Power-to-X Razem w neutralną pod względem CO2 przyszłość z zielonym wodorem

Power-to-X: Turbina wiatrowa, instalacja fotowoltaiczna i linia elektrolizy

Dzięki Power-to-X do All Electric Society

Dzięki kluczowej technologii Power-to-X energie odnawialne, np. wiatrowa i słoneczna, można dystrybuować w dużych ilościach, przechowywać i udostępniać na żądanie.

Technologia Power-to-X
Technologia Power-to-X do przekształcania energii pierwotnej na inne rodzaje energii YouTube

Energia według zapotrzebowania z Power-to-X

Integralnym elementem wizji All Electric Society jest energia ze źródeł odnawialnych, np. ze słońca. Procesy technologiczne przetwarzają ją na energię umożliwiającą magazynowanie. Są do tego wykorzystywane tzw. technologie Power-to-X.

Nadwyżka prądu powstaje w przypadku dużego nasłonecznienia, silnego wiatru lub nadmiaru wody w elektrowniach słonecznych, wiatrowych lub wodnych. Nadwyżka ta jest wykorzystywana do produkcji paliw (Power-to-Fuel), wodoru i metanu (Power-to-Gas), amoniaku i metanolu (Power-to-Liquid) lub innych środków chemicznych. W ramach All Electric Society niektóre z wyprodukowanych w ten sposób substancji są wykorzystywane ponownie do produkcji energii elektrycznej. Pełnią one zatem rolę zasobnika energii, który niweluje fluktuacje wyżej wymienionych energii odnawialnych i zapewnia ciągłość dostaw. Tego rodzaju technologie Power-to-X wspierają łączenie sektorów energii elektrycznej, ciepła, gazu i mobilności.

Dyskusja ekspertów „All Electric Society enabled by Power-to-X”

Podczas wydarzenia Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation dyskutowano o możliwościach społeczeństwa neutralnego dla klimatu. Firmę Phoenix Contact reprezentowali Frank Possel-Dölken, Ulrich Leidecker oraz Mathias Füller.

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania do cyfryzacji i innowacyjne produkty towarzyszą transformacji w przemyśle przetwórczym w kierunku Power-to-X i urzeczywistniają wizję „All Electric Society”.

Inteligentne rozwiązania

Nasze otwarte i bezpieczne rozwiązania do cyfryzacji są stosowane w tradycyjnym przemyśle przetwórczym. Dowiedz się więcej, jak wiele z naszych aplikacji spełnia również wymagania energetyki wodorowej.

System PLCnext Technology

Nowoczesne systemy automatyki przemysłowej

Aby zapewnić przyszłościowość systemów Power-to-X, konieczna jest integracja nowych koncepcji automatyki. W ramach cyfryzacji ważną rolę odgrywa otwartość koncepcji automatyzacji i stosowanie nowych norm przemysłowych.

Podstawą naszej otwartości i ustandaryzowanych rozwiązań cyfryzacji jest system PLCnext Technology. Pozwala to na realizację koncepcji Open Process Automation (OPA) oraz integrację modułów w dużych systemach metodą Module Type Package (MTP). MTP przyspiesza konstrukcję, budowę i uruchomienie systemów. Ponadto PLCnext Technology wspiera koncepcję NAMUR Open Architecture (NOA). W ten sposób można w prosty i bezpieczny sposób wykorzystywać dane produkcyjne, optymalizować ciągle procesy i umożliwić predykcyjne utrzymanie ruchu. Platforma Open Source PLCnext Technology stanowi przyszłościową bazę dla automatyzacji powstających aktualnie systemów. Oferuje różne specjalne funkcje, np. modem w chmurze, sterowniki bezpieczeństwa i dostęp do sklepu z aplikacjami.

Linia elektrolizy

Sterowanie i monitorowanie systemów elektrolizy

Umożliwiamy monitorowanie, automatyzacja i cyfryzację procesów i systemów elektrolizy. Należą do nich między innymi uzdatnianie wody, transport elektrolitu, zbiorniki gazu i płynów oraz systemy chłodzące. Ponadto monitorujemy i automatyzujemy sprężarki. Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność również elektrolizerów i zapewnić konkurencyjność, oferujemy niezbędne technologie oraz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie automatyzacji linii produkcyjnych.

Aby jeszcze bardziej obniżyć koszty operacyjne, konieczne jest przestrzeganie zasady „design to cost” oraz zwiększenie mocy przerobowych. Ponadto cyfryzacja oferuje dalsze możliwości, np. wykorzystanie cyfrowego bliźniaka do optymalizacji i modernizacji procesów. Transformacja cyfrowa wskazuje nowe sposoby na zwiększenie wydajności elektrolizerów i innych systemów przemysłu Power-to-X, a tym samym na zwiększenie rentowności ich produktów.

Rurociągi z symbolem wodoru

Monitorowanie rurociągów

Przemysł Power-to-X potrzebuje poza rurociągami do transportu różnych gazów również rurociągów do doprowadzania do budynków.

Oferujemy skuteczny system do wykrywania nieszczelności rurociągów, który umożliwia detekcję nawet minimalnych wycieków oraz obliczenie ich lokalizacji. Nasze rozwiązanie do monitorowania jest przeznaczone do olejów syntetycznych, gazów syntetycznych, jak i wodoru.

Zbiornik wodoru

Monitorowanie zbiorników magazynowych

Jako część łańcucha dostaw Power-to-X powstają kolejne zbiorniki magazynowe. Farmy zbiorników są potrzebne nie tylko do tymczasowego przechowywania wodoru do ogniw wodorowych. Duże farmy zbiorników w zakładach przemysłowych zaopatrują w wodór linie Power-to-Gas lub Power-to-Liquid.

Oferujemy szeroki wybór produktów do efektywnej regulacji poziomu z certyfikatem SIL dla bezpieczeństwa funkcjonalnego, kondycjonery sygnałów Ex i oraz sterowniki modułowe. Poza regulacją poziomu instaluje się zabezpieczenia chroniące zbiorniki przed przepełnieniem w postaci odpowiednich układów zaworów.

Statek z ogniwami paliwowymi

Sterowanie i monitorowanie ogniw paliwowych i agregatów kogeneracyjnych

Agregaty kogeneracyjne już dziś wytwarzają energię elektryczną i ciepło z gazu ziemnego. Gaz ziemny można również zastąpić ekologicznymi paliwami z przemysłu Power-to-X. Dzięki temu ten efektywny proces o wysokiej sprawności stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla klimatu.

Kolejnym sposobem przekształcania ekologicznych źródeł energii w energię elektryczną są wodorowe ogniwa paliwowe, które coraz częściej znajdują zastosowanie motoryzacji i innych aplikacjach.

Phoenix Contact wspiera obie te koncepcje swoimi rozwiązaniami do automatyzacji i cyfryzacji, np. poprzez naszą otwartą platformę automatyzacji PLCnext Technology.

Technologie

Dowiedz się więcej o naszych otwartych i bezpiecznych technologiach dla zrównoważonej przyszłości.

Farma fotowoltaiczna z turbinami wiatrowymi
Ikona cyberbezpieczeństwa z ręką
Mężczyzna przed linią produkcyjną
Ochrona przeciwwybuchowa
Farma fotowoltaiczna z turbinami wiatrowymi

Nowe technologie 5G, APL, TSN i OPC UA wspólnie tworzą komunikację przyszłości. Te nowe koncepcje są również częścią nowego przemysłu Power-to-X. Bowiem tylko w taki sposób możemy połączyć bezpiecznie, łatwo i szybko wiele punktów danych.

Działamy we wszystkich ważnych gremiach standaryzacyjnych. Przy naszym współudziale powstaje tam nowy, niezależny standard komunikacji do automatyki przemysłowej.

Więcej na temat technologii komunikacji i transmisji danych
Ikona cyberbezpieczeństwa z ręką

Aby spełnić wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa IT, nie wystarczy zainstalowanie zapór sieciowych w jednym lub kilku punktach infrastruktury krytycznej. Aby zminimalizować wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego, ważne jest określenie celów ochrony. Cele ochrony są oparte na normie IEC 62443 „Przemysłowe sieci komunikacyjne – Bezpieczeństwo sieci i systemów“.

Zapewniamy stałe wsparcie jako certyfikowany dostawca usług w zakresie bezpieczeństwa systemów ICS. Kompleksowe podejście obejmuje także rozwój produktów pod kątem bezpieczeństwa.

Więcej na temat Industrial Security
Mężczyzna przed linią produkcyjną

Ochrona przed zagrożeniami jest niezbędna nie tylko ze względu na ochronę środowiska i ludzi. Ważna jest również ochrona urządzeń i systemów, czyli całej inwestycji. W przypadku automatycznych systemów bezpieczeństwa ważną rolę odgrywa poza poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) również poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL). Rozproszone, konfigurowalne elastycznie rozwiązania, jak SafetyBridge, są stosowane już dziś w aplikacjach SIL3 w różnych zastosowaniach. Można je zintegrować łatwo ze sterowaniem.

Nasze sterowniki bezpieczeństwa do złożonych aplikacji umożliwiają włączenie do sieci Profisafe i Profinet. Pozwala to na realizację funkcji bezpiecznego wyłączenia, wykrywania gazu i innych funkcji bezpieczeństwa niezależnie od producenta. Nasze komponenty zapewniają również ochronę przed przepięciami. Kamery monitorują rozproszoną infrastrukturę i bezpieczeństwo. Ponadto oferujemy bogaty program szkoleń.

Więcej na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego w przemyśle przetwórczym
Ochrona przeciwwybuchowa

Ważny aspekt bezpieczeństwa wynika z palnych gazów, które są wytwarzane, transportowane i przechowywane w ramach technologii Power-to-X. Jeśli ulotnią się w sposób niezauważony, może powstać wybuchowa lub toksyczna atmosfera. Aby ostrzec personel w takich przypadkach, konieczne są odpowiednie czujniki i detektory gazu. Przez obszary te nie może przejeżdżać również transport zakładowy. Do regulacji i sterowania ruchem zakładowe światła sygnalizacyjne są łączone za pomocą odpowiedniej techniki transmisyjnej z detektorami gazu.

Oferujemy szeroki wybór rozwiązań i produktów spełniających wymagania dla obszarów zagrożonych wybuchem z różnymi strefami. Oferujemy szeroki wybór produktów od terminali przyłączeniowych i złączy do PCB, poprzez złączki szynowe Ex, kondycjonery sygnałów Ex i przetworniki pomiarowe, po ochronę przed przepięciami i systemy we/wy.

Więcej na temat ochrony przeciwwybuchowej

Produkty

Poznaj nasze produkty dla przemysłu wodorowego, w wersji przeciwwybuchowej, odporne na wibracje i temperatury.

Projekty pilotażowe

Oprócz transferu know-how z podobnych zastosowań do przemysłu Power-to-X pracujemy już nad konkretnymi, nowymi zastosowaniami.

Zakłady chemiczne

Automatyzacja, elektryfikacja i cyfryzacja w przemyśle wodorowym

Aby zwiększyć wydajność linii montażowej, w ramach pierwszych projektów wyposażyliśmy ogniwa paliwowe w technologię automatyzacji. Aby przeanalizować specjalne wymagania dotyczące takich zastosowań, pracujemy nad projektami pilotażowymi dotyczącymi procesów elektrolizy. Zajęliśmy się kompletną automatyzacją linii pilotażowej, aby znacznie zwiększyć jej wydajność.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do automatyzacji, elektryfikacji i cyfryzacji w przemyśle Power-to-X? Skontaktuj się z nami.

Współpraca

Wspólnie z naszymi partnerami umożliwiamy transformację energetyczną i klimatyczną.

Cząsteczki wodoru z flagą UE

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Europejska platforma ECH2A dla projektów wodorowych została utworzona przez Unię Europejską w lipcu 2020 r. Jej celem jest promowanie rozwoju i ekspansji gospodarki wodorowej w Europie.

Aby przyspieszyć rozwój gospodarki wodorowej w Europie oraz uzgodnić sposób wdrożenia produkcji, transportu i dystrybucji, sojusz ECH2A skupia zainteresowane strony z kręgów biznesu, polityki i społeczeństwa. Liczy ponad 800 członków, do których należą europejskie firmy przemysłowe, wytwórcy energii, inwestorzy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, instytuty badawcze oraz jednostki samorządowe i ministerstwa. Wspólnie z ECH2A i jego partnerami chcemy wspólnymi siłami osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne w Europie.

All Electric Society

Rozwiązania wspierające rozwój elektryfikacji, sieci i automatyzacji są naszym wkładem dla świata, w którym energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna z korzyścią dla wszystkich.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Rozwiązania techniczne dla lepszej przyszłości

Wizja All Electric Society opisuje świat, w którym energia ze źródeł odnawialnych będzie główną i niedrogą formą energii elektrycznej dostępną w sposób niemalże nieograniczony. Kluczem do realizacji tej wizji jest kompleksowa elektryfikacja, automatyzacja i połączenie wszystkich sektorów przemysłu i infrastruktury.

Nasze inteligentne produkty i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie automatyzacji, elektryfikacji i cyfryzacji umożliwiają przemysłowi i społeczeństwu szybszą realizację tej transformacji na drodze do zrównoważonego świata.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Automatyzacja procesów Dołącz do naszej społeczności!

Wszystko o przemyśle przetwórczym i Power-to-X – zarówno aktualne wiadomości i trendy, ciekawe informacje, jak i ekscytujące realizacje z całego świata. Śledź nas teraz na LinkedIn i dołącz do naszej społeczności!

Osobisty kontakt
Interesujesz się rozwiązaniami technicznymi, które przyczyniają się do dobrej przyszłości?
Skontaktuj się z nami! Chętnie przedstawimy Ci inne idee i informacje na temat wizji All Electric Society.
Skontaktuj się z nami
Rozmowa dwóch mężczyzn z tabletem