Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa

Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki

Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa w maszynach, urządzeniach i systemach. Monitorują sygnały z przycisków zatrzymania awaryjnego, barier świetlnych oraz wyłączników drzwi bezpieczeństwa, W razie przywołania zapewniają stan bezpieczny. Rodzina produktów PSR obejmuje przekaźniki bezpieczeństwa o stałych lub konfigurowalnych funkcjach bezpieczeństwa, monitory prędkości obrotowej i zerowej oraz sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Jaka jest różnica między bezpiecznym a nie-bezpiecznym przekaźnikiem elektromechanicznym?

Jeżeli przekaźnik nie jest bezpieczny, po kilku cyklach przełączania może dojść do sklejenia się zestyków metalowych. Jeśli w tej chwili zostanie naciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego, maszyna nie zatrzyma się. Nie zostanie uzyskany stan bezpieczny. Może dojść do obrażeń ludzi lub szkód materialnych.

Przekaźniki elektromechaniczne zamontowane w przekaźnikowym module bezpieczeństwa są wyposażone w zestyki o wymuszonym przełączaniu zgodne z normą EN 50205, dzięki czemu monitorują niezawodnie funkcje maszyn i systemów. Dzięki redundantnym strukturom zawsze zapewniony jest stan bezpieczny operatora maszyny.

Normy i standardy krajowe i międzynarodowe zabraniają stosowania w niebezpiecznych maszynach i systemach przekaźników elektromechanicznych innych niż bezpieczne. W zależności od obowiązujących standardów bezpieczeństwa i norm wymagane jest stosowanie certyfikowanych przekaźnikowych modułów bezpieczeństwa.

Funkcje bezpieczeństwa

Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa to optymalne rozwiązanie, gdy maszyna lub system wymaga niewielkiej liczby realizowanych funkcji bezpieczeństwa i połączeń logicznych, jak na przykład:

 • Zatrzymanie awaryjne
 • Monitorowanie osłon ruchomych, np. drzwi bezpieczeństwa
 • Elektroczułe wyposażenie ochronne
 • Urządzenia oburęcznego sterowania do typu IIIC
 • Monitorowanie prędkości zerowej i prędkości obrotowej
Przekaźniki elektromechaniczne z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Przekaźniki elektromechaniczne z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu

W przekaźnikowym module bezpieczeństwa ze zintegrowanym monitorowaniem wymuszone przełączanie zestyków jest wykorzystywane do wykrywania błędów. Umożliwia to wykrywanie niebezpiecznych błędów, np. zapieczenia styków, co z kolei pozwala na osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa.

Jak to działa?
W przypadku wymuszonego przełączania zestyk zwierny i rozwierny przekaźnika pomocniczego są połączone ze sobą mechanicznie. Zapobiega to jednoczesnemu zamknięciu zestyku zwiernego i rozwiernego. W połączeniu z odpowiednim układem zapewnione jest niezawodne wykrywanie braku otwarcia. Jest to najbardziej niezawodny sposób na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i maszyny.

Normy i certyfikaty dla przekaźnikowych modułów bezpieczeństwa

Wszystkie przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact posiadają certyfikat TÜV zgodnie z normą EN ISO 13849 do PL e lub IEC 61508 do SIL 3.
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa jako podsystem stanowi element logiczny funkcji bezpieczeństwa, w związku z czym musi spełniać nowe wymogi bezpieczeństwa. W ramach procesu certyfikacji odbywa się m. in. badanie, ocena i walidacja następujących cech modułu przekaźnikowego:

 • Konstrukcja zgodna z przeznaczeniem
 • Średni czas do niebezpiecznego uszkodzenia (MTTFd)
 • Pokrycie diagnostyczne (DC)
 • Uszkodzenie o wspólnej przyczynie (CCF)

Korzyści

Korzyści wynikające z przekaźnikowych modułów bezpieczeństwa PSR:

 • Szeroki zakres techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego, odpowiedni do Twoich funkcji bezpieczeństwa
 • Kompaktowe przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa do montażu w najmniejszych przestrzeniach
 • Łatwe oprzewodowanie dzięki technice połączeń Push-in
 • Światowe dopuszczenia do budowy maszyn i przemysłu motoryzacyjnego (EN ISO 13849-1, EN 62061), jak również do stosowania w przemyśle przetwórczym (ATEX), palnikach (IEC 61508/61511, EN 50156) oraz w żegludze (DNV).
 • Innowacyjna technologia przekaźnikowa do szczegółowej diagnostyki i najwyższego bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Od wyłącznika bezpieczeństwa po sterownik bezpieczeństwa
Nasza oferta produktów bezpieczeństwa obejmuje bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa, przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa, wejścia/wyjścia bezpieczeństwa oraz sterowniki bezpieczeństwa. Wszystkie komponenty bezpieczeństwa firmy Phoenix Contact posiadają certyfikat SIL i wyróżniają się łatwą obsługą.
Zobacz teraz broszurę
Bezpieczeństwo funkcjonalne w szafie sterowniczej