Dwóch mężczyzn w kamizelkach ostrzegawczych w instalacji elektrycznej

Przesył i dystrybucja energii Monitorowanie systemów częściowych, sterowanie nimi i ich ochrona w otoczeniu energetycznym

Systemy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz zmienne parametry odbioru wymuszają zmianę w sieciach elektroenergetycznych. Wobec tego obecnie w centrum uwagi są rozwiązania cyfrowe umożliwiające skuteczną rozbudowę i przebudowę sieci. Gromadzone dane umożliwiają planowanie oparte na zapotrzebowaniu, bezpieczne, decentralne użytkowanie oraz zapobiegawcze serwisowanie sieci transmisyjnych i dystrybucyjnych. Rozbudowywana elektryfikacja umożliwia przy tym także łączenie sektorów wytwarzania energii z transportem i ciepłownictwem.

Już dziś wspieramy licznych operatorów sieci ofertą naszych kompleksowych usług, począwszy od planowania po skuteczną realizację projektów. Przy tym w centrum uwagi znajdują się nasze niezawodne i innowacyjne produkty, rozwiązania oraz oferty serwisowe.

Stacja transformatorowa w podmiejskim mroku

Stabilne sieci przesyłowe

Dzięki naszemu bogatemu portfolio techniki połączeniowej, przyłączeniowej oraz sieciowej zapewniamy przepływ energii oraz transfer sygnałów i danych. Przy tym nasz ogromny asortyment oznaczników i materiałów montażowych ułatwia uruchamianie i realizację późniejszych zleceń serwisowych. Technika testowania FAME umożliwia np. skrócenie czasu testowania urządzeń ochronnych. Nasze portfolio urządzeń sygnalizacyjnych pokazuje lokalnie oraz w sieci stany systemu oraz awarie.

Stacja transformatorowa od góry

Skuteczna automatyzacja sieci dystrybucyjnych

Podłączanie systemów wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz nowych odbiorników jak infrastruktura ładowania w zakresie elektromobilności stanowią nowe wyzwania techniczne dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Oprócz wyzwań związanych z utrzymaniem napięcia lub zmianą kierunku przepływu mocy obserwowane są także zakresy temperatury stosowanego wyposażenia.

Oferujemy szeroki wybór produktów do ochrony, monitorowania i automatyzacji systemów energetycznych w dziedzinie dystrybucji energii, aby zapewnić niezawodne dostarczanie energii nawet w wymagających warunkach.

Zarządzanie niestabilnymi dostawami energii do sieci z wykorzystaniem paneli słonecznych, elektrowni wiatrowych i zasobników energii

Zmienne zarządzanie dostawami energii do sieci

Aby zapewnić stabilność sieci, operatorzy muszą być w stanie kontrolować niestabilne zasilanie z elektrowni i systemów magazynowania energii, w zależności od obciążenia i sytuacji wytwarzania. Zarządzanie dostawami energii do sieci jest realizowane przez specjalne systemy regulacyjne pozwalające zmniejszyć przeciążenia sieci przesyłowych.
Nieważne, czy w postaci komponentów, czy też naszej gotowej do instalacji szafy sterowniczej, oferujemy wszystko dla bezpiecznego i ekonomicznego zarządzania dostawami energii do sieci. W naszym gotowym do instalacji rozwiązaniu uwzględnione są już wszystkie niezbędne komponenty, np. połączenie z systemami komunikacji, sterownikami i opcjonalnymi zabezpieczeniami. Dzięki naszemu kompletnemu rozwiązaniu możesz dostarczać energię elektryczną do sieci energetycznej zgodnie z VDE-AR-N 4110/-20.

Bezpieczne i nowoczesne sieci dystrybucji energii elektrycznej Monitorowanie systemów, sterowanie nimi i ich ochrona w otoczeniu energetycznym

Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych stale modernizują i rozbudowują swoje sieci. Naszym obszernym portfolio usług wspomagamy operatorów sieci w procesie cyfryzacji oraz optymalnej przebudowie i rozbudowie ich wyposażenia. Bezpieczeństwo dostaw znajduje się w centrum uwagi i jest oparte na wysoce dostępnych i wyrafinowanych technicznie produktach oraz rozwiązaniach. Zastosowanie sprawdzonej i innowacyjnej techniki pozwala połączyć ze sobą niezawodność i wydajność ekonomiczną.

Zastosowanie nowoczesnej techniki zdalnego sterowania, automatyzacji oraz zabezpieczeń zapewnia skuteczną pracę systemów sieci niskiego i średniego napięcia. Bezpieczna i ekonomiczna praca rozpoczyna się jednak już w przypadku wyboru wielu biernych komponentów, np. oznaczników do instalacji i oprzewodowania. Nasze produkty mają zastosowanie począwszy od wytwarzania energii i kończąc na odbiorniku.