Złączki przekładnikowe z różnymi technikami przyłączeniowymi

Złączki przekładnikowe do komfortowych układów testowych

Złączki rozłączalne pomiarowe zapewniają wysoki komfort dla wszystkich koniecznych układów pomiarowych w obwodach wtórnych przekładników prądowych. Złączki rozłączalne pomiarowe posiadają sześć uniwersalnych otworów funkcyjnych, dzięki czemu zapewniają maksymalną funkcjonalność i elastyczność rozdziału potencjałów. Za pomocą wersji wtyków ze zintegrowanym stykiem zwarciowym można realizować bezpieczną ochronę podłączonych przekładników prądowych.

Więcej informacji

Korzyści

  • Wysoka funkcjonalność – nawet sześć uniwersalnych otworów funkcyjnych do rozdziału potencjałów lub do pomiarów
  • Modułowa budowa układów przekładników prądowych i przetworników pomiarowych przy użyciu wtykowych złączek pomiarowych
  • Niezawodna ochrona podłączonych przekładników prądowych i przetworników pomiarowych dzięki zintegrowanemu wyprzedzającemu stykowi zwierającemu
  • Prosta i funkcjonalna budowa dzięki identycznemu konturowi złączek przelotowych i złączek przewodu ochronnego
  • Bezpieczne połączenie i zatrzaśnięcie rozłącznika wzdłużnego w aktualnej pozycji przełączenia
  • Jednoznaczne oznakowanie pozycji przełączania
Przekładniki prądowe

Przekładniki prądowe

Przekładniki prądowe i przetworniki pomiarowe

Przekładnikami prądowymi nazywa się transformatory pomiarowe, które przetwarzają wejściową wielkość elektryczną, np. natężenie prądu lub napięcie elektryczne, na inną, proporcjonalną wielkość wyjściową. Wysokie napięcia i natężenia prądu są redukowane, ponieważ są one wielokrotnie zbyt duże do typowych mierników. Aby móc zmierzyć te wielkości, konieczne jest ich proporcjonalne zredukowanie, np. za pomocą transformatorów. Typową branżą, w której stosowane są takie przekładniki, czy też złączki pomiarowe, jest energetyka. Złączki rozłączalne pomiarowe firmy Phoenix Contact umożliwiają fachowe serwisowanie przekładników prądowych zgodnie z normami. Złączki rozłączalne i mostki zwierające umożliwiają szybkie i łatwe wykonywanie różnych pomiarów.

Złączki odłącznikowe pomiarowe

Złączki odłącznikowe pomiarowe

Złączki pomiarowe i złączki odłącznikowe pomiarowe

Złączki do przekładników prądowych umożliwiają wybór dowolnej techniki przyłączeniowej. Złączki do przekładników prądowych posiadają opatentowany, potrójny otwór funkcyjny. To również między innymi dzięki temu udało się zagwarantować kompaktowość złączek szynowych. Dzięki rozłącznikowi wzdłużnemu złączek szynowych można bezpiecznie przełączać złączkę wkrętakiem za pomocą pomarańczowych dźwigni rozłączających. Aby nie dopuścić do niezamierzonego przełączenia, w pozycjach krańcowych są zintegrowane zatrzaski i są dostępne opcjonalne blokady przełączania. Oprócz złączek odłącznikowych dostępne są złączki przelotowe i złączki szynowe PE o identycznym konturze.

Złączki rozłączalne pomiarowe PTME

Złączki rozłączalne pomiarowe PTME

Automatyczne i bezpieczne zwieranie

Przetwornik pomiarowy zwiera się bezpiecznie i komfortowo za pomocą wtykowych mostków zwierających i standardowego wkrętaka. Mostki zwierające można umieścić i zatrzasnąć stabilnie w gnieździe mostka po obu stronach przerwy. Poza wersją mostka zwierającego można użyć również wtykowych wersji złączek szynowych z wtykiem zwierającym. Po wyciągnięciu wtyku zintegrowana blaszka przełączająca powoduje zwarcie wyprzedzające. Podłączone przetworniki pomiarowe są zatem chronione automatycznie przed zniszczeniem.

Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete

Efektywne projektowanie za pomocą PROJECT complete

Efektywne projektowanie za pomocą PROJECT complete

Intuicyjne projektowanie, inteligentne funkcje i indywidualny interfejs użytkownika: oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete to innowacyjne rozwiązanie do łatwego projektowania listwy ze złączkami oraz prostego tworzenia oznaczników.

Od importu danych z projektu elektrycznego po dostawę gotowego produktu – oprogramowanie oferuje indywidualne i wygodne wsparcie podczas całego procesu.