Systemy pomiarowo-kontrolne do automatyki zabezpieczeniowej i sterowania

Systemy pomiarowo-kontrolne do automatyki zabezpieczeniowej i sterowania

FAME to innowacyjny, modułowy system pomiarowo-kontrolny do realizacji zadań pomiarowych i kontrolnych w obszarze ochrony sieci do rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia. Systemy pomiarowo-kontrolne łączą kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych. Ręczne czynności pomiarowe można wykonywać teraz automatycznie, szybko i bezpiecznie.

Więcej informacji

Korzyści

 • Łatwa obsługa i oszczędność czasu dzięki funkcjonalnemu połączeniu operacji łączeniowych
 • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wyprzedzającemu zwarciu przekładnika
 • Ekonomiczność dzięki dostosowanej do potrzeb modułowej budowie oraz stosowaniu standardowych akcesoriów
 • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym gniazdom pomiarowym i rozmieszczonym z przesunięciem tulejkom na wtyki pomiarowe
 • Elastyczność dzięki możliwości wyboru między montażem na ścianie lub na szynie DIN przy zastosowaniu standardowych akcesoriów systemu CLIPLINE complete
 • Bezpieczeństwo użytkownika dzięki zintegrowanej ochronie przeciwporażeniowej
 • Przejrzystość dzięki jednoznacznej widoczności stanu przełączenia i dużym powierzchniom na opis
Testowanie urządzeń zabezpieczających

Testowanie urządzeń zabezpieczających

Systemy pomiarowo-kontrolne – odpowiednie rozwiązanie do każdego zadania

Coraz więcej rozdzielnic i punktów podłączenia wymaga cyklicznych kontroli. Systemy pomiarowo-kontrolne FAME umożliwiają wykonywanie tych dodatkowych pomiarów bez dodatkowych kosztów i czasu.

Systemy pomiarowo-kontrolne tworzą kompleksowe sekwencje operacji łączeniowych. Systemy te zapewniają pełne bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wyprzedzającemu zwarciu przekładnika oraz zintegrowanej ochronie przeciwporażeniowej. Systemy pomiarowo-kontrolne FAME mają budowę modułową, co pozwala na ich optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji. Ponadto systemy te wykorzystują standardowe akcesoria do mostkowania z serii CLIPLINE complete. Dzięki temu automatyczną funkcję zwarcia przekładnika można zrealizować w zależności od systemu w gnieździe pomiarowym lub we wtyku pomiarowym.
Otwory na wtyki pomiarowe są rozmieszczone z przesunięciem, dzięki czemu gniazda pomiarowe mają kompaktowe wymiary. Dodatkowo wszystkie systemy pomiarowo-kontrolne posiadają duże powierzchnie na oznaczniki.

Porównanie systemów pomiarowo-kontrolnych

Porównanie systemów pomiarowo-kontrolnych FAME
 • FAME 1
  System pomiarowo-kontrolny z wtykiem roboczym i zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.

 • FAME 2
  System pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika we wtyku pomiarowym.

 • FAME 3 i FAME 3 SL
  System pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.

 • FAME 3 RACK
  System pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego ze zwarciem przekładnika w gnieździe pomiarowym.

Wymuszone sekwencje łączeniowe systemów pomiarowo-kontrolnych FAME 2 i FAME 3 RACK

Proste kontrole dzięki wymuszonej sekwencji łączeniowej

Wymuszone sekwencje łączeniowe systemów pomiarowo-kontrolnych FAME 2 i FAME 3 RACK w tylko jednym bloku

Systemy pomiarowo-kontrolne wykorzystują dwie różne metody, aby wykonać różne operacje łączeniowe w odpowiedniej wymuszonej sekwencji.

Wtyki pomiarowe systemu FAME 2 posiadają styki o trzech różnych długościach, przez co sekwencję łączeniową można wykonać bezpiecznie z przesunięciem czasowym przy jednym podłączeniu wtyku.

System pomiarowo-kontrolny FAME 3 RACK umożliwia wykonanie wymuszonej sekwencji łączeniowej w gnieździe pomiarowym, dzięki czemu pomiary można wykonać szybko za pomocą jednego tylko wtyku. Aby realizować sekwencję łączeniową w gniazdach pomiarowych, są one złożone z kilku elementów. Przy montażu gniazda można wybrać różne rodzaje elementów o różnych punktach przełączania. Element typu S ma na przykład późny punkt przełączania i krótki odstęp od styku przyłączeniowego. Przez to przy wetknięciu przełączenie odbywa się z dużym opóźnieniem na końcu. Poza elementami typu S w systemie występują również elementy typu M i L. Elementy typu M mają opóźniony, a elementy typu L wczesny punkt przełączania.

Systemy pomiarowo-kontrolne FAME 1, FAME 3 i FAME 3 SL tworzą kompleksowe sekwencje operacji łączeniowych w różnych blokach, dlatego nie jest potrzebna sekwencja wymuszona.

 System pomiarowo-kontrolny FAME 3 z funkcjami

Funkcje FAME 3

Automatyczne wyprzedzające zwarcie przekładnika

Systemy pomiarowo-kontrolne FAME umożliwiają szybkie i łatwe zwarcie przy kontroli przekaźników lub wymianie urządzenia zabezpieczającego. W tym celu zwarcie przekładnika prądowego odbywa się przy użyciu mostków standardowych w zależności od systemu w gnieździe pomiarowym lub we wtyku pomiarowym. W ten sposób uzyskuje się prostą, wyprzedzającą separację sygnałów.

Mechanizm pokrętła systemów pomiarowo-kontrolnych FAME 2, FAME 3 i FAME 3 RACK

Mechanizm pokrętła

Mechanizm pokrętła systemów pomiarowo-kontrolnych FAME 2, FAME 3 i FAME 3 RACK

Opatentowany mechanizm pokrętła systemów pomiarowo-kontrolnych pomaga przy równomiernym wyciąganiu wtyku pomiarowego z bloku. Dzięki wymuszonej blokadzie i związanemu z tym krótkiemu zatrzymaniu w różnych pozycjach łączeniowych system pomiarowo-kontrolny zapewnia wysokie bezpieczeństwo dla systemu i operatora.

Po całkowitym podłączeniu wtyku pomiarowego następuje jego zablokowanie w gnieździe pomiarowym. Wszystkie zestyki kontrolne są połączone zgodnie z układem pomiarowym. Obrót uchwytu do oporu o 45° powoduje odblokowanie wtyku pomiarowego. Wtedy można wyciągnąć wtyk do pozycji pośredniej. Styki przekładnika prądowego systemu pomiarowo-kontrolnego są ponownie połączone z urządzeniem zabezpieczającym. Dopiero po powrocie uchwytu obrotowego do pozycji wyjściowej następuje odblokowanie wtyku i można wyciągnąć całkowicie wtyk pomiarowy systemu pomiarowo-kontrolnego. Pierwotne połączenia sygnałowe są przywrócone.

Mechanizm blokady systemu pomiarowo-kontrolnego FAME 3 SL

Mechanizm blokady FAME 3 SL

Mechanizm blokady systemu pomiarowo-kontrolnego FAME 3 SL

Wtyk pomiarowy systemu pomiarowo-kontrolnego FAME 3 SL blokuje się automatycznie w momencie wetknięcia do gniazda pomiarowego. Styki kontrolne są połączone bezpiecznie zgodnie z układem pomiarowym. Po zakończeniu pomiaru należy nacisnąć pomarańczową dźwignię, aby zwolnić zatrzask. Wyciągnięcie wtyku pomiarowego powoduje przywrócenie pierwotnych połączeń sygnałowych systemu pomiarowo-kontrolnego.

Sposób montażu systemów pomiarowo-kontrolnych: mocowanie naścienne FAME

Mocowanie naścienne FAME

Sposób montażu systemów pomiarowo-kontrolnych

Różne systemy pomiarowo-kontrolne można zamontować na różne sposoby.

System pomiarowo-kontrolny FAME 3 RACK przykręca się śrubami w ramce montażowej 19”. Dzięki swojej modułowości system FAME 3 Rack umożliwia odwzorowanie gniazd pomiarowych o wysokości 2U z maks. 7 pinami, o wysokości 3U z maks. 12 pinami oraz wysokości 4U z maks. 18 pinami. System pomiarowo-kontrolny FAME RACK można również zamontować bezpośrednio w otworach w panelu przednim lub w drzwiach szafy sterowniczej poza formatem 19”.

Natomiast system pomiarowo-kontrolny FAME 3 SL jest przeznaczony wyłącznie do montażu w otworach montażowych. System pomiarowo-kontrolny posiada dwa przyciski, dzięki czemu można go zamocować łatwo i szybko w odpowiednim otworze.

Systemy FAME 1, FAME 2 i FAME 3 można również zamontować w otworach w panelach przednich lub drzwiach szafy sterowniczej. Gniazda pomiarowe mocuje się w otworach za pomocą opatentowanego mechanizmu śrubowego.

Ułożenie przewodów do systemu kontrolno-pomiarowego FAME w drzwiach szafy sterowniczej

Bezpieczne ułożenie przewodów do systemu kontrolno-pomiarowego FAME w drzwiach szafy sterowniczej

Bezpieczne ułożenie kabli do gniazd pomiarowych

Systemy pomiarowo-kontrolne muszą być często dostępne od zewnątrz, aby umożliwić bieżącą kontrolę i obsługę. Z tego względu niektóre urządzenia oraz gniazda pomiarowe systemów sterowania i aparatury zabezpieczeniowej montuje się w drzwiach szafy sterowniczej.
Ramię obrotowe systemu prowadzenia kabli umożliwia łatwe i bezpieczne układanie przewodów, kabli i wiązek kablowych do drzwi szafy sterowniczej lub obrotowej ramki montażowej. Znaczną oszczędność czasu zapewnia możliwość otwarcia opatentowanych przegubów obrotowych i przełożenia przez nie kabli.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Konfigurator modułowych systemów pomiarowo-kontrolnych FAME

Skonfiguruj swój indywidualny system pomiarowo-kontrolny FAME do szybkiego i łatwego testowania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnalizacyjnych.