Branża morska i offshore Automatyzuj statki i platformy przybrzeżne niezawodnie, bezpiecznie i prosto – z firmą Phoenix Contact jako kompetentnym partnerem systemowym. U nas znajdziesz skuteczne rozwiązania również do zastosowania w trudnych warunkach, które zostały sprawdzone i potwierdzone na podstawie wszystkich właściwych dopuszczeń statków.

Kontenerowiec w porcie

Nasza innowacyjna siła w połączeniu z wieloletnim know-how z zakresu konwencjonalnej automatyki okrętowej stanowią podstawę do realizacji autonomicznych i zrównoważonych wizji przyszłościowego projektowania globalnej żeglugi.

Niklas Lecker - Phoenix Contact, Business Development Manager Marine and Offshore
Niklas Lecker
Statek napędzany latawcem jako alternatywny napęd statku

Alternatywny napęd statków z wykorzystaniem siły wiatru

Zrównoważony rozwój i Green Shipping Prekursor transformacji w branży morskiej

Zrównoważony rozwój jest obecnie bardzo ważnym tematem, na lądzie, w powietrzu, a także na wodzie. 90 procent światowych towarów transportowanych jest drogą morską. Żegluga odpowiada za około trzy procent emisji dwutlenku węgla.

Udział w globalnej emisji CO₂ oraz emisja sadzy, tlenków azotu i dwutlenku siarki sprawiają, że przyjazna dla środowiska i zrównoważona żegluga jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia krajowych i międzynarodowych celów klimatycznych. IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) chce do 2050 r. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w żegludze o 50 proc. Powinny się do tego przyczynić surowe przepisy dotyczące zanieczyszczeń na wodach krajowych i międzynarodowych.

Efektywność i zrównoważony rozwój to wyzwania, z którymi trzeba się dziś zmierzyć. Dzięki naszym zrównoważonym rozwiązaniom na dziś, jutro i pojutrze możesz patrzeć spokojnie w przyszłość.

Statek na morzu z podłączonymi do sieci cyfrowymi ikonami

Inteligentne dane stanowią podstawę dla przyszłościowych i wydajnych rozwiązań

Cyfryzacja i Maritim 4.0 Sieć, automatyzacja i optymalizacja na miarę przyszłości

Cyfryzacja statków we wszystkich fazach eksploatacji wymaga nowych technologii i rozwiązań, które spełniają wymagania przyszłości, czyli efektywniejszej i cyfrowej eksploatacji. Istotną rolę odgrywa również modernizacja i cyfryzacja istniejących statków.

W czasach rosnącej wydajności i optymalizacji procesów pod względem kosztów potrzebne są rozwiązania, które zapewnią konkurencyjność firmy w przyszłości. Poza techniką automatyzacji i sieci nasza oferta obejmuje również kompletne rozwiązania do monitorowania wydajności, które oprócz oprogramowania obejmują również niezbędne routery zabezpieczające i rozwiązania w chmurze dla całej floty. Ofertę Phoenix Contact uzupełniają ważne certyfikaty morskie dla odpowiednich komponentów.

Statek transportowy na otwartym morzu z kontenerami

Konwencjonalna automatyka okrętowa Redundantne, bezpieczne, certyfikowane i testowane

Aby zapewnić bezproblemową eksploatację jednostki pływającej, komponenty morskie muszą się optymalnie uzupełniać i umożliwiać efektywne sterowanie i łączność z siecią. Poza napędem statku i wytwarzaniem energii produkty Phoenix Contact mogą być wykorzystywane do automatyzacji innych systemów, np. maszyn sterowych czy centrali sygnalizacji pożaru.

Również dla sektora offshore są dostępne redundancyjne rozwiązania w dziedzinie sieci i sterowania, umożliwiające realizację niezawodnego systemu alarmowania i monitorowania.

Produkty

Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza branżowa przekładają się na doskonałe rozwiązania dla Twojej branży.

Technologie

Nasze doświadczenie w zakresie bezpiecznych sieci do aplikacji morskich