Zdalne sterowanie i zdalne serwisowanie przy komputerze w biurze

Przemysłowa komunikacja zdalna Od zdalnego serwisowania do zdalnego sterowania

Nasze rozwiązania do przemysłowej komunikacji zdalnej pozwalają na zdalny dostęp do maszyn, urządzeń i systemów na całym świecie. Bezpieczne połączenie rozproszonych stacji ze sterownią może być realizowane na wiele różnych sposobów: od krótkiego dostępu po ciągłe monitorowanie parametrów procesowych z centralnego stanowiska sterowania.

Zdalne serwisowanie to czasowy dostęp do systemu lub maszyny. Podczas zdalnego sterowania wymagane jest przede wszystkim stałe połączenie z oddaloną stacją. Systemy alarmowe zapewniają wczesne powiadamianie o różnych stanach i umożliwiają niezawodną dyspozycyjność systemu.

Produkty do przemysłowej komunikacji zdalnej
Produkty do przemysłowej komunikacji zdalnej YouTube

Poznaj różne możliwości zdalnego dostępu do swoich urządzeń i systemów:

  • Zdalne sterowanie: Bezpieczne i ciągłe przesyłanie danych procesowych do sterowni umożliwia monitorowanie, regulację i sterowanie nawet najbardziej oddalonych podstacji i stacji zewnętrznych.
  • Zdalne serwisowanie: Bezpośredni dostęp do sterowników i sieci Ethernet na całym świecie umożliwia szybkie i efektywne przeprowadzanie przeglądów i prac serwisowych.
  • Alarmowanie: Proaktywne i precyzyjne wczesne ostrzeganie za pomocą wiadomości SMS lub e-mail pozwala na szybkie usuwanie błędów i minimalizację przestojów produkcji.