Miejski transport drogowy

Inteligentne zarządzanie ruchem Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do sterowania ruchem drogowym

Jakość mobilności jest często związana bezpośrednio z atrakcyjnością miasta i regionu. Emisja CO2, hałas i zatłoczenie dróg mają daleko idące konsekwencje dla ludzi i przyrody. Inteligentne zarządzanie ruchem jest niezbędne, aby przeciwdziałać rosnącemu natężeniu ruchu i zapewnić jego płynność.

Firma Phoenix Contact tworzy rozwiązania w zakresie inteligentnego wykrywania i sterowania ruchem, które wnoszą istotny wkład w bezpieczeństwo ruchu drogowego i zrównoważoną mobilność.

Inteligentne sterowanie ruchem

Rosnąca gęstość zaludnienia i ruchu drogowego wymaga nowego podejścia w planowaniu miejskim. Inteligentne zarządzanie ruchem nie tylko poprawia komfort i bezpieczeństwo poruszania się środkami transportu, ale jest także korzystne dla klimatu. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii czujników oraz systemów informacji i analizy można skuteczniej i bezpieczniej zarządzać ruchem drogowym.

Rozwiązanie do szafy sterowniczej do pomiaru ruchu

Rozwiązanie do pomiaru ruchu Płynny ruch drogowy dzięki inteligentnemu sterowaniu ruchem

Firma Phoenix Contact opracowała Smart Road Interface do optymalizacji ruchu drogowego. Inteligentny system rejestracji ruchu anonimowo rejestruje strumienie ruchu i ocenia je za pomocą sztucznej inteligencji. Uzyskane dane dotyczące typów pojazdów, ich liczby i kierunków ruchu mogą być przekazywane do systemów sterowania lub bezpośrednio do użytkowników dróg.

Dzięki danym o sytuacji w ruchu drogowym można również sprawniej przełączać sygnalizację świetlną. Inteligentne sterowanie sygnalizacją świetlną skraca czas podróży i zmniejsza emisję CO2 związaną z ruchem drogowym.

Korzyści

  • Optymalizacja ruchu drogowego podnosi jakość życia w miastach
  • Mniejszy negatywny wpływ na środowisko i mniejsze zużycie energii dzięki dynamicznemu sterowaniu ruchem
  • Transmisja danych o mobilności w czasie rzeczywistym do systemów zarządzania ruchem lub bezpośrednio do użytkowników dróg
  • Zgodność z przepisami o ochronie danych dzięki anonimowej rejestracji ruchu
Logo Fraunhofer IOSB-INA i PLCnext Technology

Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem

Phoenix Contact angażuje się w projekty badawcze w dziedzinie Smart City. We współpracy z Fraunhofer IOSB-INA opracowywane są koncepcje inteligentnych systemów ruchu drogowego. Dzięki zastosowaniu czujników oraz systemów do analizowania, prognozowania i informacji, drogi mogą być połączone poprzez sieć komunikacyjną z systemem zarządzania ruchem.

Przesyłane w czasie rzeczywistym dane dotyczące ruchu i infrastruktury są łączone i kompresowane za pomocą sterowników opartych na otwartej PLCnext Technology. Informacje z różnych źródeł mogą być przesyłane, przechowywane w bazach danych, interpretowane lub przetwarzane w platformie IoT firmy Phoenix Contact Grovez.io.

Inteligentne zarządzanie ruchem dzięki Smart City Box

ZAWSZE SŁUŻYMY POMOCĄ
Znajdźmy wspólnie odpowiednie rozwiązanie
Poprawa planowania przestrzennego, zarządzania ruchem i warunków bezpieczeństwa na drogach – oferujemy wsparcie w postaci koncepcji inteligentnej mobilności.
Skontaktuj się z nami!
Człowiek w centrali sterowniczej Smart City