Ochrona przed przepięciami i ochrona odgromowa

Ochrona przed przepięciami i ochrona odgromowa

Ochrona przed przepięciami to zabezpieczenie systemów i urządzeń elektrycznych przed zbyt wysokimi skokami napięcia wskutek operacji łączeniowych lub uderzenia pioruna. Skuteczna koncepcja ochrony odgromowej dzieli się na ochronę wewnętrzną i zewnętrzną. Zapewnij ochronę zasilaczy, danych i sygnałów w swoim systemie. Dlatego jako element wewnętrznej ochrony odgromowej zastosuj skuteczne produkty ochrony przed przepięciami z naszych rodzin produktów.

Więcej informacji

Korzyści

  • Ochrona wszystkich popularnych zastosowań i sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
  • Wszechstronne obszary zastosowań — formy i techniki przyłączy do każdego zastosowania
  • Instalacja jest niedroga, a dzięki wąskiej konstrukcji zajmuje mało miejsca
  • Szybsza informacja o nieprawidłowościach dzięki monitorowaniu opartemu na chmurze albo prewencyjnej kontroli wtykowych urządzeń zabezpieczających
Broszura Ochrona przed przepięciami
Ochrona dla wysokiej dyspozycyjności systemu
Nasze portfolio ochrony przed przepięciami oferuje właściwe rozwiązanie dla nieprzerwanego zasilania i bezpiecznej transmisji danych do niemal wszystkich zastosowań.
Otwórz e-paper
Portfolio ochrony przed przepięciami dla zasilania, AKPiA, danych i techniki antenowej

Obszary zastosowania ochrony przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami FLT SEC typ 1+2 special w rozdzielni głównej

Ochrona przed przepięciami FLT SEC typ 1+2 special w rozdzielni głównej

Ochrona przed przepięciami dla układów zasilania

Nasze ograniczniki przepięć typu 1+2, typu 1+2 special, typu 2 oraz 3 zapewniają skuteczną ochronę urządzeń elektronicznych. Od zasilania do urządzenia końcowego – oferujemy komfortowe i gotowe do montażu rozwiązania do wszelkich zastosowań.

Wąska ochrona przed przepięciami na potrzeby sygnałów w szafie sterowniczej

Wąska ochrona przed przepięciami na potrzeby sygnałów w szafie sterowniczej

Ochrona przed przepięciami dla AKPiA i sygnałów

Urządzenia AKPiA monitorują wiele sygnałów i sterują nimi. Nasze urządzenia zabezpieczające pomagają uniknąć awarii i usterek systemu, stanowiąc optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Ochrona przed przepięciami do sieci informatycznych

DT-LAN chroni przed przepięciami pochodzącymi z sieci danych

Ochrona przed przepięciami do sieci informatycznych

Interfejsy danych są szczególnie narażone na przepięcia, ponieważ pracują przy niskich poziomach sygnału i wysokich częstotliwościach. Korzystaj z naszej ochrony przed przepięciami, aby zapewnić wolną od zakłóceń transmisję danych ze stałą przepustowością w systemach IT.

Ogranicznik przepięć do ochrony urządzeń nadawczo-odbiorczych ze wzmacniaczem antenowym

C-SAT-BOX chroni podłączone urządzenia TV i HiFi przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami do urządzeń nadawczo-odbiorczych

Urządzenia nadawczo-odbiorcze są szczególnie zagrożone przez przepięcia. Przewody antenowe oraz anteny są bezpośrednio narażone na wyładowania atmosferyczne. Nasze wydajne koncentryczne ograniczniki przepięć to gwarancja bezpieczeństwa.

Skrzynka przyłączeniowa z ochroną przed przepięciami pod systemem fotowoltaicznym

Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne stawiają szczególne wymagania przed ochroną przed przepięciami, np. w odniesieniu do odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych czy różnych rodzajów napięcia, które muszą być brane pod uwagę w systemach PV. Oferujemy odpowiednie komponenty do zastosowań fotowoltaicznych, od gotowych do instalacji skrzynek przyłączeniowych po pojedyncze ograniczniki przepięć.

ImpulseCheck monitoruje ogranicznik przepięć typ 1+2 special w rozdzielni głównej

ImpulseCheck monitoruje ogranicznik przepięć typ 1+2 special w rozdzielni głównej

Urządzenia do testowania i monitorowania

ImpulseCheck to pierwszy na świecie inteligentny system wspomagający ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasilania, który umożliwia monitorowanie systemów w czasie rzeczywistym. System stale rejestruje stan systemu. Stan ogranicznika przepięć jest na bieżąco monitorowany, dzięki czemu można z odpowiednim wyprzedzeniem zapobiec uszkodzeniu.

Na potrzeby ręcznej kontroli wtykowych ograniczników przepięć pod kątem zgodności z wymogami normy IEC 62305 należy wykorzystać CHECKMASTER 2 jako mobilne urządzenie testujące. Dzięki okresowej kontroli prewencyjnej można zapobiec awariom systemów i maszyn.

Iskiernik separacyjny na kołnierzu izolacyjnym

Iskiernik separacyjny do odprowadzania przepięć na kołnierzu izolacyjnym

Iskiernik separacyjny

W przypadku krótkotrwałych wysokich napięć (np. przy uderzeniu pioruna) iskierniki separacyjne łączą ze sobą dostępne metalowe części przewodzące, które nie mogą być połączone galwanicznie podczas normalnej pracy. W ten sposób można ochronić np. wrażliwe kołnierze izolacyjne rurociągów przed przeskokami iskry, aby nie dopuścić do uszkodzenia, przestoju, a nawet wycieku.

Ochrona przed przepięciami dla infrastruktury ładowania na otwartej stacji ładowania

Ochrona przed przepięciami dla infrastruktury ładowania do elektromobilności

Nasze ograniczniki przepięć CHARX protect chronią stacje ładowania i pojazdy elektryczne przed uszkodzeniem wskutek przepięć mogących powstać w wyniku uderzenia pioruna lub operacji łączeniowych w sieci. Ładowanie bez ryzyka, dzięki czemu infrastruktura ładowania pozostaje wysoce dostępna – przez cały czas i przy każdej pogodzie.

Zasada okręgu ochronnego i koncepcja ochrony

Zasada okręgu ochronnego i koncepcja ochrony

Zasada okręgu ochronnego i koncepcja ochrony

Koncepcję ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami należy zaplanować w taki sposób, aby zabezpieczyć wszystkie przewody, urządzenia i systemy.

Zasadę okręgu ochronnego można wyjaśnić w łatwy sposób:
Wokół chronionego obiektu należy wyznaczyć okręg. We wszystkich punktach, w których przewody przecinają ten okrąg, należy zainstalować ograniczniki przepięć. Ponieważ przepięcia nie przenikają w głąb obszaru po przewodach, obiekty wewnątrz okręgu są zabezpieczone.

Przy planowaniu koncepcji ochrony należy uwzględnić następujące obszary:

  • Zasilanie
  • Technologia AKPiA
  • Urządzenia informatyczne
  • Urządzenia nadawcze i odbiorcze

Skuteczny obwód ochronny pomaga w realizacji kompletnej ochrony przed przepięciami.

Normy w zakresie ochrony przed przepięciami

Normy w zakresie ochrony przed przepięciami

Jakie normy obowiązują w zakresie ochrony przed przepięciami?

Normy krajowe i międzynarodowe określają ogólne zasady tworzenia koncepcji ochrony odgromowej i ochrony przez przepięciami oraz doboru poszczególnych urządzeń zabezpieczających. Różnią się w zależności od regionu i obszaru zastosowania. Nadrzędnie obowiązuje norma IEC 62305 / PN-EN 62305. Norma ta opisuje środki ochrony przed wyładowaniami piorunowymi oraz szczegółową analizę ryzyka w celu określenia konieczności, zakresu i ekonomiczności koncepcji ochrony.