Ograniczniki przepięć dla AKPiA

Ochrona przed przepięciami dla AKPiA

Ochrona przed przepięciami w dziedzinie AKPiA zapewnia przesyłanie sygnałów bez zakłóceń. Warunkiem prawidłowego działania jest wysoka jakość i dyspozycyjność przesyłanych sygnałów. Nasze ograniczniki przepięć stanowią optymalne rozwiązanie do każdego zastosowania AKPiA. Pozwala to zapobiegać nieplanowanym przestojom.

Więcej informacji

Korzyści

  • Ochrona dokładnie dostosowana do potrzeb dzięki kompletnej ofercie ograniczników przepięć dla wszystkich popularnych sygnałów AKPiA
  • Wszechstronne zastosowanie: konstrukcje oraz techniki przyłączeniowe dopasowane do aplikacji
  • Proste testowanie dzięki wtykowej wersji ograniczników przepięć
  • Możliwość zastosowania na całym świecie w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki dopuszczeniu ATEX i IECEx
  • Ochrona przed przepięciami dla AKPiA jest częścią systemu COMPLETE line
Ograniczniki przepięć dla AKPiA

Ograniczniki przepięć dla AKPiA

Konfigurator ochrony przed przepięciami do AKPiA

W AKPiA duża liczba przewodów łączy wiele interfejsów. Za pośrednictwem tych przewodów istnieje ryzyko wystąpienia przepięć we wszystkich interfejsach. W dwóch krokach do odpowiedniej ochrony przed przepięciami dla AKPiA.

Rodzina produktów TERMITRAB complete

Rodzina produktów TERMITRAB complete

TERMITRAB complete – produkty o szerokości od 3,5 mm

TERMITRAB complete to najwęższy na świecie ogranicznik do ochrony przed przepięciami dla AKPiA. Ta rodzina produktów stanowi kompletny system. W jego skład wchodzi nie tylko prosta, jednostopniowa ochrona przed przepięciami, ale także wtykowe wersje wielostopniowe z rozłącznikiem nożowym, sygnalizacją i opcją zdalnej komunikacji.

Najwęższe ograniczniki przepięć mają szerokość zaledwie 3,5 mm. Pozwala to na oszczędność miejsca do 50% w porównaniu do montażu wersji o szerokości 7 mm.

Urządzenia zabezpieczające serii TERMITRAB complete są wyposażone w mechaniczną sygnalizację statusu urządzenia działającą bez dodatkowego zasilania. Dostępne opcjonalnie moduły zdalnej sygnalizacji umożliwiają monitorowanie optyczne do 40 urządzeń zabezpieczających. Przy przeciążeniu termicznym moduły zdalnej sygnalizacji przesyłają informację o statusie w postaci komunikatu zbiorczego poprzez zestyk bezpotencjałowy, np. do sterowni.

Właściwości produktów rodziny TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Urządzenia zabezpieczające
TERMITRAB complete
Wbudowany rozłącznik nożowy TERMITRAB complete
Wersje wtykowe TERMITRAB complete
TERMITRAB complete oferuje odpowiednie rozwiązanie także do ochrony sygnałów w obwodach iskrobezpiecznych o rodzaju zabezpieczenia Ex i.
Ochrona przed przepięciami dla AKPiA – PLUGTRAB PT-IQ

Jednoznaczne kolory sygnalizacji statusu urządzenia zabezpieczającego

PLUGTRAB PT-IQ – zapobiegaj, zanim dojdzie do uszkodzenia

PLUGTRAB PT-IQ to rozwiązanie wielostopniowego monitorowania zainstalowanych ograniczników przepięć. Dotyczy to wszystkich elementów układów ochronnych ograniczających napięcie. Moduł kontrolno-zasilający zasila do 28 urządzeń zabezpieczających PT-IQ. Jednocześnie zapewnia on zbiorczą sygnalizację zdalną. Żółty sygnał stanu sygnalizuje osiągnięcie granicy skuteczności w wyniku częstych przepięć. Ochrona przed przepięciami jest w dalszym ciągu skuteczna, a system nadal chroniony. Przy statusie żółtym zaleca się jednak wymianę, aby uniknąć niepotrzebnych interwencji serwisu.

  • Zielony: urządzenie zabezpieczające OK
  • Żółty: osiągnięto granicę skuteczności, zalecana wymiana
  • Czerwony: przeciążenie, konieczna wymiana
Wtykowa ochrona przed przepięciami w złączkach szynowych – CLIXTRAB

CLIXTRAB: połączenie ochrony przed przepięciami i złączek szynowych

Oszczędność miejsca i ochrona dla wysokich napięć sygnałów

Rodzina produktów CLIXTRAB jest przeznaczona do systemów związanych z bezpieczeństwem, np. do kolejnictwa. Produkty składają się ze złączek szynowych Push‑in z rozłącznikiem nożowym oraz odpowiedniej wkładki ogranicznika. Dzięki ujednoliconym akcesoriom do systemu złączek szynowych produkty te nadają się idealnie zarówno do nowych, jak i istniejących instalacji.

CLIXTRAB to gwarancja bezpieczeństwa: niezawodny układ ochronny z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu. Mechaniczne kodowanie wtyków chroni przed błędnym podłączeniem, co zapewnia bezpieczeństwo podczas prac serwisowych.

Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami zapewnia dodatkowo szybką i łatwą diagnostykę. Dostępna opcjonalnie sygnalizacja zdalna pozwala na łatwe monitorowanie urządzeń. Włączenie do infrastruktury cyfrowej zapewnia idealne przygotowanie na przyszłość. Cykliczne kontrole wykonuje się łatwo za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2.

Ochrona przed przepięciami podłączana bezpośrednio do czujników

SURGETRAB S-PT: ochrona przed przepięciami do bezpośredniego montażu na urządzeniu obiektowym

SURGETRAB S-PT – montaż bezpośrednio na urządzeniu obiektowym

SURGETRAB to ograniczniki przepięć do wszystkich popularnych rodzajów sygnałów znormalizowanych, mocowane bezpośrednio na głowicy czujnika za pomocą gwintów przyłączeniowych. Taki sposób montażu pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ do montażu ochrony przed przepięciami nie jest potrzebna dodatkowa skrzynka przyłączeniowa.

Dostępne są wersje przyłączy do oprzewodowania przelotowego i równoległego. Dzięki temu układ ochronny można podłączyć do interfejsu przetwornika pomiarowego szeregowo lub równolegle. W przypadku wersji do przyłączenia równoległego konieczny jest drugi gwint dławnicy na głowicy czujnika.

Zawsze odpowiednia ochrona przed przepięciami

Firma Phoenix Contact oferuje innowacyjne komponenty do ochrony przed przepięciami spełniające wszystkie wymagania AKPiA.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Sposób montażu Szyna symetryczna Szyna symetryczna Szyna symetryczna Możliwość przykręcenia do urządzenia obiektowego
Szerokość 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 cala / 3/4 cala
Technika przyłączeniowa Przyłącze Push-in/śrubowe Przyłącze Push-in/śrubowe Przyłącze śrubowe Przewody
wtykowy / niewtykowy tak / tak tak/nie tak/nie nie / nie
Wskaźnik statusu 2-stopniowy, mechaniczny 3-stopniowy, LED nie nie
Sygnalizacja zdalna opcjonalnie tak nie nie
Możliwość testu z wykorzystaniem CHECKMASTER 2
Wersje z wykonaniem iskrobezpiecznym

Typowe zastosowania w AKPiA

Ogranicznik przepięć dla izolowanych obwodów sygnałowych

Ogranicznik przepięć dla izolowanych obwodów sygnałowych

Izolowane obwody sygnałowe

Analogowe wielkości pomiarowe, takie jak prędkość obrotowa, ciśnienie, przepływ itd. są mierzone przez czujniki, a następnie przekształcane przez przetworniki pomiarowe na wartości prądu lub napięcia. Przesyłanie do sterownika lub separatora następuje w obrębie standardowego zakresu wartości. Przy takich analogowych metodach transmisji stosuje się zazwyczaj tzw. „układ 1x2”.

Przepięcia przejściowe mogą spowodować uszkodzenie zarówno urządzenia obiektowego, jak i strony centralnej. Dlatego oba końce obwodu należy wyposażyć w ochronę przed przepięciami dla AKPiA.

Ogranicznik przepięć dla sygnałów o wspólnym potencjale odniesienia

Ogranicznik przepięć dla sygnałów o wspólnym potencjale odniesienia

Sygnały o wspólnym potencjale odniesienia

Stany przełączenia i zestyki sygnalizacyjne to typowe sygnały odbierane przy pomocy wejść binarnych sterowników. Ponadto sterowniki przełączają różne urządzenia wykonawcze, np. zawory elektromagnetyczne. Do ochrony wrażliwych wejść i wyjść sterowników należy stosować odpowiednie urządzenia ochrony przed przepięciami. Poszczególne sygnały binarne są połączone często ze wspólnym potencjałem odniesienia. Typowe układy ochronne, które uwzględniają przyłączenie wspólnego potencjału odniesienia, zawierają tzw. obwody 2X1 lub 4X1.

Ogranicznik przepięć do pomiarów w zależności od rezystancji

Ogranicznik przepięć np. do pomiarów Pt 100

Pomiary zależne od rezystancji

Jeśli wyniki pomiaru zależą bezpośrednio od rezystancji komponentu elektrycznego, ważną rolę odgrywają dodatkowe impedancje wewnątrz pętli pomiarowej. Dotyczy to np. czujników temperatury z platynowymi rezystorami pomiarowymi (Pt 100, Pt 1000) i 2-przewodowych czujników tensometrycznych. Ograniczniki przepięć do AKPiA zazwyczaj posiadają jakieś impedancje w torze głównym. Jeśli impedancje zostaną wprowadzone do obwodu bez ponownej kalibracji, wynik pomiaru będzie zafałszowany przez łączną zmianę impedancji. Wersje układów bez dodatkowych rezystorów szeregowych ułatwiają montaż ochrony przed przepięciami przy tego typu zastosowaniach.

Wąska ochrona przed przepięciami TERMITRAB complete do zastosowań Ex

Ochrona przed przepięciami do aplikacji Ex

Zastosowania zagrożone wybuchem

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym ze względu na procesy produkcyjne może występować atmosfera wybuchowa. Przyczyną może być np. wydzielanie się gazów, oparów czy mgły. Atmosfera wybuchowa może jednak występować także w młynach, silosach, cukrowniach i wytwórniach paszy, a to przez obecne tam pyły.

Ograniczniki przepięć do obszarów zagrożonych wybuchem muszą spełniać szczególne warunki. Urządzenia te spełniają specjalne wymagania rodzaju zabezpieczenia „wykonanie iskrobezpieczne”. Ograniczniki przepięć do obwodów iskrobezpiecznych to produkty z kategorii „Ex ia”, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. W tej kategorii wyposażenie nie może wywołać zapłonu przy założeniu, że dwa błędy wystąpią niezależnie od siebie.

Dopuszcza się montaż w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 1 i 2 oraz w obszarach niezagrożonych wybuchem. Dalsze prowadzenie przyłączonych sygnałów jest dozwolone aż do strefy Ex 0. Niektóre produkty spełniają dodatkowe wymagania w rodzaju zabezpieczenia z „osłoną ognioszczelną”. Produkty posiadają dopuszczenia ATEX i IECEx.

Ogranicznik przepięć TERMITRAB complete z jednostopniowym układem ochronnym

Ogranicznik przepięć TERMITRAB complete z jednostopniowym układem ochronnym

Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające

W idealnej sytuacji układ ochrony przed przepięciami powinien być skonstruowany wielostopniowo. Oznacza to zoptymalizowane ułożenie szybko reagujących elementów, takich jak diody transil i skutecznych urządzeń zabezpieczających, takich jak iskierniki gazowe. Lukę między tymi oboma stopniami ochrony wypełniają warystory. Reagują wolniej niż diody, ale mają większą zdolność wyładowczą.

Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające są wyposażone w tylko jeden element. Sprawdzają się np. jako dodatkowe zabezpieczenie długich przewodów z obiektu, przy wejściu do budynku lub na granicach różnych stref ochronnych. Jednostopniowe urządzenia zabezpieczające z wzdłużnym układem ochrony zapewniają ochronę przed przepięciami pomiędzy poszczególnymi żyłami sygnałowymi. Wersje z poprzecznym układem ochrony zapewniają ochronę jednej żyły i ziemi.