Rozwiązania dla Smart Traffic

Smart Traffic Rozwiązania dla inteligentnej infrastruktury transportowej

W czasach zmian klimatycznych i rozwoju globalnej sieci infrastruktura transportowa musi mierzyć się z dużymi wyzwaniami. Poza zapewnianiem komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, trasy komunikacyjne muszą stać się bardziej ekologiczne i zrównoważone. Nadszedł czas, aby wykorzystać cyfryzację i sztuczną inteligencję do lepszego, innowacyjnego zdobywania informacji i sterowania ruchem.

Phoenix Contact rozwija otwarte i bezpieczne systemy dla dróg lądowych i wodnych, które pozwolą na efektywne sterowanie ruchem. Nasze inteligentne rozwiązania, takie jak inteligentne monitorowanie ruchu drogowego czy zarządzanie oświetleniem do zastosowań miejskich, stanowią podwaliny pod inteligentną infrastrukturę transportową.

Niskoemisyjna i mniej energochłonna infrastruktura transportowa jest warunkiem niezbędnym do przyjaznego dla klimatu rozwoju gospodarczego. Branża transportowa przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych poprzez cyfrowe technologie i inteligentne rozwiązania automatyzacyjne. Kształtuj z nami przyszłość Smart Traffic na całym świecie.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Vice President Infrastructure
Jörg Nolte

Cyfryzacja infrastruktury drogowej

Jakość mobilności jest często związana bezpośrednio z atrakcyjnością miasta i regionu. Ciągły wzrost natężenia ruchu w coraz bardziej złożonych strukturach wymaga wypracowania inteligentnych koncepcji dla naszych dróg. Aby poprawić płynność ruchu i zrównoważony rozwój na drogach, oferujemy cyfrowe rozwiązania dla wymagających projektów do zarządzania ruchem, budowy tuneli i infrastruktury komunikacyjnej. Nasze rozwiązania nie tylko zwiększają efektywność energetyczną środków transportu, lecz również wyraźnie poprawiają komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zielone światło

Zarządzanie ruchem drogowym Otwarte i bezpieczne systemy dla inteligentnych dróg.

Emisja CO2, hałas i zatłoczenie dróg mają daleko idące konsekwencje dla ludzi i przyrody. W przyszłości inteligentne zarządzanie ruchem z wykorzystaniem danych o ruchu i środowisku będzie nieodzowne. Zoptymalizowany cyfrowo strumień ruchu drogowego nie tylko zwiększa efektywność energetyczną środków transportu, lecz także poprawia bezpieczeństwo ruchu w mieście.

Firma Phoenix Contact tworzy inteligentne systemy umożliwiające automatyczne sterowanie ruchem. Dzięki zastosowaniu czujników oraz systemów do analizowania, prognozowania i informacji, drogi mogą być połączone poprzez sieć komunikacyjną z systemem zarządzania ruchem.

Oświetlony park nocą

Oświetlenie w przestrzeni publicznej Efektywne sterowanie oświetleniem ulic i placów

Istniejąca infrastruktura oświetlenia ulicznego musi sprostać nowym wyzwaniom technicznym i ekonomicznym. Najważniejszą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności ulic i placów. Urbaniści stawiają na energooszczędne rozwiązania.

Inteligentne sterowanie oświetleniem stwarza ogromne możliwości zwiększenia efektywności energetycznej i zapewnia bezproblemowe działanie z możliwością indywidualnej adaptacji. Oferta obejmuje komponenty elektromechaniczne, komponenty do sterowania i komunikacji ze zintegrowaną technologią zdalnego sterowania, a także oparte na chmurze systemy zarządzania oświetleniem miejskim.

Specjaliści Phoenix Contact stojący w tunelu

Technologia tunelowa Rozwiązania dla infrastruktury tuneli

Tunele drogowe, kolejowe i tunele metra odgrywają ważną rolę w rozwoju efektywnego i zrównoważonego systemu transportowego. Duży wzrost natężenia ruchu w coraz bardziej złożonych strukturach wymaga inteligentnych rozwiązań automatyzacyjnych. Najważniejszą kwestią jest przy tym mobilność miejska i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Phoenix Contact to niezawodny i doświadczony partner przy realizacji wymagających projektów systemów automatyzacji tuneli – od centralnego elementu techniki sterowania ze zintegrowanymi czujnikami i elementami wykonawczymi, po ochronę przed przepięciami i kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa.

Cyfryzacja dróg wodnych

Musi być zapewnione bezpieczne i niezawodne korzystanie ze szlaków wodnych. Drogi żeglugowe na całym świecie wymagają niezawodnej sygnalizacji w trudnych warunkach, bezpiecznego sterowania zgodnie z dyrektywą maszynową oraz inteligentnych sieci. Dzięki rozwiązaniom Smart Traffic eksploatacja i rozbudowa dróg wodnych jest bardziej przejrzysta, efektywniejsza i prostsza.

Eksperci ds. bezpiecznej sygnalizacji na drogach wodnych stojący nad wodą

Śluzy Bezpieczna eksploatacja dzięki światłom sygnalizacyjnym i technice automatyzacji

Śluzy i mosty ruchome umożliwiają transport towarów drogą wodną. Widoczne z daleka sygnały regulują ruch i umożliwiają szybkie reagowanie na przeszkody, np. obiekty żeglugowe. Na bazie nowoczesnej technologii automatyzacji zapewniony jest bezpieczny transport towarów bez dodatkowych opóźnień.

Phoenix Contact oferuje produkty i systemy do kompleksowej automatyzacji sygnalizacji na drogach wodnych. Oferta produktów obejmuje zarówno pojedyncze lampy LED do użytku w trudnych warunkach otoczenia, jak i kompleksowe rozwiązania. Inteligentny system zarządzania ruchem wodnym pozwala na zapewnienie bezpiecznej eksploatacji przez całą dobę oraz obniżenie bieżących kosztów.

Wizualizacja sieci infrastruktury szlaków wodnych

Sieci czujników Warunki otoczenia w transporcie morskim zawsze pod kontrolą

Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak długotrwała susza czy skrajnie niskie temperatury, coraz częściej utrudniają żeglugę. Wczesne wykrycie i zgłoszenie obniżającego się poziomu wody lub zamarzniętych dróg wodnych pozwala na uniknięcie krytycznych sytuacji. Cyfrowe informacje pomagają w podjęciu decyzji o przerwaniu lub kontynuowaniu transportu morskiego.

Odpowiednie czujniki pozwalają na efektywne monitorowanie czynników środowiskowych. Czujniki te dostarczają ważnych danych, takich jak poziom wody czy temperatura wody. Na podstawie tych danych uzupełnionych o dane pogodowe i klimatyczne, które prognozują zmiany warunków na drogach wodnych, podejmowane są niezbędne działania. Przy użyciu standardowej sieci można podłączyć łatwo i komfortowo podłączyć zarówno istniejące, jak i nowe czujniki, również czujniki oddalone.

Podstawę komunikacji na drogach wodnych przyszłości stanowią sieci czujników, takie jak LoRaWAN i standardy sieci komórkowej, np. 5G, gwarantując spełnienie wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych i dyspozycyjności.