Łączenie sektorów energii

Dzięki łączeniu sektorów, przepływy energii mogą być łączone ponad granicami sektorów i postrzegane kompleksowo. Celem jest zapewnienie wystarczającej ilości energii wszędzie – we właściwym czasie i we właściwym miejscu.
Dwie osoby w odzieży roboczej z planem budowy

Zasilanie z maksymalną sprawnością

W łączeniu sektorów energii wytwarzanie, dystrybucja, magazynowanie i zużycie energii są traktowane jako całościowy system. W tym celu poszczególne sektory wymieniają między sobą energię, tak aby była ona dostępna w odpowiedniej postaci tam, gdzie jest potrzebna. Dzięki gromadzeniu i ocenie danych dotyczących zużycia i wytwarzania energii można optymalnie sterować przepływem energii.

Oznacza to, że sektory muszą być połączone zarówno do celów technicznych, jak i komunikacji. Znormalizowane protokoły komunikacyjne w różnych sieciach umożliwiają niezbędną komunikację między systemami. Zasada łączenia sektorów energii działa zarówno w małej skali, np. w obrębie firmy, jak i między firmami. Phoenix Contact oferuje produkty, rozwiązania i usługi w zakresie elektryfikacji, sieci i automatyzacji w sektorach energii, przemysłu, infrastruktury i mobilności.

Korzyści

  • Zrównoważone zasilanie
  • Produkcja efektywnie wykorzystująca zasoby
  • Kompleksowa optymalizacja dla ochrony klimatu
  • Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych
  • Ciągły przepływ danych i informacji
  • Wszystko do siebie pasuje – dla zrównoważonego świata

Połącz się z naszym zespołem ekspertów

„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.
Widok z zewnątrz E-Mobility GmbH w Schieder

Budynki potrafią jeszcze więcej Połączenie energii słonecznej, produkcji, magazynów energii i elektromobilności

Obecnie budynki oferują znacznie więcej niż tylko dach nad głową – są miejscem łączenia sektorów energii. Inteligentny budynek inteligentnie łączy energię słoneczną, sterowanie, produkcję, magazyn energii i stacje ładowania. Phoenix Contact tworzy odpowiednie rozwiązania w tym zakresie i łączy stacje ładowania z systemem PV, wentylację i oświetlenie z systemem zarządzania energią lub produkcję z magazynem energii. Całość działa dwukierunkowo. W ten sposób samochody elektryczne stają się również tymczasowymi magazynami energii i zasilają budynek. Jest to jednocześnie zrównoważone i inteligentne.

Infrastruktura produkcyjna w Schieder

Produkcje z większym sterowaniem wstępnym Połączenie magazynów energii, sterowania produkcją i rynku energetycznego

Najważniejszy jest odpowiedni miks – lecz liczy się również ilość. Jeśli stworzę połączenie między budynkiem a produkcją, mogę bardzo dobrze bilansować podaż i popyt. Jakie jest zapotrzebowanie na energię dla konkretnego zlecenia produkcyjnego? Czy warto już teraz pomyśleć o pojutrze i odpowiednio wcześnie napełnić magazyn energii? Czy używam do tego własnego systemu PV, czy kupuję prąd z publicznej sieci, gdy kWh jest tania?

Właściwe odpowiedzi na te pytania można znaleźć w sieci, a przede wszystkim w cyfryzacji. Warto to zrobić. Połączenie sektorów energii to zrównoważony rozwój, a zarazem oszczędność.

Teren fabryki

Utrzymanie energii w procesie Ograniczenie strat dzięki magazynowaniu, sieciom maszyn i mniejszej liczbie transformacji

Zostawmy energię tam, gdzie jej miejsce – w procesie produkcji. Wykorzystujemy łączenie sektorów energii, aby skutecznie zapobiegać stratom. Każda kilowatogodzina, która nie musi zostać wytworzona, oszczędza pieniądze i jest dobra dla globalnego klimatu.

Można to osiągnąć na przykład poprzez połączenie budynku, magazynu energii i maszyn produkcyjnych. Zasadniczo połączenie to polega na wykorzystaniu właściwego źródła energii we właściwym miejscu i czasie. A jeśli dodatkowo połączymy tę sieć z magazynem energii i użyjemy prądu stałego, to nic nie zostanie utracone w wyniku ciągłej konwersji i marnowania energii hamowania. To jest nasza droga do All Electric Society.

Osoba z tabletem przed systemem AGVS

Wypełnianie magazynów logistyką Wykorzystanie pojazdów AGV jako mobilnych magazynów energii do zarządzania obciążeniem

Przyzwyczailiśmy się już do bezobsługowych systemów transportowych, które całkowicie autonomicznie wykonują zadania intralogistyczne w fabrykach. Tak zwane pojazdy AGV (Automated Guided Vehicles) same znajdują drogę i samodzielnie ładują akumulatory po zakończeniu zmiany.

Do czego powinniśmy się przyzwyczaić teraz: AGV potrafią znacznie więcej niż tylko intralogistykę. Zasobnik energii ma ogromny potencjał w zakresie tymczasowego zarządzania obciążeniami szczytowymi dla całej fabryki. Naszą ideą jest postrzeganie każdego używanego zasobnika energii jako dostawcy, czyli źródła dla sieci energetycznej połączonych sektorów. Dzięki temu idziemy krok dalej na drodze do All Electric Society.

Wycieczkowiec na morzu

Statek i port oraz duży potencjał Wodór dla Power-to-X i mobilnych aplikacji energetycznych

Na oceanie: bezkresne przestrzenie; a po dopłynięciu do portu, nagle trudno się zmieścić – szczególnie dla wycieczkowców. Opór wobec białych gigantów rośnie. Mieszkańcy popularnych miast portowych mają dość emisji z generatorów prądu zasilanych olejem napędowym. Są one niezbędne do utrzymania działalności hotelowej wycieczkowców, gdy podczas postoju przy nabrzeżu główny silnik jest zatrzymany.

Istnieje jednak inny sposób: gdy połączy się technologię procesową, elektrolizę i żeglugę, wynikiem są ogniwa paliwowe. Odnawialny wodór jest następnie wykorzystywany jako źródło energii elektrycznej na pokładzie. Ogniwa paliwowe nie wytwarzają spalin, dzięki czemu przemysł wycieczkowy jest nieco czystszy.

Widok z lotu ptaka na miasto

Infrastruktura: korzystanie z energii odnawialnej Systemy PV i elektroliza sprzężone z mobilnymi generatorami energii

Wszyscy je znamy: śmierdzące generatory na olej napędowy, które dostarczają energię elektryczną na placach budowy. Generatory prądotwórcze są nadal zasilane benzyną lub innymi paliwami kopalnymi. Jak zrównoważony może być świat, jeśli zamiast tego użyjemy mobilnych ogniw paliwowych – i wytworzymy dla nich wodór przy użyciu nadwyżek energii z farm słonecznych lub wiatrowych?

Dzięki połączeniu systemów PV z elektrolizą z technologii procesowej infrastruktura jest bardziej zrównoważona. A to łączenie sektorów energii jest już nie tylko marzeniem przyszłości, ale namacalną rzeczywistością. Na przykład, przenośne ogniwa paliwowe coraz częściej zastępują olej napędowy do awaryjnego zasilania sieci kolejowych.

Platforma morska

Dzięki wodorowi energia ze źródeł odnawialnych jest trwalsza Połączenie systemów PV, technologii procesowej i transportu dla zrównoważonej logistyki

Co zrobić z energią wiatrową i słoneczną, gdy nie jest potrzebna? I w jaki sposób statki i samoloty mogą być naprawdę regeneracyjne podczas długich tras?

Rozwiązanie: wykorzystanie nadwyżek energii wiatrowej i słonecznej do elektrolizy wody – a następnie wykorzystanie wodoru wytworzonego w tym procesie do syntezy cennych E-Fuel. Łączenie sektorów energii z fotowoltaiki lub wiatru, technologii procesowej i transportu oferuje przyszłościowy potencjał rozwoju, szczególnie w regionach wietrznych lub słonecznych. Przekształcamy siłę słońca i wiatru w energię chemiczną – a tym samym czynimy ją trwałą. Otwiera to drogę do czystych szlaków logistycznych w powietrzu lub na oceanie.