Miasto nocą z oświetlonymi ulicami i ikonami wizualizacji sieci w Smart City

Smart City Koncepcje i rozwiązania do inteligentnego miasta

Zmiany klimatyczne, postępująca cyfryzacja i poważny niedobór zasobów naturalnych stawiają przed miastami i regionami nowe wyzwania. Phoenix Contact oferuje wysoko zintegrowaną technologię informacyjną i komunikacyjną, która przyczynia się do strukturalnej transformacji miast w Smart City.

Skorzystaj z naszego know-how w zakresie aplikacji i technologii. Wspólnie zrealizujemy koncepcje inteligentnej infrastruktury. Dzięki temu miasto w dłuższej perspektywie będzie atrakcyjne dla mieszkańców i firm.

W drodze do miast bardziej przyjaznych do życia Efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów i danych

Cyfrowa transformacja w kierunku inteligentnych miast otwiera drogę do zrównoważonego i bezpiecznego miasta jutra – zgodnie z wizją przyszłości All Electric Society. Aplikacje Smart City odgrywają decydującą rolę jako ogniwo łączące społeczeństwo z cyfryzacją.

Ale tylko dzięki konsekwentnej budowie sieci i wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł danych przestrzenie życia staną się naprawdę inteligentne. Nasze inteligentne usługi oparte na tych danych i wykorzystujące nasze urządzenia IoT zapewniają niezbędną przejrzystość danych. Wspólnie z nami zrealizuj projekty inteligentnych miast oszczędzające koszty i zasoby.

Film Smart City Box
Przyjazne i równoważone przestrzenie życia dzięki Smart City Box MovingImage

Połączenie technologii, inteligentnych systemów i procesów umożliwia realizację koncepcji nowoczesnego i przyjaznego miasta. Wykorzystaj otwartość naszego rozwiązania IoT, aby przyspieszyć zintegrowany i zrównoważony rozwój miast.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Rozwiązania IoT do Smart Cities Moduły ułatwiające cyfryzację

Skonfigurowana wstępnie szafa sterownicza do aplikacji Smart City
Człowiek z tabletem na skrzyżowaniu
Ilustracja inteligentnego miasta
Ekrany z usługami na bazie oprogramowania
Skonfigurowana wstępnie szafa sterownicza do aplikacji Smart City

Oprócz szerokiego portfolio komponentów, Smart City Box jest naszym uniwersalnym elementem do cyfryzacji. Jest to skonfigurowana wstępnie szafa sterownicza, umożliwiająca wdrożenie inteligentnych aplikacji dla infrastruktury miejskiej.

Sercem Smart City Box jest sterownik PLCnext Control – sprzęt do systemu PLCnext Technology. Aby stworzyć lub rozbudować sieć LoRaWAN, montuje się naszą otwartą bramkę LoRaWAN. Do aplikacji deep learning integrowane są moduły z funkcjonalnością sztucznej inteligencji.

Człowiek z tabletem na skrzyżowaniu

Na indywidualne wymagania reagujemy z dużą elastycznością projektową. Zdaj się na nasze know-how i oszczędzaj zasoby IT.

Oferujemy doradztwo i szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii bezprzewodowych takich jak LoRaWAN. Ponadto nasze kompleksowe portfolio usług obejmuje uruchomienie, zaprojektowanie oraz integrację oprogramowania i sprzętu (w tym czujników) w środowiskach IoT.

Ilustracja inteligentnego miasta

Zarządzaj wszystkimi czujnikami i danymi centralnie na naszej platformie IoT. Phoenix Contact zapewnia bezpieczne środowisko chmurowe Grovez.io, w którym mogą działać usługi Smart City.

Korzystanie z platformy IoT jest proste dzięki intuicyjnemu interfejsowi webowemu i pulpitom. Nie ma też potrzeby posiadania własnych zasobów IT, ponieważ to my zapewniamy obsługę i utrzymanie platformy IoT.

Aby zrealizować Twoją indywidualną aplikację Smart City, środowisko Grovez.io oprócz istniejących interfejsów komunikacyjnych można łatwo rozbudować o kolejne technologie komunikacyjne, takie jak MQTT, serwer LoRaWAN itp.

Ekrany z usługami na bazie oprogramowania

Phoenix Contact oferuje zarówno standardowe, jak i indywidualne rozwiązania SaaS (Software as a Service). Urządzeniami można zarządzać inteligentnie poprzez własny dostęp webowy, a dane z aplikacji Smart City mogą być wizualizowane w zależności od potrzeb.

Dzięki otwartej architekturze systemu możesz korzystać z usług na bazie oprogramowania na naszej platformie IoT. Możemy również pomóc Ci w integracji naszego oprogramowania z istniejącą infrastrukturą.

Logo PLCnext Technology i Fraunhofer IOSB-INA

Współpraca i projekty badawcze Aplikacje oparte na sztucznej inteligencji dla inteligentnej przyszłości miast

Aby wnieść postęp i korzyści do życia ludzi i społeczności, tworzy się obecnie wiele nowych, przyszłościowych aplikacji. We współpracy z Fraunhofer IOSB-INA firma Phoenix Contact opracowuje rozwiązania z funkcjami sztucznej inteligencji, które mają znacząco poprawić jakość życia.

Przykładowym zastosowaniem uczenia głębokiego jest liczenie pojazdów przy użyciu czujników optycznych. Dane obrazowe są przetwarzane przez PLCnext Control, sprzęt dla systemu PLCnext Technology, i przesyłane anonimowo do chmury. W ten sposób można zoptymalizować płynność ruchu drogowego w mieście.

ZAWSZE SŁUŻYMY POMOCĄ
Znajdźmy wspólnie odpowiednie rozwiązanie
Smart City Box można zastosować w prostych lub złożonych obszarach. Mobilność, infrastruktura czy efektywność wykorzystania zasobów – możliwości są nieograniczone.
Skontaktuj się z nami
Dwóch mężczyzn podczas rozmowy o rozwiązaniach technicznych

Obszary działania dla inteligentnych przestrzeni życia Aktywne kształtowanie postępu dzięki inteligentnej infrastrukturze

Budynek od wewnątrz z ikonami wizualizacji inteligentnego budynku
Miasto z perspektywy ptaka z ikonami wizualizacji inteligentnego ruchu w Smart City
Woda z ikonami wizualizacji inteligentnego zarządzania wodą
Budynek od wewnątrz z ikonami wizualizacji inteligentnego budynku

Inteligentne budynki stanowią integralny element Smart City. Jeśli budynki zostaną inteligentnie połączone i włączone w ogólną koncepcję, mogą być elementem efektywnej, stabilnej i ekonomicznej koncepcji miejskiej, np. jako zasobnik lub odbiornik w obszasze zasilania.

Nasz system zarządzania budynkiem Emalytics oparty na Internecie Rzeczy łączy w sobie centralne elementy cyfryzacji budynku w jednej inteligentnej platformie. Sterowanie i monitorowanie różnych obiektów z dowolnego miejsca.

Więcej na temat Smart Building
Miasto z perspektywy ptaka z ikonami wizualizacji inteligentnego ruchu w Smart City

Dobra jakość powietrza i dostosowana mobilność to podstawa przyjaznego miasta. Transport dostosowany do Smart City to ważna podstawa życia i pracy w mieście. Celem jest ochrona środowiska, np. zmniejszenie emisji, ochrona zasobów, a jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Dzięki naszym systemom i rozwiązaniom możesz zbierać aktualne dane i przy użyciu inteligentnych systemów automatyzacji dostosować je do potrzeb miasta.
Ta nowa przejrzystość w połączeniu z aktywnym sterowaniem ruchem lub inteligentnym oświetleniem ulic stanowi ważny element na drodze do bezpiecznej i zrównoważonej mobilności.

Więcej na temat Smart Traffic
Woda z ikonami wizualizacji inteligentnego zarządzania wodą

Do inteligentnego świata należy również inteligentne wykorzystanie naszego najcenniejszego zasobu naturalnego – wody. W nowoczesnych instalacjach przepływają nie tylko duże ilości wody, lecz również olbrzymie ilości danych.

Nasze rozwiązania dla Smart Water wykorzystują informacje i przyczyniają się do poprawy dostaw wody i odprowadzania ścieków. Powiązanie i analiza różnych danych umożliwia efektywne i bezpieczne monitorowanie i sterowanie złożoną, krytyczną infrastrukturą. Do optymalizacji procesów wykorzystuje się również informacje zewnętrzne przesyłane za pośrednictwem aplikacji IoT. Otwarte i elastyczne systemy zapewniają bezpieczeństwo planowania i oszczędność zasobów.

Więcej na temat Smart Water