Energia wiatrowa Sięgnij po ekologiczne źródło zasilania oparte na niezawodnych rozwiązaniach dla przemysłu.

Turbiny wiatrowe na tle krajobrazu

Trudne warunki pracy i długi okres eksploatacji: turbiny wiatrowe stawiają wysokie wymagania w stosunku do elektrotechniki. Aby zapewnić długotrwałą ekonomiczność systemów, nasi eksperci koncentrują się na wyzwaniach naszych klientów, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, wiedzę i pasję. Trzon tworzą nasze doskonałe produkty, połączone inteligentnie z innowacyjnymi systemami. Oferowane przez nas rozwiązania są uzupełniane przez usługi projektowe, serwisowe i szkolenia. Skorzystaj z zalet zaawansowanej technologii w swojej turbinie wiatrowej – na lądzie lub na morzu.

Cyfryzacja wkroczyła do branży energetyki wiatrowej i będzie stanowić w przyszłości jej integralną część. Firma Phoenix Contact postanowiła zmierzyć się z kwestią cyfryzacji i jest gotowa do wspólnej dyskusji o nowoczesnych rozwiązaniach i systemach.

Andre Köhnke - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Renewable Energy
Andre Köhnke

Rozwiązania do monitorowania stanu

Turbiny wiatrowe muszą być stale monitorowane i analizowane. Monitorowanie stanu koncentruje się na częściach narażonych na szczególne obciążenia, takich jak układ napędowy i generator. Im większa turbina, tym ważniejsze jest monitorowanie również łopat wirnika. Systemy monitorowania stanu umożliwiają znacznie bardziej efektywną eksploatację turbin, ponieważ pozwalają na skrócenie czasów przestoju do celów serwisowych i napraw do minimum.

Turbina wiatrowa przed burzowymi chmurami z elementami graficznymi

Modułowe monitorowanie łopat wirnika Nasze rozwiązanie do optymalnej eksploatacji

Łopaty wirnika są narażone na duże obciążenia. Ulegają również dużemu zużyciu i często dochodzi do ich uszkodzenia. W zależności od wymagań firma Phoenix Contact oferuje indywidualny zestaw rozwiązań do monitorowania łopat wirnika. Modułowa budowa naszego rozwiązania Blade Intelligence umożliwia indywidualną kombinację różnych systemów.

Automatyka przemysłowa

Firma Phoenix Contact oferuje inteligentne rozwiązania do efektywnej automatyzacji zarówno pojedynczych urządzeń, jak i kompletnych turbin wiatrowych i farm wiatrowych. Rozwiązania do sterowania i oprogramowanie firmy Phoenix Contact pozwalają na zwiększenie konkurencyjności i umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki.

Mężczyzna z tabletem przed monitorami podczas kontroli dyspozycyjności systemu

Integracja systemów podrzędnych Wysoka dyspozycyjność turbiny wiatrowej

Zastosowanie naszego sterownika z wielordzeniowym procesorem pozwala na zwiększenie dyspozycyjności systemu. Brak oddzielnego sterownika do przetwarzania danych systemu monitorowania stanu zapewnia obniżenie kosztu sprzętu.

Mężczyzna przed monitorem podczas modelowania turbiny wiatrowej w Matlab Simulink

Efektywne projektowanie systemów Projektowanie systemu oparte na modelach

Matlab Simulink umożliwia modelowanie turbin wiatrowych, a nasza modułowa platforma oprogramowania pozwala na diagnozowanie modeli obejmujące również debugowanie bez licencji Matlab.

Platforma oprogramowania przyspiesza proces projektowania poprzez możliwość ponownego wykorzystania dedykowanych modułów automatyzacyjnych i programowania obiektowego.

Ekran z pulpitem Proficloud.io na tle morskiej farmy wiatrowej

Wszystkie dane w skrócie Pobieranie, monitorowanie i śledzenie danych w dowolnym czasie

Pulpity w Time Series Data Service platformy IIoT Proficloud.io firmy Phoenix Contact są kompleksowym, opartym na chmurze rozwiązaniem do monitorowania turbin wiatrowych. W każdej chwili możesz sprawdzić status swoich turbin wiatrowych online. Aby zapobiec uszkodzeniom, można bezpośrednio podjąć niezbędne działania.

Technologia

Nasza otwarta platforma sterowania PLCnext Technology pozwala na łatwą integrację ze swoim systemem aplikacji zaprogramowanych w języku wysokiego poziomu. Aktualizowanie lub serwisowanie poszczególnych modułów jest możliwe nawet podczas pracy. To użytkownik określa, na którym rdzeniu są wykonywane sekwencje programu i z którym zadaniem są one synchronizowane.

PLCnext Technology

PLCnext Technology to podstawa nowej, otwartej platformy sterowania firmy Phoenix Contact. Oferuje kompleksowy wybór dostosowanych do siebie produktów oraz umożliwia szybkie i niezawodne programowanie, jak również proste dostosowanie do indywidualnych wymagań użytkownika poprzez integrację oprogramowania open source, aplikacji i nowoczesnych technologii.

Nowe modele biznesowe oparte na IoT można realizować dzięki bezpośredniemu połączeniu z usługami i bazami danych w chmurze.

Produkty

Firma Phoenix Contact oferuje innowacyjną technikę automatyzacyjną i połączeniową do wyposażania elektrowni wiatrowych lub całych farm wiatrowych. Wiele produktów zaprojektowano specjalnie dla energetyki wiatrowej. Produkty te przekonują szczególną wytrzymałością i przemyślanymi funkcjami. Poznaj nasze portfolio produktów dla branży wiatrowej.

Serwis i wsparcie dla Twojego projektu turbiny wiatrowej

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się eksploatacją, projektowaniem, wykonawstwem czy serwisowaniem systemów – nasze usługi zapewnią niezawodną pomoc dostosowaną do Twoich potrzeb.

Rozmowa podczas projektu

Wsparcie na etapie projektu Będziemy towarzyszyć Ci w decydujących fazach całego projektu

Nasi eksperci w dziedzinie energii wiatrowej doradzą Ci w każdej fazie projektu, a w razie potrzeby wykonają również projekt techniczny turbiny wiatrowej. W niezależnym i akredytowanym laboratorium Phoenix Testlab wszystkie komponenty Phoenix Contact do turbiny wiatrowej są poddawane intensywnym testom i badaniom. Szafy sterownicze są projektowane zgodnie z wymaganymi normami i dyrektywami. Nasze gotowe rozwiązania spełniają niezbędne standardy przemysłowe. Nasz serwis posprzedażowy jest dostępny w każdej chwili.

Pracownicy omawiają usługi w zakresie bezpieczeństwa maszyn i systemów

Chroń swoją turbinę wiatrową Sięgnij po nasze know how dla bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

Poza komponentami w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego oferujemy również usługi związane z bezpieczną eksploatacją w systemach technologicznych. Nasi branżowi eksperci pomogą Ci przy projektowaniu i realizacji cyklu życia bezpieczeństwa zgodnie z normą EN61511 oraz zabezpieczeń technologicznych, nie narzucając żadnych konkretnych produktów. Ponadto integracja maszyn w urządzeniach technologicznych może wymagać zastosowania dyrektywy maszynowej. Tutaj oferujemy nasze usługi zgodnie z normą EN 13849.

Szkolenie w dziedzinie energii wiatrowej

Szkolenia w zakresie naszych rozwiązań dla energetyki wiatrowej Warsztaty dopasowane do kwalifikacji

Na podstawie wieloletniego doświadczenia i intensywnych relacji z klientami z branży energetyki wiatrowej firma Phoenix Contact opracowała koncepcję szkoleń dopasowaną indywidualnie do potrzeb Twoich pracowników.

Przygotujemy indywidualną ofertę w zależności od fazy projektu, grupy docelowej i posiadanej już wiedzy.