Ochrona przed przepięciami i ochrona odgromowa

Ochrona przed przepięciami i ochrona odgromowa

Ochrona przed przepięciami to zabezpieczenie systemów i urządzeń elektrycznych przed zbyt wysokimi skokami napięcia wskutek operacji łączeniowych lub uderzenia pioruna. Skuteczna koncepcja ochrony odgromowej dzieli się na ochronę wewnętrzną i zewnętrzną. Zapewnij ochronę zasilaczy, danych i sygnałów w swoim systemie. Dlatego jako element wewnętrznej ochrony odgromowej zastosuj skuteczne produkty ochrony przed przepięciami z naszych rodzin produktów.

Więcej informacji

Rodzina produktów

Korzyści

 • Ochrona wszystkich popularnych zastosowań i sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
 • Wszechstronne obszary zastosowań — formy i techniki przyłączy do każdego zastosowania
 • Instalacja jest niedroga, a dzięki wąskiej konstrukcji zajmuje mało miejsca
 • Szybsza informacja o nieprawidłowościach dzięki monitorowaniu opartemu na chmurze albo prewencyjnej kontroli wtykowych urządzeń zabezpieczających

Nowe produkty

Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 – uniwersalne rozwiązanie do obszaru przedlicznikowego
Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 do ochrony przed przepięciami
Do uniwersalnego zastosowania w obszarze przedlicznikowym

Kombinacja ograniczników typu 1+2+3 do montażu na szynie DIN spełnia najwyższe wymagania ochrony odgromowej wg kategorii III/IV. Zwłaszcza w obszarze przedlicznikowym można go instalować elastycznie dzięki kompaktowej konstrukcji. 

To są zalety

 • Montaż w obszarze przedlicznikowym dzięki technologii iskiernikowej bez prądu upływu
 • Włączenie ogranicznika przepięć do wewnętrznego monitorowania systemu za pomocą zestyku komunikacji zdalnej
 • Więcej miejsca na dodatkowe komponenty w szafie sterowniczej dzięki wąskiej konstrukcji

To są cechy główne

 • Testy wg normy IEC T1 + T2 + T3
 • Kombinacja ograniczników bez prądu upływu
 • Można stosować do 3000 m NN
 • Dostępne z sygnalizacją zdalną

TERMITRAB complete – ochrona dla czterech przewodów lub dwóch par
Ochrona przed przepięciami dla AKPiA
Ochrona dla czterech przewodów lub dwóch par

Seria TERMITRAB complete powiększyła się o kompaktowe ograniczniki przepięć do instalacji czterożyłowych i dwużyłowych dla AKPiA.

To są zalety

 • Efektywne wykorzystanie miejsca dzięki najwęższemu wtykowemu ogranicznikowi przepięć dla czterech przewodów lub dwóch par
 • Łatwe monitorowanie działania: lokalnie lub opcjonalnie poprzez sygnalizację zdalną z optycznym monitorowaniem bez dodatkowych nakładów
 • Konserwacja bez narzędzi dzięki łatwemu wkładaniu i wyjmowaniu modułu ogranicznika przepięć

To są cechy główne

 • Oszczędność miejsca 50%
 • Konserwacja bez narzędzi
 • Mechaniczny wskaźnik statusu na urządzeniu
 • Opcjonalna możliwość sygnalizacji zdalnej

Zasada okręgu ochronnego i koncepcja ochrony z myślą o ochronie przed piorunami i przepięciami

Zasada okręgu ochronnego i koncepcja ochrony

Zasada okręgu ochronnego i koncepcja ochrony

Koncepcję ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami należy zaplanować w taki sposób, aby zabezpieczyć wszystkie przewody, urządzenia i systemy.

Zasadę okręgu ochronnego można wyjaśnić w łatwy sposób:
Wokół chronionego obiektu należy wyznaczyć okręg. We wszystkich punktach, w których przewody przecinają ten okrąg, należy zainstalować ograniczniki przepięć. Ponieważ przepięcia nie przenikają w głąb obszaru po przewodach, obiekty wewnątrz okręgu są zabezpieczone.

Przy planowaniu koncepcji ochrony należy uwzględnić następujące obszary:

 • Zasilanie
 • Technologia AKPiA
 • Urządzenia informatyczne
 • Urządzenia nadawcze i odbiorcze

Skuteczny obwód ochronny pomaga w realizacji kompletnej ochrony przed przepięciami.

Uderzenie pioruna w mieście

Normy w zakresie ochrony przed przepięciami

Jakie normy obowiązują w zakresie ochrony przed przepięciami?

Normy krajowe i międzynarodowe określają ogólne zasady tworzenia koncepcji ochrony odgromowej i ochrony przez przepięciami oraz doboru poszczególnych urządzeń zabezpieczających. Różnią się w zależności od regionu i obszaru zastosowania. Nadrzędnie obowiązuje norma IEC 62305 / PN-EN 62305. Norma ta opisuje środki ochrony przed wyładowaniami piorunowymi oraz szczegółową analizę ryzyka w celu określenia konieczności, zakresu i ekonomiczności koncepcji ochrony.

Więcej na temat normalizacji i wiele informacji na temat ochrony przed przepięciami można znaleźć na naszej stronie z technologią.

Obszary zastosowania ochrony przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami FLT SEC typ 1+2 special w rozdzielni głównej

Ochrona przed przepięciami FLT SEC typ 1+2 special w rozdzielni głównej

Ochrona przed przepięciami dla układów zasilania

Nasze ograniczniki przepięć typu 1+2, typu 1+2 special, typu 2 oraz 3 zapewniają skuteczną ochronę urządzeń elektronicznych. Od zasilania do urządzenia końcowego – oferujemy komfortowe i gotowe do montażu rozwiązania do wszelkich zastosowań.

Wąska ochrona przed przepięciami na potrzeby sygnałów w szafie sterowniczej

Wąska ochrona przed przepięciami na potrzeby sygnałów w szafie sterowniczej

Ochrona przed przepięciami dla AKPiA i sygnałów

Urządzenia AKPiA monitorują wiele sygnałów i sterują nimi. Nasze urządzenia zabezpieczające pomagają uniknąć awarii i usterek systemu, stanowiąc optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Ochrona przed przepięciami na potrzeby rozwiązań informatycznych w szafie sterowniczej

DT-LAN chroni przed przepięciami pochodzącymi z sieci danych

Ochrona przed przepięciami do sieci informatycznych

Interfejsy danych są szczególnie narażone na przepięcia, ponieważ pracują przy niskich poziomach sygnału i wysokich częstotliwościach. Korzystaj z naszej ochrony przed przepięciami, aby zapewnić wolną od zakłóceń transmisję danych ze stałą przepustowością w systemach IT.

Ogranicznik przepięć do ochrony urządzeń nadawczo-odbiorczych ze wzmacniaczem antenowym

C-SAT-BOX chroni podłączone urządzenia TV i HiFi przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami do urządzeń nadawczo-odbiorczych

Urządzenia nadawczo-odbiorcze są szczególnie zagrożone przez przepięcia. Przewody antenowe oraz anteny są bezpośrednio wystawione na wyładowania atmosferyczne. Nasze wydajne koncentryczne ograniczniki przepięć to gwarancja bezpieczeństwa.

Gotowe do montażu skrzynki przyłączeniowe z ochroną przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

Gotowe do montażu skrzynki przyłączeniowe z ochroną przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

Skrzynki przyłączeniowe do systemów fotowoltaicznych

Aby zapewnić optymalną ochronę systemów fotowoltaicznych przed uderzeniami pioruna i przepięciami, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych. Nasze gotowe do zainstalowania skrzynki przyłączeniowe to niezawodne rozwiązania systemowe, które chronią falownik bezpośrednio przy wejściach napięcia stałego i przemiennego. Przepięcia w wyniku sprzężenia zostają odprowadzone bezpośrednio do potencjału masy.

ImpulseCheck monitoruje ogranicznik przepięć typ 1+2 special w rozdzielni głównej

ImpulseCheck monitoruje ogranicznik przepięć typ 1+2 special w rozdzielni głównej

Urządzenia do testowania i monitorowania

ImpulseCheck to pierwszy na świecie inteligentny system wspomagający ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasilania, który umożliwia monitorowanie systemów w czasie rzeczywistym. System stale rejestruje stan systemu. Stan ogranicznika przepięć jest na bieżąco monitorowany, dzięki czemu można z odpowiednim wyprzedzeniem zapobiec uszkodzeniu.

Na potrzeby ręcznej kontroli wtykowych ograniczników przepięć pod kątem zgodności z wymogami normy IEC 62305 należy wykorzystać CHECKMASTER 2 jako mobilne urządzenie testujące. Dzięki okresowej kontroli prewencyjnej zapobiegniesz awariom systemów i maszyn.

Iskiernik separacyjny do odprowadzania przepięć na kołnierzu izolacyjnym

Iskiernik separacyjny do odprowadzania przepięć na kołnierzu izolacyjnym

Iskierniki separacyjne

W przypadku krótkotrwałych wysokich napięć (np. przy uderzeniu pioruna) iskierniki separacyjne łączą ze sobą dostępne metalowe części przewodzące, które nie mogą być połączone galwanicznie podczas normalnej pracy. W ten sposób można ochronić na przykład wrażliwe kołnierze izolacyjne rurociągów przed przeskokami iskry, aby nie dopuścić do uszkodzenia, przestoju, a nawet wycieku.