logo zdobywcy GIT Security Award

Kamień milowy w miniaturyzacji Wysoce kompaktowe kondycjonery sygnału Ex i MINI Analog Pro zdobywają najważniejsze nagrody

Nowe wersje Ex i kondycjonerów sygnału MINI Analog Pro o szerokości 6,2 mm oferują ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne w wyjątkowej kompaktowości. Przy oszczędności miejsca do 50% w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami umożliwiają niezawodne przetwarzanie sygnałów pomiarowych i jednocześnie zapewniają ochronę ludzi, środowiska i systemów. Wszystkie produkty mają najwyższy poziom bezpieczeństwa, SIL 3 1oo1. Koncepcja obsługi i kompletna cyfryzacja są szczególnie przyjazne dla użytkownika i przyszłościowe.

Dzięki swojej innowacyjności produkty zostały uhonorowane nagrodą GIT Security Award oraz złotą statuetką w konkursie German Innovation Award.

Nowe produkty

Kompaktowe kondycjonery sygnałów Ex i z SIL 3 na szynie DIN
Kondycjoner sygnału Ex i MACX Analog Ex i z SIL/PL na szynie DIN

Kompaktowe kondycjonery sygnałów Ex i z SIL 3

Ex i oraz SIL 3 na szerokości zaledwie 6,2 mm

Kondycjonery sygnału Ex i z rodziny produktów MINI Analog Pro łączą w sobie iskrobezpieczną ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne do SIL 3 1oo1 w szerokości zaledwie 6,2 mm. Skorzystaj z przyjaznej dla użytkownika koncepcji obsługi i konsekwentnej cyfryzacji.

Najważniejsze cechy

 • Ex i oraz SIL 3 1oo1 przy szerokości obudowy tylko 6,2 mm
 • Łatwo widoczne elementy obsługowe i wtykowe zaciski przyłączeniowe
 • Ciągły pomiar sygnału prądowego
 • Zakres temperatury od -40 do +70°C i udokumentowana możliwość instalacji na wysokości do 5000 m n.p.m.

Korzyści

 • Ochrona przeciwwybuchowa dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, rozszerzonemu zakresowi temperatur i udokumentowanej wysokości instalacji do 5000 m n.p.m.
 • Bezpieczne rozwiązanie dla każdego rodzaju i kierunku sygnału dzięki możliwości zastosowania w aplikacjach SIL 3
 • Przyjazna dla użytkownika konstrukcja, koncepcja obsługi i różnorodne możliwości parametryzacji
 • Kompleksowa cyfryzacja z aplikacją do konfiguracji i monitorowania, bramkami komunikacyjnymi, cyfrowym oznakowaniem i tabliczką znamionową

Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL/PL

Ex i oraz SIL: 2-kanałowe, dla wszystkich typów sygnałów

Sprawdzone kondycjonery sygnału Ex i z rodziny produktów MACX Analog łączą w sobie ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne w dwukanałowych wersjach i powielaczach sygnału na szerokości zaledwie 12,5 mm. Dodatkowo są dostępne również urządzenia czujnikami wartości granicznych.

Najważniejsze cechy

 • Ex i, SIL 2 SC 3 lub SIL 3, PL (w zależności od typu)
 • Wersja dwukanałowa dla wszystkich typów sygnałów
 • Rozszerzony zakres temperatur i zakres pracy na wysokości do 5000 m n.p.m.
 • Aplikacja i cyfrowa tabliczka znamionowa
 • Kompatybilność z kondycjonerami sygnału MINI Analog Pro poprzez łącznik magistrali

Korzyści

 • Wersja dwukanałowa dla wszystkich typów sygnałów z Ex i, SIL 2 SC 3 lub SIL 3 na szerokości 12,5 mm
 • Ochrona przeciwwybuchowa dzięki międzynarodowym dopuszczeniom, rozszerzonemu zakresowi temperatur i udokumentowanej wysokości instalacji do 5000 m n.p.m.
 • Gotowe na cyfrową przyszłość dzięki aplikacji do konfiguracji i monitorowania oraz cyfrowej tabliczce znamionowej
 • System kompatybilny z kondycjonerami sygnału MINI Analog Pro

Porównanie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do zastosowań standardowych i ochrony przeciwwybuchowej

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe odpowiednie do każdego zastosowania

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i oraz SIL 3 wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość

MACX Analog

Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań

Wersje do zastosowań standardowych
Warianty dla ochrony przeciwwybuchowej Ex i oraz Ex ec
Bezpieczeństwo funkcjonalne na poziomie SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 SC 3 lub SIL 3, zależnie od typu: AI, AO, DI, DO
Bezpieczeństwo funkcjonalne PL d, PL c, w zależności od typu
Dwukanałowe
Wersje z zasilaniem szerokozakresowym
Nieprzerwany pomiar pętli prądowych
Zakres temperatury otoczenia -40°C ... +70°C, bez obniżenia parametrów znamionowych
Wyszukiwanie informacji za pomocą Signal Conditioner App NFC i kod QR Kod QR

Korzyści

 • Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie z zaawansowanymi rozwiązaniami do analogowego przetwarzania sygnałów na wejściu i wyjściu
 • Bezpieczne i kompaktowe: Ex i oraz SIL 3 na szerokości zaledwie 6,2 mm dzięki kompaktowym kondycjonerom sygnału i przetwornikom pomiarowym
 • Maksymalna ochrona przeciwwybuchowa dla wszystkich stref Ex i grup gazów dzięki jedno- i dwukanałowym kondycjonerom sygnału i przetwornikom pomiarowym Ex i
 • Wysoka niezawodność eksploatacyjna dzięki kondycjonerom sygnałów z certyfikatem SIL
 • Bezpieczne włączanie sygnałów obiektowych do sieci przemysłowych poprzez separację galwaniczną za pomocą kondycjonerów sygnału podłączonych do magistrali i sieci

Niezwykle kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro Ex i oraz SIL 3 wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro na szynie DIN
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z piktogramami
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z piktogramem SIL
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z pomiarem sygnałów prądowych na szynie DIN
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z bramkami Profinet i aplikacją Signal Conditioner App
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z piktogramem NE95
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro na szynie DIN

Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro łączą w sobie iskrobezpieczną ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne do SIL 3 1oo1, przy niewielkiej szerokości i wysokości. Skorzystaj w swojej aplikacji z wyjątkowo przyjaznej dla użytkownika koncepcji budowy i obsługi, różnorodnych możliwości parametryzacji i konsekwentnej cyfryzacji.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z piktogramami

Kondycjonery sygnału Ex i MINI Analog Pro posiadają wiele międzynarodowych dopuszczeń Ex do stosowania do wszystkich strefach Ex i dla wszystkich grup materiałów. Ponadto dopuszczenie do stosowania w górnictwie, rozszerzony zakres temperatur pracy od -40 do +70°C oraz udokumentowane wymagania dotyczące zakresów pracy na wysokościach do 5000 m umożliwiają stosowanie w wymagających środowiskach.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z piktogramem SIL

Kondycjonery sygnału MINI Analog Pro mogą przetwarzać prawie każdy sygnał wejściowy, taki jak NAMUR, mA, mV i różne częstotliwości. Dzięki bezpiecznej separacji mogą przesyłać bez zakłóceń sygnały z obiektu do sterownika, jak również ze sterownika do obiektu. Do takich sygnałów należą między innymi analogowe sygnały standardowe (np. 0/4 ... 20 mA), sygnały elektryczne lub sygnały z czujników temperatury, takich jak termopary i termometry rezystancyjne (np. PT100).

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z pomiarem sygnałów prądowych na szynie DIN

Oszczędność miejsca, także pomiędzy kanałami kablowymi: wszystkie elementy przyłączeniowe są dobrze widoczne i dostępne od przodu. Ponadto wtykowe złączki szynowe i doprowadzenie zasilania przez łącznik T-BUS na szynę DIN ułatwiają instalację. Nieprzerwany pomiar sygnałów prądowych oraz szeroki zakres opcji parametryzacji ułatwiają uruchomienie i serwis.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z bramkami Profinet i aplikacją Signal Conditioner App

Za pomocą wtykowych bramek MINI Analog Pro można digitalizować wartości pomiarowe (np. wejście 0/4 ... 20 mA) maksymalnie ośmiu dowolnie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych. Dzięki aplikacji Signal Conditioner App otrzymujesz cyfrowe narzędzie do łatwej konfiguracji, monitorowania i informacji. Również przełączniki DIP mogą być skonfigurowane poprzez aplikację, co skraca czas uruchomienia. Ponadto cyfrowe znakowanie NFC i cyfrowa tabliczka znamionowa zabezpieczają przyszłość.
Kolejna cyfrowa usługa dla Ciebie: teraz możesz łatwo zamówić skonfigurowany indywidualnie produkt przy użyciu konfiguratora internetowego w ilości nawet 1 sztuki. Na życzenie otrzymasz odpowiednie fabryczne świadectwo kalibracji.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro z piktogramem NE95

Badanie typu zgodnie z NE95 jest przeprowadzane przez niezależne laboratorium badawcze. Oznacza to, że urządzenia spełniają wymagania przemysłu przetwórczego w zakresie właściwości technicznych, jak również ochrony przeciwwybuchowej, konserwacji, montażu i dokumentacji urządzenia.

Animacja produktu MINI Analog Pro

Jedyne w swoim rodzaju: kondycjonery sygnału MINI Analog Pro z dopuszczeniem Ex i oraz bezpieczeństwem funkcjonalnym wg SIL 3 na szerokości zaledwie 6,2 mm. Kondycjonowanie do 160 sygnałów na metr – idealne np. dla nowoczesnych, kompaktowych systemów magazynowania energii regeneracyjnej.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog na szynie DIN
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do MACX Analog z piktogramami ochrony przeciwwybuchowej
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog SIL i PL
Dwukanałowość na szerokości tylko 12,5 mm
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog z piktogramami Zasilanie szerokozakresowe
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog z piktogramem NE95
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog na szynie DIN

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej separacji galwanicznej i niezawodnego kondycjonowania sygnałów. W obwodach iskrobezpiecznych warianty Ex i oferują ochronę przeciwwybuchową do wszystkich stref i grup substancji. Produkty tworzone konsekwentnie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa IEC/EN 61508 i PL EN ISO 13849, gwarantują bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do MACX Analog z piktogramami ochrony przeciwwybuchowej

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe Ex i MACX Analog posiadają szeroki międzynarodowy pakiet dopuszczeń Ex do użytku do wszystkich stref Ex i dla wszystkich grup substancji. Ponadto atesty górnicze i morskie, a także warianty z rozszerzonym zakresem temperatur od -40 do +70 °C oraz udokumentowane wymagania dotyczące zakresów pracy na wysokościach do 5000 m, umożliwiają zastosowanie w wymagających środowiskach.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog SIL i PL

Nasze kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog są dostępne we wszystkich aplikacjach bezpieczeństwa do SIL 2 SC 3 lub SIL 3. Wybrane produkty posiadają certyfikat PL do stosowania w budowie maszyn. Dotyczy to zarówno zastosowań standardowych, jak i ochrony przeciwwybuchowej.

Dwukanałowość na szerokości tylko 12,5 mm

Oszczędność miejsca dzięki wersjom dwukanałowym i powielaczom sygnału na szerokości zaledwie 12,5 mm. Bezpieczne odseparowanie wejść i wyjść na tym niewielkim rozmiarze pozwala na niezawodne przetwarzanie sygnałów.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog z piktogramami Zasilanie szerokozakresowe

Warianty z napięciem zasilania od 24 do 230 V AC/DC można stosować na całym świecie we wszystkich sieciach zasilających nawet wtedy, gdy do zasilania urządzeń nie jest dostępne napięcie stałe 24 V DC.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog z piktogramem NE95

Dzięki badaniu typu NAMUR zgodnie z NE95 kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MACX Analog spełniają wymagania przemysłu przetwórczego w zakresie właściwości technicznych, jak również w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, konserwacji, montażu i dokumentacji urządzeń. Badanie typu zgodnie z NE95 jest przeprowadzane przez niezależne laboratorium badawcze.

Komponenty systemu i akcesoria Proste podtrzymanie zasilania, elastyczne opcje zasilania i wygodna diagnostyka dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN

Składniki systemu: łącznik T-BUS na szynę DIN i kondycjoner sygnału na szynie DIN
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro i MACX Analog z łącznikiem na szynę DIN
Pojedynczy łącznik T-BUS na szynę DIN
Zasilacze systemowe QUINT POWER
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro i MACX Analog z asapterem Power Rail firmy Pepperl+Fuchs
Składniki systemu: łącznik T-BUS na szynę DIN i kondycjoner sygnału na szynie DIN

Aktywne kondycjonery sygnału 24 V można zasilać przez zaciski przyłączeniowe lub wykorzystać modułowy łącznik T-BUS na szynę DIN jako elastyczne rozwiązanie systemowe do doprowadzania zasilania. Łącznik T-BUS na szynę DIN ułatwia instalację, rozbudowę systemu lub wymianę modułów, zwłaszcza w aplikacjach wielokanałowych, nawet podczas bieżącej pracy. Ofertę uzupełniają dalsze akcesoria, np. adaptery do programowania i złączki przelotowe.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro i MACX Analog z łącznikiem na szynę DIN

Łącznik T-BUS na szynę DIN jest kompatybilny z rodzinami produktów MINI Analog Pro i MACX Analog. Pozwala to na zastosowanie następujących rodzajów zasilania:
• Zasilanie bezpośrednio przez własne wejście zasilania urządzenia
• Zasilanie przez osobny moduł zasilający
• Zasilanie przez zasilacz systemowy z wejściem szerokozakresowym

Pojedynczy łącznik T-BUS na szynę DIN

Wszystkie elementy układu zasilania są mechanicznie zabezpieczone przed dotykiem na wejściu i wyjściu. Elementy stykowe umieszczone są w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. Ponadto łącznik T-BUS na szynę DIN oferuje kodowanie oraz pomoc w bezbłędnym i szybkim wstawianiu modułów.

Zasilacze systemowe QUINT POWER

Dzięki niewielkim rozmiarom zasilacze QUINT POWER w zakresie mocy poniżej 100 W oferują wysoką dyspozycyjność systemu. Zasilacz ten stworzony specjalnie dla technologii AKPiA umożliwia zasilanie kondycjonerów sygnału bezpośrednio z sieci 230 V AC poprzez łącznik T-BUS na szynę DIN. Mocuje się je łatwo na TBUS, dostarczają maksymalny prąd 2,5 A.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro i MACX Analog z asapterem Power Rail firmy Pepperl+Fuchs

Idealne do rozbudowy lub modernizacji systemów: adapter Power Rail do systemu zasilania Pepperl+Fuchs serii K i SC. Adapter Power Rail umożliwia alternatywne zastosowanie produktów z rodziny MINI Analog Pro i MACX Analog w istniejących instalacjach z szyną zasilającą serii K i SC firmy Pepperl+Fuchs. Połączenie jest niezawodne i odporne na wibracje dzięki dobremu osadzeniu na Power Rail i mechanicznemu kodowaniu. Możliwa jest instalacja w strefie Ex 2.

Ręka ze smartfonem i aplikacją Signal Conditioner App

Inteligentna parametryzacja, monitoring, identyfikacja Signal Conditioner App

Aplikacja Signal Conditioner App sprawia, że identyfikacja i parametryzacja produktów oraz monitorowanie wartości procesowych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Istnieje również dostęp do dokumentów dla danego modułu, takich jak ulotki i karty katalogowe. Dla produktów z przełącznikami DIP dostępna jest pomoc w ustawianiu przełączników DIP. Łatwa łączność poprzez NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth lub kod QR. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie zarówno na smartfony z systemem Android, jak i Apple iOS.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa
Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.
Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”