Smart Traffic Zwiększenie wydajności i przejrzystości transportu – na rzecz niskoemisyjnej i mniej energochłonnej infrastruktury transportowej.

Osoba ze smartfonem i tabletem przed drogą wodną

Branża transportowa przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych poprzez cyfrowe technologie i inteligentne rozwiązania automatyzacyjne. Kształtuj z nami przyszłość Smart Traffic na całym świecie.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte
Transport drogowy z siecią

Dane zmieniają naszą mobilność

Jakość mobilności jest często związana bezpośrednio z atrakcyjnością miasta i regionu. Ciągły wzrost natężenia ruchu w coraz bardziej złożonych strukturach wymaga wypracowania inteligentnych koncepcji dla naszych dróg i dróg wodnych.
Aby zwiększyć efektywność mobilności, stosuje się cyfryzację i sztuczną inteligencję do lepszego, innowacyjnego pozyskiwania informacji i sterowania ruchem. Sterowanie w oparciu o dane i tworzenie sieci infrastruktury transportowej nie tylko zwiększają efektywność energetyczną środków transportu, lecz również wyraźnie poprawiają komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Inteligentna infrastruktura transportowa

W czasach zmian klimatycznych i rozwoju globalnej sieci infrastruktura transportowa musi mierzyć się z dużymi wyzwaniami. Phoenix Contact tworzy otwarte i bezpieczne systemy do zarządzania ruchem, budowy tuneli i urządzeń infrastruktury komunikacyjnej. Celem jest inteligentna infrastruktura transportowa, która optymalizuje mobilność, poprawia jakość powietrza, chroni środowisko i zapobiega wypadkom.

Obszary zastosowania

Oświetlona ulica w mieście nocą
Ruch w mieście
Oświetlony tunel
Rozmowa dwóch osób przed śluzą z urządzeniami sygnalizacyjnymi
Oświetlona ulica w mieście nocą

Istniejąca infrastruktura oświetlenia ulicznego musi sprostać nowym wyzwaniom technicznym i ekonomicznym. Najważniejszą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności ulic i placów. Urbaniści stawiają na energooszczędne rozwiązania.

Inteligentne sterowanie oświetleniem stwarza ogromne możliwości zwiększenia efektywności energetycznej i zapewnia bezproblemowe działanie z możliwością indywidualnej adaptacji. Oferta obejmuje komponenty elektromechaniczne, komponenty do sterowania i komunikacji ze zintegrowaną technologią zdalnego sterowania, a także oparte na chmurze systemy zarządzania oświetleniem miejskim.

Więcej na temat inteligentnego oświetlenia ulicznego
Ruch w mieście

Emisja CO₂, hałas i zatłoczenie dróg mają daleko idące konsekwencje dla ludzi i przyrody. W przyszłości inteligentne zarządzanie ruchem z wykorzystaniem danych o ruchu i środowisku będzie nieodzowne. Zoptymalizowany cyfrowo strumień ruchu drogowego nie tylko zwiększa efektywność energetyczną środków transportu, lecz także poprawia bezpieczeństwo ruchu w mieście.

Firma Phoenix Contact tworzy inteligentne systemy umożliwiające automatyczne sterowanie ruchem. Dzięki zastosowaniu czujników oraz systemów do analizowania, prognozowania i informacji, drogi mogą być połączone poprzez sieć komunikacyjną z systemem zarządzania ruchem.

Więcej na temat inteligentnego zarządzania ruchem
Oświetlony tunel

Tunele drogowe, kolejowe i tunele metra odgrywają ważną rolę w rozwoju efektywnego i zrównoważonego systemu transportowego. Duży wzrost natężenia ruchu w coraz bardziej złożonych strukturach wymaga inteligentnych rozwiązań automatyzacyjnych. Najważniejszą kwestią jest przy tym mobilność miejska i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Phoenix Contact to niezawodny i doświadczony partner przy realizacji wymagających projektów systemów automatyzacji tuneli – od centralnego elementu techniki sterowania ze zintegrowanymi czujnikami i elementami wykonawczymi, po ochronę przed przepięciami i kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa.

Więcej na temat cyfrowego tunelu
Rozmowa dwóch osób przed śluzą z urządzeniami sygnalizacyjnymi

Drogi żeglugowe na całym świecie wymagają niezawodnej sygnalizacji w trudnych warunkach otoczenia, bezpiecznego sterowania zgodnie z dyrektywą maszynową oraz inteligentnych sieci. Dzięki rozwiązaniom Smart Traffic eksploatacja i rozbudowa dróg wodnych jest bardziej przejrzysta, efektywniejsza i prostsza.

Phoenix Contact oferuje produkty i systemy do kompleksowej automatyzacji sygnalizacji na drogach wodnych. Oferta produktów obejmuje zarówno pojedyncze lampy LED do użytku w trudnych warunkach otoczenia, jak i kompleksowe rozwiązania. Inteligentny system zarządzania ruchem wodnym pozwala na zapewnienie bezpiecznej eksploatacji przez całą dobę oraz obniżenie bieżących kosztów.

Więcej na temat bezpiecznych systemów sygnalizacji na drogach wodnych