Widok na serwerownię

Rozwiązania dla nowoczesnych centrów danych Wysoka dyspozycyjność infrastruktury z systemem

W samym sercu cyfrowej transformacji znajdują się centra danych. Zapewniają one przepływ informacji i przechowują ogromne ilości danych w celu zapewnienia stałej dostępności informacji, na które zapotrzebowanie stale rośnie. W dobie usług opartych na chmurze i sieci 5G obciążenie danymi w firmach ulega ogromnemu wzrostowi. Rezultatem są wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i dostępności podczas planowania centrów danych. W związku z tym infrastruktura IT staje się coraz bardziej skomplikowana, podobnie jak funkcjonowanie nowoczesnego centrum danych. Pomagamy zasilać, chronić, łączyć i monitorować centra danych za pomocą rozwiązań zapewniających ciągłość działania i szybka budowę.

Nowa generacja sieci komórkowej 5G stworzy całkowicie nowe zastosowania związane z IoT i cyfryzacją. [...] Stawia to duże wymagania przed naszymi sieciami komunikacyjnymi, ale przede wszystkim wymaga wysokiej niezawodności”.

Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow – Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Pomieszczenie ze sprzętem serwerowym

Wymagania dotyczące centrów danych Aspekty planowania centrum danych

Budowa nowego centrum danych wymaga określonych warunków w odniesieniu do lokalizacji, IT i budynku. Planując niezawodne eksploatacyjnie centrum danych, oprócz bezpieczeństwa IT, systemów informatycznych i technicznego wyposażenia budynku firmy muszą wziąć pod uwagę normy krajowe. Podczas planowania istotne są normy DIN EN 50600 (Technika informatyczna. Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych) oraz ANSI/TIA-942 (Standardy infrastruktury telekomunikacyjnej centrów danych). Określają one między innymi wymagania dotyczące zasilania, chłodzenia i odporności na awarie, zarządzania energią i zrównoważonego rozwoju. Phoenix Contact wspiera klientów w planowaniu centrum danych zgodnych z obowiązującymi przepisami i spełniających indywidualne wymagania.

Osoba przy szafie sterowniczej ze sprzętem technicznym do zasilania i ochrony
Miernik parametrów sieci na szafie sterowniczej w budynku
Osoba realizuje swoje zadanie w projekcie sterowania budynkiem
Widok z przodu szafy sterowniczej z wszystkimi technologiami przyłączeniowymi
Osoba przy szafie sterowniczej ze sprzętem technicznym do zasilania i ochrony

Całościowe, skoordynowane koncepcje zasilania składające się z zasilania w systemach UPS, ochrony urządzeń i ochrony przed przepięciami pomagają uniknąć nieplanowanych awarii i przestojów systemu. Nieuwzględnianym czynnikiem ryzyka jest zagrożenie w postaci wyładowań atmosferycznych i przepięć. Rezultatem mogą być pożary, przestoje ważnych systemów, a nawet utrata danych.

Uwzględnienie ochrony odgromowej i przed przepięciami we wczesnej fazie planowania ułatwia realizację. Modernizacja jest trudna do zrealizowania i wiąże się z dużym nakładem czasu i pieniędzy. Proces planowania wspiera całościowa i właściwa koncepcja stref ochrony oraz uwzględnienie działań ochronnych zgodnie z normami IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X.

Więcej na temat zasilania i zabezpieczania
Miernik parametrów sieci na szafie sterowniczej w budynku

Monitorowanie energii z kilku powodów jest ważnym elementem w centrach danych. W odniesieniu do osiągnięcia celów klimatycznych i zwiększenia efektywności energetycznej, rejestrowanie i dokumentowanie zużycia energii jest konieczne. Informacje te są następnie wykorzystywane do wyprowadzenia odpowiednich działań doskonalących. Konieczność uwzględnienia systemu monitoringu w planowaniu technicznym centrum danych jest więc niezbędna.

Dla operatora kolokacyjnego centrum danych precyzyjny pomiar danych energetycznych jest niezbędny do dokładnego rozliczania zużycia. Skorzystaj z zalet zintegrowanego rozwiązania programowo-sprzętowego firmy Phoenix Contact. Dzięki połączeniu mierników parametrów sieci, komunikacji i sterowania korzystasz z pozyskiwania danych gromadzonych w oparciu o chmurę. Ponadto dzięki intuicyjnym, elastycznym funkcjom usługi zarządzania energią EMMA na Proficloud.io umożliwiamy ukierunkowaną wizualizację.

Więcej na temat monitorowania energii
Osoba realizuje swoje zadanie w projekcie sterowania budynkiem

Cyfryzacja, Building IoT i bezpieczeństwo IT stanowią podstawę innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla bezpiecznych centrów danych. Przyszłościowa infrastruktura centrum danych opiera się na odporności, wydajności, skalowalności i zrównoważonym rozwoju. Dzięki naszej otwartej i skalowalnej platformie programistycznej IoT Emalytics globalnie wspieramy branże w realizacji tych wymagań. Skorzystaj z ustandaryzowanych, przetestowanych bibliotek oprogramowania i szablonów, a tym samym przyspiesz swoje projektowanie i uruchomienie. W połączeniu z naszym kontrolerem BIoT powstają rozwiązania „na miarę”, dostosowane do indywidualnych wymagań.

Więcej na temat systemu zarządzania budynkiem
Widok z przodu szafy sterowniczej z wszystkimi technologiami przyłączeniowymi

Wydajność i szybkość odgrywają ważną rolę w budowie i uruchomieniu centrum danych. Niemniej jednak nie może na tym ucierpieć jakość i niezawodność. Różnicę między wydajnością operacyjną a awarią lub bezpieczeństwem a zagrożeniem w sytuacjach awaryjnych „robi” niezawodna technologia łączności. Niezależnie od tego, czy chodzi o połączenia w szafie sterowniczej, na płytce drukowanej, do urządzenia końcowego czy do zasobnika energii, oferujemy technologie i produkty odpowiednie do każdego zastosowania. W budowie centrów danych nasze konfekcjonowane systemy połączeń i okablowania zapewniają oszczędność czasu w trakcie dystrybucji energii i optymalny przesył danych.

Więcej o nowościach w linku
Film: Empowering the All Electric Society
Empowering the All Electric Society MovingImage

Zielone Datacenter dla zrównoważonego świata Na drodze do All Electric Society (AES)

Phoenix Contact dąży do celu, jakim jest All Electric Society (AES), czyli świata, w którym energia elektryczna ze źródeł odnawialnych będzie główną i niedrogą formą energii dostępną dla wszystkich w sposób niemalże nieograniczony. Stale pracujemy nad rozwiązaniami z zakresu łączenia sektorów energii, aby zoptymalizować przepływ energii od wytwarzania, konwersji i magazynowania do efektywnego zużycia.
Nasza oferta otwiera również nowe możliwości, takie jak wykorzystanie prądu stałego w mikrosieciach. Centra danych są istotnym elementem bardzo energochłonnej transformacji cyfrowej. Rezultatem różne wymagania dotyczące efektywności energetycznej, co sprawia, że centra danych są ważnym czynnikiem napędzającym zrównoważone zmiany w IT. To nasz wspólny start do udostępniania danych w sposób neutralny dla klimatu.

Znak nieskończoności jako symbol odporności energetycznej w budowie centrum danych

Niezawodne eksploatacyjnie centrum danych Ochrona przed nieplanowanym przestojami i awariami

Awaria centrum danych pociąga za sobą ryzyko i zagrożenia, takie jak awaria sieci telekomunikacyjnych czy zakłócenia w transakcjach płatniczych. Centra danych w usieciowionym świecie są niezastąpione. W coraz większej liczbie dziedzin życia codziennego kwestią podstawową jest gromadzenie i dostarczanie danych. Oferujemy rozwiązania zasilające od ochrony przed przepięciami, poprzez zasilanie i zasilanie UPS, aż po ochronę za pomocą wyłączników. Jako Twój partner oferujemy wszystko z jednego źródła, od wyboru do wdrożenia i wsparcia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Phoenix Contact w zakresie odpornego zasilania można osiągnąć maksymalną dyspozycyjność systemu.

Serwerownia w centrum danych

Planowanie integralne Podstawa przyszłościowego centrum danych

Każdy, kto chce z powodzeniem realizować wymagania dotyczące odporności, wydajności, skalowalności i zrównoważonego rozwoju, musi planować integralnie od samego początku, przed uruchomieniem centrum danych. Wydajność i wysoką dostępność można osiągnąć tylko poprzez całościowe, inteligentne połączenie wszystkich systemów, instalacji i komponentów w sieć. Aby to osiągnąć, należy położyć wyraźny nacisk na sprawne współdziałanie wszystkich branż jeszcze przed etapem planowania centrum obliczeniowego. Rezultat: wysoko dostępne, zrównoważone i efektywnie obsługiwane centrum danych.

Inżynierowie w fabryce z maszynami i robotami z wizualizacjami prądu stałego

Potencjały sieci prądu stałego Zrównoważony rozwój w centrach danych dzięki technologiom przyszłości

Cele klimatyczne i zrównoważona produkcja to kwestie, którymi zajmujemy się w odniesieniu do przemysłu. Jako producent aktywnie pracujemy nad projektem sieci prądu stałego, ponieważ naszą misją jest ochrona klimatu. Za wielką zaletę sieci DC uznajemy fakt zaopatrywania odbiorców energii w sieci zasilającej w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii bez strat konwersji. Integracja zasobników energii zmniejsza również obciążenia szczytowe, co z kolei pozwala odciążyć publiczną sieć zasilającą. Dlatego zajmujemy się technologią prądu stałego i postrzegamy ją jako kamień milowy dla centrów danych. Dowiedz się więcej o projektowaniu mikrosieci DC.

Maszt telefonii komórkowej z logo O2

Telefónica ufa naszemu doświadczeniu Wdrożenie w systemach telekomunikacyjnych i centrach danych

Aby jeszcze bardziej zwiększyć dostępność dla nadchodzącego standardu sieci komórkowej 5G, spółka Telefónica Deutschland GmbH, jeden z największych dostawców telekomunikacyjnych w Niemczech, poddaje swoje zakłady cyfryzacji. W trakcie rozwoju zaplanowano również prewencyjne utrzymanie ruchu z ImpulseCheck w szczególnie wrażliwych obszarach infrastruktury IT i wdrożono je zgodnie z potrzebami firmy. Telefónica stawia na przyszłościowe koncepcje ochrony infrastruktury technicznej przed awariami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Nasza oferta produktów dla centrów danych

Dostarczymy wszystko z jednego źródła do ekonomicznego i zrównoważonego centrum danych. Od zasilania do połączenia – zapewniamy niezawodne produkty i kompetentny serwis. Tutaj znajdziesz przegląd produktów, na które liczą nasi wieloletni klienci i które wykorzystują w swoich centrach danych na całym świecie.