Zrównoważony rozwój

Dajemy gwarancję zrównoważonych działań i zrównoważonego sposobu gospodarowania. W raporcie zrównoważonego rozwoju można znaleźć przegląd najważniejszych informacji na temat dekarbonizacji, ochrony zasobów i naszego zaangażowania społecznego.
Zielony krajobraz z lotu ptaka
Elementy składowe zrównoważonego zarządzania firmą

Nasze zrównoważone działania

Jako firma przemysłowa jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego Phoenix Contact ukierunkowuje swoje modele biznesowe na zrównoważony biznes.

Działamy zgodnie z kryteriami ESG i w równym stopniu uwzględniamy aspekty ekologiczne (E jak Environmental), społeczne (S jak Social) i ekonomiczne oraz dostosowujemy je do wymogów prawnych i społecznych (G = Governance) – wszystko w celu zrównoważonego zarządzania firmą.

Dobre pomysły na przyszłość
Globalne projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Istnieją dobre pomysły, by wspólnie uczynić jutrzejszy świat trochę lepszym.
Do projektów
Turbiny wiatrowe na tle zielonego krajobrazu
Montaż złącza fotowoltaicznego

Energia

Energia jest kluczem do zrównoważonego świata i ważną dźwignią, dzięki której możemy działać w sposób jeszcze bardziej zrównoważony.

Z sukcesem: w zakresie zaopatrzenia w energię, w Phoenix Contact jesteśmy już neutralni pod względem emisji CO₂ we wszystkich lokalizacjach! Kompensujemy nieuniknione emisje resztkowe poprzez inwestycje w międzynarodowe projekty ochrony klimatu. Pracujemy jednak nad tym, aby konsekwentnie ograniczać nasze emisje, a także zapotrzebowanie na energię. W ramach naszej ofensywy PV, wykorzystując nowe technologie, produkujemy energię słoneczną w coraz większej liczbie lokalizacji na świecie. Tam, gdzie to nie wystarcza, wprowadzamy zieloną energię elektryczną od dostawców z sieci.

Pszczoła na kwiatku

Ochrona środowiska i ochrona zasobów

Jako firma produkcyjna mamy obowiązek korzystać z zasobów w sposób jak najbardziej świadomy. Dzięki zastosowaniu materiałów pochodzących z recyklingu i opracowaniu inteligentnych koncepcji recyklingu stale staramy się krok po kroku maksymalizować ochronę zasobów. To samo dotyczy stosowania w naszych opakowaniach materiałów przyjaznych dla środowiska.

Aby oszczędzać cenne zasoby, takie jak woda lub unikać stosowania substancji niebezpiecznych, sprawdzamy z reguły wszystkie etapy pracy i procesy produkcyjne, aby zobaczyć, jak możemy je zoptymalizować i uczynić bardziej wydajnymi. Naszym głównym celem jest stworzenie skutecznej gospodarki w obiegu zamkniętym, która jest ekologicznie i ekonomicznie korzystna dla wszystkich.

Pociąg towarowy przejeżdżający przez krajobraz

Zrównoważone łańcuchy dostaw

Jesteśmy partnerami dla naszych klientów, jak również partnerami dla firm, które nas zaopatrują. Wspólnie pracujemy nad tym, aby produkować mądrzej, optymalizować łańcuch wartości i jak najbardziej wydłużyć cykl życia produktów. Zainicjowano już liczne projekty i procesy mające na celu konsekwentne zmniejszanie zapotrzebowania na energię i poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Mamy również na uwadze wdrożenie ustawy w sprawie należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Pracownicy przy zrównoważonej produkcji

Zrównoważona produkcja

Zrównoważony rozwój wymaga konsekwencji i ciągłości: zwracamy uwagę na zrównoważony rozwój na wszystkich etapach procesu powstawania naszych produktów i rozwiązań – od rozwoju, poprzez produkcję i logistykę, aż po recykling. Trwałość, naprawa zamiast całkowitej wymiany i ponowne wykorzystanie – to tylko trzy z wielu cech produktów, na których coraz bardziej się skupiamy. I zawsze zgodnie z życzeniami i wymaganiami naszych klientów.

W przyszłości uwzględnimy ocenę cyklu życia naszych produktów w naszym śladzie środowiskowym produktu (PEF), który będziemy raportować dla produktów od 2023 roku. Dzięki PEF tworzymy w ten sposób maksymalną przejrzystość – np. o emisji CO₂ przez produkt w trakcie całego cyklu życia. W ten sposób wspieramy każdego klienta w samodzielnym podejmowaniu zrównoważonych decyzji. Jednocześnie zachęcamy naszych partnerów i dostawców do uznania kwestii zrównoważonego rozwoju za decydujące kryterium przyszłej współpracy.

Transparentność danych
Ślad węglowy
Wpływ produktu na środowisko jest określany przez Ślad Węglowy Produktu (PEF).
Więcej informacji o śladzie węglowym
Konstrukcja Twin ślad węglowy
Pracownicy Phoenix Contact podczas rozmowy

Zrównoważony rozwój społeczny

Jako firma rodzinna zawsze patrzyliśmy na zrównoważony rozwój z perspektywy społecznej. Dlatego traktujemy wszystkich z szacunkiem i uznaniem: naszych kolegów, partnerów biznesowych, klientów i wszystkich naszych bliźnich. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności społecznej i traktujemy ją poważnie. Dlatego aktywnie wspieramy projekty społeczne i ekologiczne.

Postawa wymaga działania. Razem z naszymi pracownikami tworzymy zrównoważone, zdrowe, zróżnicowane i ogólnie wspierające środowisko pracy. Skupiamy się przy tym przede wszystkim na tematach różnorodności, zrównoważonego sposobu myślenia i zaangażowania społecznego.

Robimy wszystko, aby każdy czuł się mile widziany i tworzymy środowisko, w którym pracują razem ludzie o różnych cechach, pochodzeniu i perspektywach. Poprzez działania i kampanie zachęcamy naszych pracowników do świadomego działania na rzecz środowiska w ich otoczeniu zawodowym i osobistym. W naszych projektach społecznych łączymy zaangażowanie społeczne, wiedzę techniczną i rozwój osobisty naszych pracowników.

Cele Zrównoważonego Rozwoju Razem ku lepszej przyszłości: poprzez swoje portfolio produktów oraz wprowadzane innowacje firma Phoenix Contact bezpośrednio wspiera sześć z siedemnastu wyznaczonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

SDG 7 – Czysta i dostępna energia
SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
SDG 9 – Przemysł, innowacje i infrastruktura
SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
SDG 13 – Działania w dziedzinie klimatu
SDG 7 – Czysta i dostępna energia

Aby zrealizować All Electric Society, należy położyć nacisk na cel 7: czysta i dostępna energia. Energia jest również głównym tematem, na którym koncentruje się oferta produktów firmy Phoenix Contact już od 1923 roku.

SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Jako firma globalna Phoenix Contact wnosi w wielu krajach ważny wkład w realizację celu 8 z Celów Zrównoważonego Rozwoju: „Wzrost gospodarczy i godna praca”. W firmie pracownicy mogą liczyć na uczciwe warunki pracy, wzajemny szacunek oraz bezpieczeństwa pracy, ochronę danych oraz wspieranie wszystkich pracowników.

SDG 9 – Przemysł, innowacje i infrastruktura

Phoenix Contact ze swoimi rozwiązaniami technologicznymi opartymi na doskonałej kompetencji technologicznej i wysokiej innowacyjności tworzy nieustannie nowe produkty i jest prekursorem skutecznej transformacji cyfrowej.

SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w miastach obejmują rozbudowę i przebudowę infrastruktury w kontekście transformacji energetycznej.

Phoenix Contact umożliwia bardziej zrównoważone życie dzięki integralnym rozwiązaniom, daleko posuniętej cyfryzacji i łączeniu sektorów w miastach i społecznościach.

SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Phoenix Contact z własnej inicjatywy i z przekonaniem praktykuje oszczędne i rozważne korzystanie z zasobów. Wspieranie Celu 12, czyli zrównoważonej konsumpcji i produkcji, to aktywne działanie. W budowie maszyn zwraca się uwagę na oszczędne korzystanie ze sprężonego powietrza, produkcja z ograniczeniem ołowiu i recykling materiałów nadających się do ponownego przetworzenia zmniejszają obciążenie środowiska. Wszystkie obszary produkcji, jak również obsługa techniczna, konserwacja i serwis są w ciągłym procesie doskonalenia.

SDG 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego tak ważne jest dla nas zachowanie naszych dokonań dla przyszłych pokoleń. Cel 13 dotyczący podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom jest ważny dla Phoenix Contact. Ochrona zasobów oraz ochrona środowiska i klimatu są uwzględniane przy tworzeniu nowych produktów, w produkcji i w zarządzaniu firmą.