Pracownica obsługi klienta

Skontaktuj się z nami Jesteśmy blisko Ciebie

Phoenix Contact w Polsce to 3 oddziały:

  • Phoenix Contact sp. z o.o. - biuro handlowe, z siedzibą we Wrocławiu - obsłguje zamówienia i wsparcieproduktowe dla klientów z całego kraju
  • Phoenix Contact Wielkopolska sp. z o.o. - zakład produkcyjny w Nowym Tomyślu
  • Phoenix Contact E-Mobility sp. z o.o. - zakład produkcyjny w Rzeszowie

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe.

Phoenix Contact sp. z o.o. we Wrocławiu

Phoenix Contact sp. z o.o. Wrocław

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław

NIP: 897-14-11-342
REGON: 931049089

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000114017, Kapitał zakładowy: 1.200.000,00 zł

Nr kont:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
Konto PLN: 96 1600 1156 0004 0606 3552 4001
Konto EUR: PPABPLPK 62 1600 1156 0004 0606 3552 4031

Informacja o statusie przedsiębiorcy
Firma Phoenix Contact Sp. z o.o. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 1649).

Zespół Realizacji Sprzedaży

Tel. 71 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl

Zespół Wsparcia Technicznego

Tel. 71 39 80 460
pl-tech@phoenixcontact.pl

Zespół Finansów

Tel. 71 39 80 440
finanse@phoenixcontact.pl


Phoenix Contact Wielkopolska sp. z o.o. w Nowym Tomyślu

Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. Nowy Tomyśl

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
Tel. 61 44 35 500
pxcw@phoenixcontact.com

NIP: 788-10-01-373

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000012088, Kapitał zakładowy: 5.265.900,00 zł
Konto PLN: Bank Handlowy w Warszawie SA Oddział Poznań nr 86 1030 1247 0000 0000 6108 6000


Phoenix Contact E-Mobility Sp. z o.o. w Rzeszowie

Phoenix Contact E-Mobility Sp. z o.o. Rzeszów

ul. Biznesowa 11
35-213 Rzeszów
Tel. 17 858 49 00
rzeszow@phoenixcontact.com

NIP: 6762580163
REGON: 385983659