Zgodność produktu Tu znajdziesz informacje dotyczące zgodności produktów z EU RoHS, EU REACH, China RoHS i SCIP.

Wprowadź poniżej numery artykułu w celu wyświetlenia i pobrania informacji na temat ich zgodności. Numery artykułu muszą być oddzielone od siebie spacją ( ), przecinkiem (,) lub znajdować się w kolejnych wierszach.

Wskazówka: Numery produktów można skopiować z innych aplikacji, np. z dokumentów programów Excel i Word lub pliku PDF, i wkleić.

Aby kontynuować, prosimy wprowadzić prawidłowy numer artykułu.

Aby wyświetlić wyłączne dane dotyczące zgodności produktu, zaloguj się przy użyciu odpowiednich poświadczeń klienta. Zaloguj się


Nasze zobowiązanie

Na podstawie przeprowadzonych badań produktów (stan przepisów na dzień: 13 czerwca 2024 r.) firma PHOENIX CONTACT zaświadcza, że nasze produkty są zgodne z przepisami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji wg dyrektywy 2011/65/UE (RoHS 2) oraz dyrektywy delegowanej 2015/863/UE. Ponadto nasze produkty spełniają wymagania określone w załączniku XIV i załączniku XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) oraz w SJ/T 11364-2014 (chińskie przepisy RoHS).

Skontaktuj się z nami

W razie dalszych pytań dotyczących zgodności naszych produktów skontaktuj się z nami pod adresem: pl-productcompliance@phoenixcontact.com


Przydatne linki