Kontenerowiec z ikonami do wizualizacji cyfryzacji statków

Branża morska i offshore Twój partner na pełnym morzu

Automatyzuj statki i platformy przybrzeżne niezawodnie i prosto – z firmą Phoenix Contact jako kompetentnym partnerem systemowym.

Wymagania wobec przemysłu morskiego i offshore stale rosną – zarówno ze względu na nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa, jak i szanse, jakie niesie ze sobą Maritim 4.0. Wykorzystaj tkwiący tu potencjał i zapewnij swoją konkurencyjność na przyszłość.

Nowoczesny przemysł morski i offshore wprowadza nieustannie nowe technologie do poprawy bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności w obszarach morskich i zagrożonych wybuchem. Dzięki fachowej wiedzy w połączeniu z szeroką ofertą produktów i rozwiązań firma Phoenix Contact jest kompetentnym partnerem branżowym, który zapewnia wsparcie przy realizacji pomysłów i innowacyjnych rozwiązań.

Thomas Perschke - Phoenix Contact, Global Industry Manager Marine and Offshore
Thomas Perschke
Branża morska i offshore – budowa statków
Branża morska i offshore – budowa statków YouTube

Nasze usługi Inteligentne rozwiązania dla statków i systemów offshore

Aby zapewnić bezproblemową eksploatację jednostki pływającej, komponenty morskie muszą się optymalnie uzupełniać i umożliwiać efektywne sterowanie i łączność z siecią. Poza napędem statku i wytwarzaniem energii produkty Phoenix Contact mogą być wykorzystywane do automatyzacji innych systemów, np. maszyn sterowych czy centrali sygnalizacji pożaru. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór inteligentnych rozwiązań.

Również dla sektora offshore są dostępne redundancyjne rozwiązania w dziedzinie sieci i sterowania, umożliwiające realizację niezawodnego systemu alarmowania i monitorowania.

Mostek kapitański na statku

Mostek kapitański na statku

Redundancyjne alarmowanie i monitorowanie Kompleksowe rozwiązania zwiększające niezawodność eksploatacyjną

Cyfryzacja z coraz większą prędkością dotyka wszystkich dziedzin życia na ziemi – w tym również branży morskiej. W czasach rosnącej wydajności i optymalizacji procesów pod względem kosztów potrzebne są rozwiązania, które zapewnią konkurencyjność firmy w przyszłości. Celem Maritim 4.0 jest autonomiczna żegluga.

Na bazie otwartej platformy automatyzacji PLCnext można już dziś realizować redundancyjne systemy automatyki, sieci i wizualizacje. Ofertę uzupełniają kompletne rozwiązania do monitorowania wydajności, które oprócz oprogramowania obejmują również niezbędne routery zabezpieczające i rozwiązania w chmurze dla całej floty. Ofertę Phoenix Contact uzupełniają ważne certyfikaty morskie dla odpowiednich komponentów.

Klawisz z czaszką: cyfrowe piractwo

Ochrona przed cyfrowym piractwem

Cyberbezpieczeństwo w branży morskiej Bezpieczeństwo na pokładzie

Rosnący stopień cyfryzacji i łączności z Internetem zwiększa ryzyko cyberataków. Aby chronić wyposażenie przed nieuprawnionym dostępem, firma Phoenix Contact oferuje routery zabezpieczające mGuard do bezpiecznego zdalnego serwisowania. Usługi bezpieczeństwa mają certyfikat zgodności z IEC 62443 i oferują kompleksową ochronę przed odpowiednimi zagrożeniami. Doradzamy klientom od fazy wstępnej po wdrożenie koncepcji bezpieczeństwa dla sieci na statku.

Wizja przyszłości „Empowering the All Electric Society”

Wizja przyszłości „Empowering the All Electric Society”

Empowering the All Electric Society Nowatorskie rozwiązania na morzu

Aby kształtować przyszłość naszej planety w sposób przyjazny dla środowiska, Phoenix Contact toruje drogę dla wizji przyszłości „Empowering the All Electric Society”. Global Industry Management Marine wnosi również istotną wartość dodaną w ramach przejścia na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Ekologiczne zarządzanie akumulatorami może być wykorzystane do realizacji elektrycznych systemów napędowych statków i automatyzacji elektrycznych pędników gondolowych. Komponenty do obszarów Ex z certyfikatem morskim mogą być również wykorzystywane do realizacji napędów z wybuchowymi paliwami ekologicznymi, np. ekologiczny wodór i syntetyczny metanol. Do realizacji odpowiednich rozwiązań automatyki wszystkie urządzenia muszą mieć certyfikat morski dla strefy 1 lub strefy 2.

Produkty

Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza branżowa przekładają się na doskonałe rozwiązania dla Twojej branży.

Phoenix Contact oferuje szeroki wybór innowacyjnych i certyfikowanych komponentów wyposażenia statków oraz platform offshore – od techniki sterowania po wizualizację na morskich HMI.

Produkty te są łączone inteligentnie w systemy do zróżnicowanych funkcji, np. sterowania, zdalnego monitorowania czy rejestracji wartości pomiarowych. W oparciu o nasze branżowe know-how i wieloletnie doświadczenie z uwzględnieniem specjalnych wymogów powstają doskonałe rozwiązania dla przemysłu.