Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa - proste jak przekaźnik bezpieczeństwa, elastyczne jak sterownik bezpieczeństwa

Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa

Proste jak przekaźnik bezpieczeństwa, elastyczne jak sterownik bezpieczeństwa: nasze konfigurowalne moduły bezpieczeństwa pozwalają na ekonomiczną realizację rozwiązań już od trzech funkcji bezpieczeństwa. Dzięki oprogramowaniu z certyfikatem TÜV do stworzenia logiki bezpieczeństwa nie jest potrzebna znajomość programowania. Dzięki modułowej budowie funkcje można dopasować elastycznie i rozbudować w zależności od wymogów.

Więcej informacji
Moduły bezpieczeństwa PSRmodular

Bezpieczne moduły rozszerzeń do indywidualnych rozwiązań bezpieczeństwa

Elastyczna konfiguracja modułów bezpieczeństwa

PSRmodular to konfigurowalny sterownik miniaturowy. Umożliwia monitorowanie kilku funkcji bezpieczeństwa w jednej aplikacji. Za pomocą oprogramowania PSRmodular można stworzyć logikę bezpieczeństwa metodą przeciągnij i upuść.

System działa jako rozwiązanie stand-alone i w przypadku mniejszych maszyn może służyć do sterowania całą maszyną. Tutaj możesz używać modułu podstawowego jako niezależnego komponentu. Moduł o szerokości 67,5 mm ma następujące funkcje:

  • Osiem bezpiecznych wejść do monitorowania czujników bezpieczeństwa
  • Do czterech wyjść bezpieczeństwa (do kategorii 4)
  • Wyjścia zegarowe i sygnalizacyjne
  • Możliwość zwielokrotnienia lub wzmocnienia sygnałów przez zewnętrzne styczniki w połączeniu ze zintegrowanym monitorowaniem

Rozbuduj swój system bezpieczeństwa

Jeśli liczba dostępnych we/wy jest niewystarczająca, system można rozbudować modułowo przy użyciu maks. 14 bezpiecznych modułów rozszerzeń. Łączy się je z modułem podstawowym za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN. Dzięki temu dostępne są dodatkowe we/wy do podłączenia dalszych czujników i urządzeń wykonawczych.

Poprzez bramkę można włączyć modułową technikę bezpieczeństwa funkcjonalnego do istniejących sieci.

PSRmodular łączy w sobie funkcjonalność i elastyczność, wypełniając lukę między prostym przekaźnikiem bezpieczeństwa a programowalnym sterownikiem bezpieczeństwa.

Oprogramowanie PSRmodular do konfiguracji modułów bezpieczeństwa

Oprogramowanie do konfiguracji PSRmodular

Intuicyjna konfiguracja bez umiejętności programowania

Do konfiguracji modułowego systemu bezpieczeństwa można użyć darmowego oprogramowania PSRmodular. Do obsługi oprogramowania do konfiguracji nie są potrzebne umiejętności programowania. Logikę bezpieczeństwa tworzy się bowiem graficznie metodą przeciągnij i upuść. Można dopasować elastycznie funkcje bezpieczeństwa. Wbudowana symulacja umożliwia wykonanie kompletnego testu stworzonej logiki bezpieczeństwa bez sprzętu. Wszystkie bloki funkcyjne mają już certyfikat TÜV.

Obsługa oprogramowania krok po kroku

  1. Z toolbox'a z różnymi funkcjami bezpieczeństwa należy wybrać potrzebne bloki funkcyjne. Następnie przeciąga się je myszką do obszaru edytora oprzewodowania.
  2. Tam bloki funkcyjne łączy się z odpowiednimi wejściami i wyjściami, które przeciąga się do obszaru edytora oprzewodowania i podłącza wirtualnie myszką.
  3. Na koniec sprawdzoną logikę bezpieczeństwa można przesłać do modułu bezpieczeństwa za pomocą zwyczajnego kabla USB.
  4. W przypadku wątpliwości dostępna jest funkcja pomocy z opisami i przykładami zastosowania.

Zaawansowana diagnostyka bezpośrednio w urządzeniu

Diody LED diagnostyki pokazują stan wszystkich wejść i wyjść modułów bezpieczeństwa PSRmodular. Dodatkowo wyjścia sygnałowe informują o stanie przełączenia, np. w urządzeniach sygnalizacyjnych. Przez bramkę magistrali obiektowej moduł bezpieczeństwa komunikuje się z nadrzędnym sterownikiem maszyny lub systemu. Pozwala to na komfortowe zintegrowanie funkcji bezpieczeństwa w systemach wizualizacji lub zdalnej diagnostyki. Umożliwia to szybką lokalizację i usuwanie błędów.

Korzyści

  • Bezpieczna praca dzięki zastosowaniu sprzętu i oprogramowania z certyfikatem TÜV (normy i koncepcja stref)
  • Do kat.4/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508

Poznaj PSRmodular

Poznaj PSRmodular
Poznaj PSRmodular YouTube