Miasto nocą z oświetlonymi ulicami i ikonami wizualizacji sieci w Smart City

Smart City Koncepcje i rozwiązania do inteligentnego miasta

Cyfryzacja i postęp techniczny wkraczają do miast i gmin, oferując koncepcje rozwoju przestrzeni miejskiej. Coraz większe zagęszczenie zabudowy, większe natężenie ruchu, problemy z zaopatrzeniem w media, kanalizacją i zagospodarowaniem odpadów, a także wyższe zanieczyszczenie powietrza i hałas stawiają miasta przed nowymi wyzwaniami i wymagają stworzenia koncepcji inteligentnej infrastruktury.

Połączenie technologii, inteligentnych systemów i procesów umożliwia realizację koncepcji nowoczesnego i przyjaznego miasta. Phoenix Contact oferuje wysoko zintegrowaną technologię informacyjną i komunikacyjną, która przyczynia się do strukturalnej transformacji miast w Smart City. Skorzystaj z naszego know-how w zakresie aplikacji i technologii, aby urzeczywistnić koncepcje Smart City.

Smart City obejmuje wszystkie obszary zastosowań, dzięki którym miasto staje się bardziej przyjazne i inteligentne. Koncepcje rozwoju Smart City są oparte na technologiach cyfrowych i zrównoważonych rozwiązaniach dla dostawców mediów, budynków i ruchu. Phoenix Contact pomoże Ci w drodze do inteligentnego, nowoczesnego miasta.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, Vice President VMM Infrastructure
Jörg Nolte

Koncepcje inteligentnego połączenia wszystkich sektorów w Smart City

Smart City to połączenie wielu sektorów – budynków, infrastruktury i transportu. Wizja przyszłości All Electric Society jest oparta na inteligentnym połączeniu poszczególnych sektorów. Podstawą zrównoważonej przyszłości jest koordynacja wymiany energii między jednostką wytwarzającą a jednostką zużywającą energię. Połączenie wszystkich sektorów w Smart City wymaga poza współpracą technologii, inteligentnych systemów i procesów również nowoczesnych rozwiązań do automatyzacji i komunikacji.

Budynek od wewnątrz z ikonami wizualizacji inteligentnego budynku

Cyfryzacja automatyki budynkowej

Smart Building Samooptymalizujące się budynki jako integralny element Smart City

Inteligentne budynki stanowią integralny element Smart City. Jeśli budynki zostaną inteligentnie połączone i włączone w ogólną koncepcję, mogą być elementem efektywnej, stabilnej i ekonomicznej koncepcji miejskiej, np. jako zasobnik lub konsument energii.

Nasz system zarządzania budynkiem Emalytics oparty na Internecie Rzeczy łączy w sobie centralne elementy cyfryzacji budynku w jednej inteligentnej platformie i umożliwia sterowanie i monitorowanie z dowolnego miejsca różnych nieruchomości.

Miasto z perspektywy ptaka z ikonami wizualizacji inteligentnego ruchu w Smart City

Cyfryzacja infrastruktury transportowej

Smart Traffic Inteligentny transport

Dobra jakość powietrza i dostosowana mobilność to podstawa przyjaznego miasta. Transport dostosowany do Smart City to ważna podstawa życia i pracy w mieście. Celem jest ochrona środowiska, np. zmniejszenie emisji, ochrona zasobów, a jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Dzięki naszym systemom i rozwiązaniom możesz zbierać aktualne dane i przy użyciu inteligentnych systemów automatyzacji dostosować je do potrzeb miasta.
Ta nowa przejrzystość w połączeniu z aktywnym sterowaniem ruchem lub inteligentnym oświetleniem ulic stanowi ważny element na drodze do bezpiecznej i zrównoważonej mobilności.

Woda z ikonami wizualizacji inteligentnego zarządzania wodą

Cyfryzacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Smart Water Inteligentne zarządzanie wodą

Do inteligentnego świata należy również inteligentne wykorzystanie naszego najcenniejszego zasobu naturalnego – wody. W nowoczesnych instalacjach przepływają nie tylko duże ilości wody, lecz również olbrzymie ilości danych.

Nasze rozwiązania dla Smart Water wykorzystują informacje i przyczyniają się do poprawy dostaw wody i odprowadzania ścieków. Powiązanie i analiza różnych danych umożliwia efektywne i bezpieczne monitorowanie i sterowanie złożoną, krytyczną infrastrukturą. Do optymalizacji procesów wykorzystuje się również informacje zewnętrzne przesyłane za pośrednictwem aplikacji IoT. Otwarte i elastyczne systemy zapewniają bezpieczeństwo planowania i oszczędność zasobów.

Współpraca i projekty

Phoenix Contact angażuje się we współpracę i projekty badawcze w dziedzinie Smart Cities. W ten sposób pokazujemy, co Smart City oznacza w praktyce. Fakt, że cyfryzacja miasta oferuje liczne korzyści już dziś, jest bowiem niezaprzeczalny.

Logo Lemgo Digital i Fraunhofer IOSB-INA

Miasto jako laboratorium cyfryzacji

Transformacja cyfrowa w małych i średniej wielkości miastach Miasto jako laboratorium cyfryzacji

Poza wielkimi miastami i metropoliami również małe i średnie miasta mogą skorzystać z inteligentnych, cyfrowych rozwiązań. Dlatego instytut Fraunhofer IOSB-INA prowadzi od maja 2018 r. laboratorium IoT Lemgo Digital będące otwartą platformą innowacyjności dla cyfrowej transformacji małych i średnich miast.

Instytut Fraunhofer jest wspierany przez Technische Hochschule OWL i innych partnerów oraz kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia.
Do wdrażania innowacyjnych produktów i usług opartych na danych w dziedzinie mobilności, handlu i środowiska we współpracy z obywatelami jako „codziennymi ekspertami” wykorzystywana jest infrastruktura przedsiębiorstw, start-upów IoT, gmin i ośrodków badawczych.

Stare hanzeatyckie miasto Lemgo jest wzorem dla ponad 180 średniej wielkości miast w Nadrenii Północnej-Westfalii, w których mieszka połowa wszystkich mieszkańców tego najbardziej zaludnionego kraju związkowego. Dlatego wiele porównywalnych gmin w Nadrenii Północnej-Westfalii i w całych Niemczech może skorzystać z Lemgo Digital przy stworzeniu cyfrowej agendy i realizacji projektów cyfryzacji.

Pracownik Phoenix Contact podczas przykręcania wewnątrz latarni ulicznej

Bezpieczne przesyłanie danych z lampy do systemu zarządzania oświetleniem

Projekt Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne stanowi o bezpieczeństwie i jakości życia w mieście. Aby móc dostosować się do potrzeb obywateli, nowoczesne oświetlenie staje się inteligentne. Pozwala to na optymalne dostosowanie się do różnych warunków, takich jak noc, deszcz czy mgła. Jednocześnie możliwe są również adaptacje pomiędzy przejściami dla pieszych, w strefach zamieszkania lub w strefach ruchu pieszego.

W laboratorium Lemgo Digital firma Phoenix Contact we współpracy z przedsiębiorstwem usług komunalnych dokonała modernizacji oświetlenia ulicznego. Poprzez zastosowanie bezprzewodowej technologii LoRaWAN udało się pozostawić istniejące okablowanie. Oprócz indywidualnego ściemniania lamp można teraz odczytywać również dodatkowe informacje, np. zużycie energii czy aktualny stan.

Po przejściu na nową technologię maszt jest zasilany w sposób ciągły, dzięki czemu staje się infrastrukturą dla dalszych czujników, np. kamer lub czujników środowiskowych. Dzięki budowie sieci LoRaWAN istnieje możliwość włączenia również innych czujników miejskich, np. czujników miejsc postojowych. Sieć LoRaWAN oraz maszt oświetleniowy stają się ważnym elementem cyfrowej transformacji.