Zrównoważony rozwój

Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego tak ważne jest dla nas zachowanie naszych dokonań dla przyszłych pokoleń.
Siedziba firmy w Blombergu na tle zielonego krajobrazu

Nasze zrównoważone działania

Zrównoważony rozwój w firmie Phoenix Contact wyraża się w codziennych działaniach. Przekładamy wizję All Electric Society na innowacje i rozwiązania technologiczne w zakresie transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Podczas tworzenia nowych produktów i produkcji zwracamy uwagę na oszczędne korzystanie z zasobów, ochronę środowiska i możliwość recyklingu.

Naszym celem jest odpowiedzialne działanie na rzecz dobrej kultury pracy, zgodności z naturą i środowiskiem, a także sprawiedliwości społecznej. Respektujemy prawa człowieka i prawa dziecka, szanujemy różnorodność ludzi i ściśle przestrzegamy przepisów, norm i standardów. Wartości te nie podlegają negocjacjom i charakteryzują nasze zrównoważone działania.

Ekologia, społeczeństwo i ekonomia

Działamy zgodnie z kryteriami ESG i w równym stopniu uwzględniamy aspekty ekologiczne (E jak Environmental), społeczne (S jak Social) i ekonomiczne oraz dostosowujemy je do wymogów prawnych i społecznych (G jak Governance) – wszystko w celu zrównoważonego zarządzania firmą.

Dobre pomysły na przyszłość
Globalne projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Istnieją dobre pomysły, by wspólnie uczynić jutrzejszy świat trochę lepszym.
Do projektów
Koledzy zajmują się sadzeniem roślin
Grafika przedstawiająca 17 celów zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Razem ku lepszej przyszłości: poprzez swoje portfolio produktów oraz wprowadzane innowacje firma Phoenix Contact bezpośrednio wspiera sześć z 17 wyznaczonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Aby zapewnić zrównoważony rozwój na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i ekologicznej, w 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 międzynarodowych celów zrównoważonego rozwoju.

Pracownik w ubraniu roboczym na tle naturalnego krajobrazu z turbinami wiatrowymi i panelami słonecznymi

All Electric Society

Zmiany klimatu i transformacja energetyczna stawiają świat przed poważnymi wyzwaniami i złożonymi problemami. Wierzymy w transformację do świata, w którym energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna w wystarczających ilościach i po przystępnych cenach – All Electric Society. Kluczowe są rozwiązania i technologie w zakresie elektryfikacji, sieci i automatyzacji.

Product Environmental Footprint

Redukcja śladu CO₂

Zmniejszenie śladu CO2 naszych produktów jest celem wszystkich naszych wysiłków zmierzających do zminimalizowania emisji w całym łańcuchu wartości. Wykorzystywane materiały, procesy logistyczne i możliwość recyklingu produktów to aktualne obszary działania.