Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe do bezzakłóceniowej transmisji sygnałów

Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe

Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe zapewniają wolną od zakłóceń transmisję sygnałów w technologii AKPiA. Od kompaktowych kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych o szerokości 6 mm, po kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i separatory sygnałów do obwodów iskrobezpiecznych w obszarze Ex: nasz asortyment kondycjonerów sygnałów i przetworników pomiarowych obejmuje wszystkie zadania bezzakłóceniowej transmisji sygnałów w technologii AKPiA.

Więcej informacji

Rodzina produktów

Korzyści

  • Bezpieczna separacja, adaptacja, filtrowanie i wzmacnianie z zaawansowanymi rozwiązaniami do analogowego przetwarzania sygnałów
  • Odseparowane galwanicznie sygnały obiektowe można bezpiecznie integrować w sieciach przemysłowych przy pomocy kondycjonerów sygnału z przyłączem do magistrali i sieci
  • Oszczędność miejsca nawet 65% w porównaniu z innymi kondycjonerami dostępnymi na rynku
  • Precyzyjna transmisja i wysokie bezpieczeństwo eksploatacji za pomocą kondycjonerów sygnałów posiadających pełną certyfikacją SIL
  • Maksymalna ochrona przed wybuchem dla wszystkich stref Ex i grup gazowych przy użyciu jedno- i dwukanałowych kondycjonerów sygnału do iskrobezpiecznych obwodów w obszarze Ex.
  • Łatwa integracja sygnałów analogowych w obwodzie bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową dzięki kondycjonerom sygnału poziomu PL