Informacje kontaktowe

PHOENIX CONTACT

Phoenix Contact Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

Telefon: 071/ 39 80 410
Fax: 071/ 39 80 499
E-mail: pxcpl@phoenixcontact.pl

NIP 897 - 14 - 11 - 342

REGON: 931049089

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000114017, Kapitał zakładowy: 1.200.000,00 zł

Nr kont:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
Konto PLN: 96 1600 1156 0004 0606 3552 4001
Konto EUR: PPABPLPK 62 1600 1156 0004 0606 3552 4031

Informacja o statusie przedsiębiorcy
Firma Phoenix Contact Sp. z o.o. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649).