Przekaźniki ochronne do niezawodnej ochrony sieci zasilania

Przekaźniki zabezpieczające

Szeroki wybór aparatury zabezpieczeniowej zapewnia niezawodność i wysoką dyspozycyjność sieci w zakresie napięcia od 10 kV do 110 kV. Urządzenia zabezpieczeniowe i sterujące mogą być używane między innymi w pojedynczych i podwójnych szynach zbiorczych, do sieci w układzie gwiazdowym, pierścieniowym i siatkowym. Mogą być używane w sieciach izolowanych, kompensowanych, uziemionych sztywno o niskiej rezystancji.

Więcej informacji
Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1248590
POWERSAVE RN - Urządzenie zabezpieczająco-sterujące
POWERSAVE RN - Urządzenie zabezpieczająco-sterujące
1248590

POWERSAVE RN to urządzenie zabezpieczająco-sterujące służące jako ochrona przed przetężeniem i ochrona silnika ze sterowaniem obiektowym. Liczne opcje zarządzania zasilaniem zapewniają niezależność od zewnętrznych systemów zasilania. Urządzenia z rodziny POWERSAVE mogą być zatem stosowane do autonomicznej ochrony sieci dystrybucyjnych średniego napięcia oraz powiązanych z nimi systemów przed awariami zasilania.

Przekaźniki zabezpieczające do niezawodnej ochrony sieci

Korzyści Cyfrowe przekaźniki zabezpieczające do inteligentnej ochrony sieci

  • Duży zakres funkcji ochronnych, sterowniczych i pomiarowych przy niezwykle kompaktowej konstrukcji
  • Intuicyjna obsługa dzięki czytelnemu przodowi urządzenia i łatwej parametryzacji
  • Wysoka żywotność dzięki brakowi akumulatora i ekstremalnie niskiemu zużyciu energii
  • Spełnia wymagania bezpieczeństwa IT wg White paper BDEW

Przegląd naszej techniki zabezpieczeniowej Ochrona, monitorowanie i sterowanie sieci elektrycznych

Przekaźnik zabezpieczający z przodu
Mężczyzna podczas uruchomienia przy użyciu oprogramowania do obsługi DIGICOM w centrali dyspozytorskiej
Otwarta skrzynka rozdzielcza z przekaźnikami zabezpieczającymi
Przekaźnik zabezpieczający z przodu

Przód przekaźników zabezpieczających oferuje liczne możliwości interakcji i wizualizacji aktualnego stanu.
Konfigurowany indywidualnie wyświetlacz ma wystarczająco dużo miejsca na wykresy instalacji, tabele wartości pomiarowych i wirtualne diody LED.
Liczne przyciski nawigacji i obsługi umożliwiają łatwe sterowanie lokalne. Złącze serwisowe USB z przodu pozwala na łatwe połączenie z przekaźnikiem zabezpieczającym.

Mężczyzna podczas uruchomienia przy użyciu oprogramowania do obsługi DIGICOM w centrali dyspozytorskiej

Oprogramowanie do obsługi umożliwia szybkie i łatwe parametryzowanie urządzeń. Podczas uruchamiania są uwzględniane zależności między wprowadzonymi ustawieniami. Są one wyszarzone.
Poza ustawieniami ogólnymi urządzenia parametryzuje się również interfejsy do aparatury pierwotnej oraz funkcje zabezpieczające.
Do konfiguracji są dostępne poza matrycami we/wy również edytory do tworzenia logiki i wizualizacji.
Różne opcje umożliwiają bezpośrednią komunikację z układem sterowania lub nadrzędnym systemem sterowania.

Otwarta skrzynka rozdzielcza z przekaźnikami zabezpieczającymi

Nasza szeroka oferta produktów pomoże Ci w procesie cyfryzacji oraz optymalnej przebudowie i rozbudowie sieci. Nasze zaawansowane technicznie produkty i rozwiązania o dużej dyspozycyjności umożliwiają optymalizację bezpieczeństwa dostaw energii. Pomożemy Ci na każdym etapie, od projektu po realizację.

Który przekaźnik zabezpieczający będzie dla mnie odpowiedni?


Przekaźniki zabezpieczające z rodziny produktów KOMBISAVE+ na ścianie

Inteligentna ochrona sieci z KOMBISAVE+

Przekaźniki zabezpieczające z rodziny produktów KOMBISAVE+ nadają się optymalnie do sieci dystrybucyjnych. W rozdzielnicach z pojedynczymi lub podwójnymi szynami zbiorczymi chronią silniki, transformatory, kable i przewody.
Urządzenia mają duży zakres funkcji, od zabezpieczenia nadprądowego, ochrony QU, zabezpieczenia odległościowego i różnicowego, po funkcję synchronicznej kontroli i automatycznego ponownego włączenia.

POWERSAVE – ochrona sieci z zasilaniem przez przekładnik prądowy

POWERSAVE – ochrona sieci z zasilaniem przez przekładnik prądowy

POWERSAVE to kompaktowy, wydajny przekaźnik zabezpieczający
z pełnym zakresem funkcji zabezpieczających, kontrolnych i pomiarowych. Dzięki zintegrowanemu opcjonalnie zarządzaniu zasilaniem do bezpośredniego wyzwalania wyłącznika urządzenie działa niezależnie od zewnętrznego zasilania.

Połączenie w przekaźniku funkcji zarządzania energią i zabezpieczenia odległościowego zapewnia skuteczną ochronę przed zanikiem zasilania.

Porównanie przekaźników zabezpieczających

Dobierz w kilku krokach odpowiedni system zabezpieczający.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Funkcja ochrony
Zabezpieczenie nadprądowe i ochrona silnika
Ochrona wyjściowa z zabezpieczeniem odległościowym, lokalizacją zwarć i sterowaniem obiektowym
Zabezpieczenie różnicowe transformatora ze sterowaniem obiektowym -
Zabezpieczenie różnicowe linii z zabezpieczeniem odległościowym, lokalizacją zwarć i sterowaniem obiektowym -
Właściwości urządzenia
Zintegrowane zarządzanie zasilaniem (zasobnik energii, zasilanie przekładnika) -
Maksymalna liczba wejść prądowych / napięciowych / czujnika 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Przyciski funkcyjne / symbole do dowolnej parametryzacji 4 / 0 3 / 2
Maksymalna liczba wejść i wyjść binarnych 22 / 23 8 / 8
Więcej informacji
Nasze przekaźniki zabezpieczające
Dalsze szczegóły, np. dane techniczne przekaźników zabezpieczających i informacje na temat oprogramowania do obsługi i analizy błędów, znajdziesz w naszej broszurze.
Pokaż teraz broszurę
Pracownik z laptopem korzystający z oprogramowania do obsługi i analizy błędów