Compliance w Phoenix Contact

Compliance jest integralną częścią DNA firmy Phoenix Contact i ma odpowiednio wysokie znaczenie. Dlatego centralny dział prawny i zgodności podlega bezpośrednio członkowi zarządu ds. finansowych.

Rdzeniem Systemu Zarządzania Zgodnością jest Kodeks Postępowania grupy Phoenix Contact. Obowiązuje on we wszystkich spółkach grupy na całym świecie. Uzupełniają ją takie środki, jak system informowania o nieprawidłowościach czy deklaracja zasad zgodnie ustawą w sprawie należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Nasz System Zarządzania Zgodnością stanowi zasadniczy element naszego ładu korporacyjnego i jest zakorzeniony na całym świecie. To znacznie więcej niż tylko „przestrzeganie przepisów prawa”. Jako część naszej kultury, stanowi ona podstawę naszej wiarygodności i przyczynia się do zapobiegania i ograniczania ryzyka.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, CFO
Ludzie w biurze witają się ze sobą

Kodeks Postępowania

Kodeks postępowania grupy Phoenix Contact stanowi rdzeń naszych działań w zakresie compliance. Jednocześnie jest to nasza wspólna baza, która obowiązuje bez ograniczeń wszystkich pracowników. Jest on dostępny na całym świecie, wewnętrznie i zewnętrznie, w różnych językach.

Pociąg towarowy z kontenerami

Ustawa w sprawie należytej staranności w łańcuchu dostaw

Od 1 stycznia 2023 roku firma Phoenix Contact podlega nowej ustawie o obowiązku należytej staranności w łańcuchu dostaw. Jednak prawa człowieka zawsze stanowiły centralny element kultury organizacyjnej firmy.

Traktujemy nową ustawę jako szansę na jeszcze większą przejrzystość naszych działań w zgodzie z prawem: W tym celu powołaliśmy międzydziałowy zespół, który pracuje nad systematycznym wdrażaniem przepisów na całym świecie. Szczegóły opublikowaliśmy w deklaracji zasad zgodnie z ustawą. Dokonaliśmy również przeglądu naszego Kodeksu Postępowania, aby nadać tej kwestii jeszcze większe znaczenie.

Ludzie w biurze na spotkaniu

System zarządzania zgodnością

System zarządzania zgodnością Phoenix Contact obejmuje działania, które zapewniają przestrzeganie przepisów prawa, wytycznych oraz naszego Kodeksu Postępowania w ramach grupy spółek. Mogą to być środki zapobiegania, wykrywania lub reagowania. Przykładem są wewnętrzne wytyczne, szkolenia dla pracowników oraz oferta doradztwa w kwestiach praktycznych. Obejmuje to również wyznaczanie różnych osób kontaktowych i kanałów raportowania, a także badanie incydentów compliance.

System sygnalizowania naruszeń Phoenix Contact na ekranie

System sygnalizowania naruszeń

Dzięki systemowi sygnalizowania naruszeń oferujemy zarówno naszym pracownikom, jak i osobom z zewnątrz możliwość zgłaszania informacji o możliwych naruszeniach prawa lub regulacji wewnętrznych.

System sygnalizowania naruszeń służy również do składania skarg zgodnie z §§ 8 i 9 ust. 1 ustawy o obowiązku należytej staranności w łańcuchu dostaw.