Systemy pomiarowo-kontrolne do automatyki zabezpieczeniowej i sterowania

Systemy pomiarowo-kontrolne do automatyki zabezpieczeniowej i sterowania

FAME to innowacyjny, modułowy system pomiarowo-kontrolny do realizacji zadań pomiarowych i kontrolnych w obszarze ochrony sieci do rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia. Systemy pomiarowo-kontrolne łączą kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych. Ręczne czynności pomiarowe można wykonywać teraz automatycznie, szybko i bezpiecznie.

Więcej informacji

Korzyści

  • Łatwa obsługa i oszczędność czasu dzięki funkcjonalnemu połączeniu operacji łączeniowych
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wyprzedzającemu zwarciu przekładnika
  • Ekonomiczność dzięki dostosowanej do potrzeb modułowej budowie oraz stosowaniu standardowych akcesoriów
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym gniazdom pomiarowym i rozmieszczonym z przesunięciem tulejkom na wtyki pomiarowe
  • Elastyczność dzięki możliwości wyboru między montażem na ścianie lub na szynie DIN przy zastosowaniu standardowych akcesoriów systemu CLIPLINE complete
  • Bezpieczeństwo użytkownika dzięki zintegrowanej ochronie przeciwporażeniowej
  • Przejrzystość dzięki jednoznacznej widoczności stanu przełączenia i dużym powierzchniom na opis

System pomiarowo-kontrolne FAME Odpowiednie rozwiązanie do każdego zadania

Coraz więcej rozdzielnic i interfejsów wymaga cyklicznych kontroli. Systemy pomiarowo-kontrolne FAME umożliwiają wykonywanie tych dodatkowych pomiarów bez dodatkowych kosztów i czasu. Systemy pomiarowo-kontrolne tworzą kompleksowe sekwencje operacji łączeniowych.

Film: Objaśnienie urządzenia zabezpieczającego NSE i związanego z nim systemu pomiarowo-kontrolnego FAME 2
Zastosowanie w energetyce MovingImage

Przegląd systemów pomiarowo-kontrolnych FAME

Przegląd różnych systemów pomiarowo-kontrolnych FAME

Przegląd systemów pomiarowo-kontrolnych FAME

Film: Gniazdo pomiarowe i wtyk pomiarowy systemu FAME 1 SL
System pomiarowo-kontrolny FAME 1 MovingImage

System pomiarowo-kontrolny FAME 1

FAME 1 łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych w pojedynczych, kompaktowych blokach. System działa na zasadzie zestyku zwiernego. Dlatego do normalnej pracy nie jest potrzebny wtyk roboczy. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym. System wyposażony jest w przyłącza śrubowe lub przyłącza Push-in po wewnętrznej stronie szafy sterowniczej. Gniazdo pomiarowe montuje się poprzez przykręcenie w otworze pomiarowym. System jest opcjonalnie dostępny z wtyczką standardową lub z wtyczką kompaktową. Dostępne są warianty z zestykiem pomocniczym (AUX) do dodatkowego wykrywania stanu.

Film: Gniazda pomiarowe i wtyki pomiarowe systemu FAME 2
System pomiarowo-kontrolny FAME 2 MovingImage

System pomiarowo-kontrolny FAME 2

FAME 2, system pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego, łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych w jednym kompaktowym bloku. W tym celu punkty przełączania można skonfigurować za pomocą długości elementu stykowego we wtyku. System działa na zasadzie zestyku normalnie zamkniętego. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki we wtyku pomiarowym. Podobnie jak FAME 1, system dostępny jest w wersji śrubowej i Push-in. System można zamocować w otworze montażowym lub dzięki specjalnym gniazdom pomiarowym na szynie DIN. FAME 2 jest dostępny opcjonalnie z wtyczką standardową lub z wtyczką z uchwytem obrotowym ze zdefiniowanymi pozycjami. Dostępne są warianty z zestykiem pomocniczym (AUX) do dodatkowego wykrywania stanu.

Film: Gniazdo pomiarowe i wtyk pomiarowy systemu FAME 3 SL
System pomiarowo-kontrolny FAME 3 MovingImage

System pomiarowo-kontrolny FAME 3

FAME 3, system pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego, łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych w jednym kompaktowym bloku. System działa na zasadzie zestyku normalnie zamkniętego. Automatyczną funkcję zwarcia przekładnika zapewniają mostki w gnieździe pomiarowym. FAME 3 posiada złącze na końcówkę oczkową po wewnętrznej stronie szafy sterowniczej. System można zamocować w otworze montażowym. System jest dostępny opcjonalnie z wtyczką standardową, wtyczką kompaktową lub z wtyczką z uchwytem obrotowym ze zdefiniowanymi pozycjami. Dostępne są warianty z zestykiem pomocniczym (AUX) do dodatkowego wykrywania stanu.

Film: Gniazda pomiarowe i wtyki pomiarowe systemu FAME 3 Rack
System pomiarowo-kontrolny FAME 3 Rack MovingImage

System pomiarowo-kontrolny FAME 3 RACK

FAME 3 RACK, system pomiarowo-kontrolny bez wtyku roboczego, łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych w jednym kompaktowym bloku. W tym celu można wcześniej zdefiniować punkty przełączania w modułowym gnieździe pomiarowym. System działa na zasadzie zestyku normalnie zamkniętego. Wtyk roboczy nie jest potrzebny. FAME 3 RACK posiada złącze na końcówkę oczkową z przymocowanymi na stałe śrubami po wewnętrznej stronie szafy sterowniczej. System można zamocować w otworze montażowym lub w szafie 19”. Dzięki modułowości systemu FAME 3 Rack można odwzorowywać gniazda pomiarowe od 2U do 4U o różnej licznie pinów. System jest dostępny z wtykiem z uchwytem obrotowym z określonymi pozycjami. Dostępne są warianty z zestykiem pomocniczym (AUX) do dodatkowego wykrywania stanu.

Gniazdo pomiarowe i wtyk pomiarowy systemu FAME 3 SL

System pomiarowo-kontrolny FAME 3 SL

System pomiarowo-kontrolny FAME 3 SL

FAME 3 SL jest kompaktowym wariantem systemu FAME 3. Aby to osiągnąć, system FAME 3 SL łączy kompleksowe operacje łączeniowe do testów działania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnałowych w pojedynczych, kompaktowych blokach o różnych kolorach. Działanie systemów jest w dużej mierze identyczne. Różnią się one jedynie montażem gniazda pomiarowego i obsługą wtyku pomiarowego.

Konfigurator FAME

Konfigurator FAME

Konfigurator modułowych systemów pomiarowo-kontrolnych FAME

Skonfiguruj swój indywidualny system pomiarowo-kontrolny FAME do szybkiego i łatwego testowania przekładników prądowych i napięciowych oraz zestyków wyzwalających i sygnalizacyjnych.

Broszura Systemy pomiarowo-kontrolne i złączki rozłączalne pomiarowe

Broszura Systemy pomiarowo-kontrolne

Do pobrania

Chcesz otrzymać materiały na temat naszych systemów pomiarowo-kontrolnych? Poniżej znajdziesz broszurę dotyczącą systemów pomiarowo-kontrolnych. Tutaj znajdziesz przegląd różnych systemów pomiarowo-kontrolnych oraz wybór złączek rozłączalnych pomiarowych.