Phoenix Contact w sprawie ochrony danych osobowych

1. Wprowadzenie i zakres zastosowania

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą, produktami oraz usługami i chcielibyśmy przekazać Państwu kilka ważnych informacji na temat przetwarzania przez nas danych.

Ochrona danych osobowych ma kluczowe znaczenie zwłaszcza dla przyszłości internetowych modeli biznesowych i rozwoju gospodarki internetowej. Za pomocą niniejszych informacji dotyczących ochrony danych chcielibyśmy podkreślić nasze zobowiązanie do ochrony Państwa prywatności.

Nasi pracownicy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Dla wyjaśnienia: „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Są to np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, identyfikator użytkownika, adres IP, zdjęcia i nagrania wideo, dane dotyczące lokalizacji itp.

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych / inspektor ochrony danych

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych („administrator danych osobowych”), w tym o osobie kontaktowej do spraw ochrony danych lub, w stosowanych przypadkach, o powołanym inspektorze ochrony danych („IOD”) można znaleźć tutaj (administrator danych osobowych jest zwany dalej jako „my”, „nam” lub „nasz”).

3. Kategorie danych / określenie celu

3.1. Przetwarzanie danych na naszych stronach internetowych

Ze względów bezpieczeństwa i względów technicznych informacje przesyłane do nas z przeglądarki Państwa urządzenia są automatycznie przekazywane do naszych dzienników systemowych. Są to m.in. następujące informacje:

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • Używany system operacyjny,
 • Adresy URL (strony internetowej) wywoływane w naszych systemach,
 • Odsyłacz URL (strona, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę internetową),
 • Nazwa hosta i pełny adres IP lub unikalny identyfikator urządzenia uzyskującego dostęp do strony,
 • Data i godzina wyświetlenia,
 • Wyświetlona objętość danych i typy plików.

Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł, ani nie przeprowadzamy na ich podstawie spersonalizowanych analiz statystycznych.

Przetwarzamy cały adres IP (tzn. bez maskowania IP) tylko w zakresie niezbędnym technicznie.

3.2. Rejestracja na naszych portalach internetowych

Nasze strony internetowe oferują usługi i funkcje wspierające administrowanie relacjami biznesowymi z Państwem, np. stałe przechowywanie list ulubionych, projektów i porównań produktów, zamawianie towarów albo usług czy wysyłanie próśb o wyświetlenie ofert dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Do celów rejestracji w naszym portalu internetowym wymagane są imię i nazwisko, ważny adres e-mail oraz kraj zamieszkania. Istnieje również możliwość podania dodatkowych danych osobowych (tytuł, firma, jeśli dotyczy: numer klienta Phoenix Contact, adres pocztowy, numer telefonu). Niektóre z tych danych są wymagane do korzystania z określonych usług na naszym portalu internetowym, takich jak składanie zamówień online, śledzenie zamówień, tworzenie indywidualnych cenników lub przetwarzanie zwrotów zamówień.

Przy zakupie produktów bądź usług może dojść do przekazania Państwa danych dostawcom usług płatniczych, o ile jest to konieczne do realizacji procesu sprzedaży i zapłaty. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych samodzielnie gromadzą dane, jeśli utworzą albo już utworzyli Państwo u nich konto. W takim wypadku podczas procesu składania zamówienia muszą Państwo zalogować się u dostawcy usług płatniczych z wykorzystaniem swoich danych dostępowych. Wówczas zastosowanie ma polityka prywatności konkretnego dostawcy usług płatniczych.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Korzystanie z niektórych usług na naszej stronie internetowej, np. opracowywanie danych podstawowych, adresów dostawy i fakturowania, zapytania ofertowe, zamawianie produktów, śledzenie historii zamówień, tworzenie indywidualnych cenników i wygodna obsługa zwrotów.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetwarzanie Państwa danych w celu przygotowania i realizacji zamówienia bądź całej transakcji.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do celów marketingowych, bezpieczeństwa informatycznego i względów administracyjnych w zakresie możliwości prawnych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 • Zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres, adres(y) e-mail, numer telefonu itp.)
 • Firma
 • Dane statystyczne dotyczące zamówień
 • Dane z dziennika systemowego

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
Dostawcy usług, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową, mogą mieć dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa powierzenia przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane.

Okres przechowywania danych:
Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przechowywane przez okres do 10 lat od ostatniego skorzystania z konta albo do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie.

W zależności od wybranego przez Państwa rodzaju kontaktu, Państwa wniosek o usunięcie danych zostanie potwierdzony przez odpowiednią osobę kontaktową w celu weryfikacji Państwa tożsamości.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Bez podania danych korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej lub naszego portalu internetowego (np. w celu uzyskania wiążącej oferty) nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.3. Newsletter

Mają Państwo możliwość zapisania się do naszego newslettera. Do rejestracji do naszego newslettera potrzebny jest ważny adres e-mail. Opcjonalnie można również podać inne dodatkowe dane osobowe (tytuł, imię i nazwisko, firma, adres pocztowy). Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z linkiem, który należy potwierdzić („Double Opt-in”, czyli podwójne wyrażenie zgody). Link ten służy do weryfikacji podanego adresu e-mail oraz potwierdzenia, że to nie osoba trzeba zamówiła newsletter, posługując się Państwa adresem e-mail.

Zgodę na otrzymywanie newslettera można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość, korzystając z przycisku rezygnacji z subskrypcji dostępnych w naszych newsletterach. Alternatywnie można również wysłać e-mail do wskazanej przez nas osoby do kontaktu z informacją o rezygnacji z newslettera.

Ponadto w przypadku subskrypcji newslettera można również utworzyć na naszych stronach internetowych profil użytkownika. Pozwala nam to na analizowanie działań dotyczących newslettera (rejestracja strumienia kliknięć, data i godzina, częstotliwość i tematy, które zostały kliknięte podczas otwarcia wiadomości e-mail) a następnie dostarczanie informacji lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań. Zgodę na utworzenie profilu użytkownika można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, wysyłając e-mail do wskazanej przez nas osoby do kontaktu.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Wysyłanie e-maili reklamowych.
Treść e-maila reklamowego odnosząca się do zainteresowań (profil użytkownika).

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(Zgoda na otrzymywanie newslettera)

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(Opcjonalna zgoda na utworzenie profilu użytkownika w odniesieniu do adresu e-mail)

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
W celu otrzymywania newslettera
• Adres e-mail

Dane dziennika systemowego generowane podczas rejestracji i wysyłania newslettera, np. adres IP, data/godzina.

Opcjonalne (informacje dobrowolne):
• Tytuł, imię i nazwisko
• Firma, adres

Dla profilu użytkowania
• Adres e-mail
• Kiedy i jak często były otwierane określone maile (data/godzina)
• Kiedy i jak często został kliknięty określony link w newsletterze (data/godzina)

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą (odbiorcy newslettera).

Odbiorcy danych (kategorie):
W ramach administracji systemu newslettera pracownicy firm należących do grupy Phoenix Contact mogą mieć dostęp do danych.

Usługodawcy, którzy wspierają nas w administrowaniu i realizacji wysyłki newslettera, mają w razie potrzeby dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa powierzenia przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Podczas wysyłki newslettera przez publiczny Internet nie można wykluczyć przekierowania przez serwery w innych krajach. Ani Phoenix Contact, ani nasz dostawca usług nie mają żadnego wpływu na routing.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane.

Okres przechowywania danych:
W celu wysłania newslettera Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą Państwo otrzymywać newsletter lub jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa
(Maks. 3 lata od ostatniego kontaktu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł stosunek handlowy).

W przypadku rezygnacji z subskrypcji newslettera, dane zostaną usunięte po upływie przewidzianego przez obowiązujące prawo okresu przedawnienia
(Maks. 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do rezygnacji).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Aby otrzymali Państwo nasz newsletter, potrzebny jest Państwa adres e-mail. Bez adresu e-mail nie mamy możliwości wysłania newslettera.

Bez zgody na utworzenie profilu użytkownika nie będziemy mogli wysyłać Państwu newslettera dostosowanego do Państwa potrzeb.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie (zgodnie z art. 22 RODO) na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.4. Nawiązanie kontaktu

Jeżeli wyślą Państwo do nas zapytanie lub prośbę o kontakt (np. dzwoniąc do naszego biura lub wysyłając faks, e-mail lub korzystając z jednego z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych), udostępnione w ten sposób dane będą przez nas przetwarzane.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe przekazane nam w ramach ogólnego nawiązania kontaktu, np. dzwoniąc lub wysyłając faks do naszej siedziby, wysyłając e-mail na nasze adresy e-mail info@ lub korzystając z różnych formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, zostaną przez nas wykorzystane do przetworzenia Państwa zapytania.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wymagane do opracowania zapytania.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
W zależności od metody kontaktu lub formularza kontaktowego wymagane lub opcjonalne podanie danych:

 • Imię i nazwisko, firma
 • Adres, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, telefon, faks
 • W zależności od kontekstu dodatkowe pola w celu wprowadzania zapytania lub dowolnego tekstu
 • Dane dziennika systemowego, które są gromadzone podczas rozmowy telefonicznej, wysłania faksu lub e-maila albo wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej, takie jak np. adres IP, data/godzina.

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
W razie potrzeby inne spółki grupy Phoenix Contact, jeśli jest to konieczne do opracowania zapytania.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Nie jest planowane przekazywanie danych do krajów trzecich, chyba że jest to konieczne do opracowania zapytania.

Jeżeli zapytanie pochodzi z kraju trzeciego, zostanie ono przekazane do lokalnej spółki Phoenix Contact. W takim wypadku przekazanie danych do tego kraju będzie konieczne w celu opracowania zapytania.

W celu ochrony danych w obrębie spółek Grupy Phoenix Contact istnieje międzynarodowa umowa ramowa dotycząca ochrony danych osobowych Phoenix Contact oparta na standardowych klauzulach umownych UE, którą zaakceptowały wszystkie właściwe spółki Phoenix Contact na całym świecie.

Okres przechowywania danych:
W zależności od treści zapytania w przypadku Państwa danych mogą obowiązywać różne okresy przechowywania. W indywidualnych przypadkach okresy mogą wynosić 10 lat, o ile taki termin przewidziany jest przez przepisy właściwego prawa.

Wprowadzone na stronie internetowej dane z formularza zostaną automatycznie usunięte po 12 miesiącach (licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Państwa dane są nam potrzebne do opracowania zapytania.
Bez Państwa danych opracowanie nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.5. Korzystanie z narzędzi do współpracy

Jeśli współpracują Państwo z nami z wykorzystaniem narzędzi do współpracy (takich jak systemy informatyczne do obsługi wiadomości e-mail, rozwiązania do przekazywania wiadomości, ustalania terminów, organizacji konferencji online oraz wymiany danych), to będziemy poddawać przetwarzaniu podane przez Państwa dane osobowe.

Jeśli wywołają Państwo stronę internetową usługodawcy, to za przetwarzanie danych będzie odpowiadał dany usługodawca. W takim wypadku zastosowanie będzie mieć jego polityka prywatności.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Komunikacja poza telefonem / faksem / pocztą tradycyjną,
Wymiana informacji i danych, uzgadnianie terminów i zarządzanie nimi, współpraca elektroniczna/wirtualna.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Jeśli nie istnieje żaden stosunek umowny, to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takich wypadkach nasz prawnie uzasadniony interes leży w zapewnieniu procesu elektronicznej wymiany informacji, na przykład w formie wiadomości e-mail, czatu czy konferencji online.

Jeśli przekazują nam Państwo informacje, które nie są bezwzględnie konieczne do zapewnienia komunikacji za pośrednictwem narzędzi do współpracy, to podstawą prawną jest Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Master data:
Dane podstawowe:
Imię i nazwisko, w odpowiednich przypadkach awatar / nazwa użytkownika (pseudonim), w odpowiednich przypadkach osobisty numer identyfikacyjny, w odpowiednich przypadkach zdjęcie profilowe, biznesowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), stanowisko w firmie, zadania w strukturze firmy, dane jednostki biznesowej, w odpowiednich przypadkach numer identyfikacyjny.

E-maile / konferencje online / webinary / wiadomości / terminy spotkań:
Nadawca, odbiorca, uczestnik, data i godzina nawiązania kontaktu, w odpowiednich przypadkach hasło, preferowany język, dane wideo i audio, dane graficzne i tekstowe, załączniki (wszystkie informacje, jakie nadawca przesyła w danej wiadomości / w danym dokumencie, tak zwane dane nieustrukturyzowane), ID spotkania.

Dane protokołu:
Aktywność użytkownika (na przykład odczyt, wysyłanie, usuwanie danych itp.) powodująca zdarzenia w poszczególnych systemach (serwery), adres IP, informacje o urządzeniu itp.

Źródło danych (pochodzenie):
Informacje o osobie, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
Przedsiębiorstwa grupy Phoenix Contact biorące udział w interakcji.

Usługodawcy (administratorzy danych) w ramach hostingu i konserwacji / wsparcia technicznego w odniesieniu do stosowanych systemów IT.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Z reguły nie ma miejsca przetwarzanie danych poza terytorium Unii Europejskiej (UE), ponieważ ograniczyliśmy przetwarzanie i przechowywanie danych do centrów danych mieszczących się na terenie UE. Jednakże nie możemy wykluczyć przekazania danych za pośrednictwem serwerów znajdujących się w państwie trzecim spoza UE. Ma to siłą rzeczy miejsce w szczególności, kiedy na przykład uczestnicy interakcji znajdują się w państwie trzecim.

Gwarancje zgodnie z art. 46 RODO:
Wewnętrzne informacje Phoenix Contact:
Międzynarodowa umowa ramowa o przetwarzanie danych Phoenix Contact, oparta na standardowych klauzulach umownych UE (SCC).

Usługodawcy i podmioty przetwarzające dane w ich imieniu:
Umowa powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO, w razie konieczności z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych (SCC)

Okres przechowywania danych:
Usuwamy dane osobowe, kiedy nie istnieje już konieczność ich przechowywania. Konieczność dalszego przechowywania może powstać w szczególności wówczas, kiedy dane są potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych, weryfikacji czy uznania roszczeń z rękojmi i ewentualnie gwarancji bądź do obrony przed takimi roszczeniami (w takim wypadku usuniemy dane po upływie terminu przedawnienia, o ile nie będą się temu sprzeciwiać żadne ustawowe obowiązki przechowywania). O ile istnieją ustawowe obowiązki przechowywania, to usunięcie danych jest możliwe dopiero po upływie odpowiedniego ustawowego terminu przechowywania (co do zasady wynosi on 10 lat).

Protokoły systemowe z reguły są usuwane przez nas po upływie 6 miesięcy.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wspominanej formie, to nie powinni Państwo kontaktować się z nami z wykorzystaniem wspomnianych elektronicznych kanałów kontaktu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.6. Rejestracja na seminaria lub wydarzenia

Państwa dane osobowe przetwarzamy podczas rejestracji na seminarium lub wydarzenie.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe udostępniane nam podczas rejestracji na seminarium lub wydarzenie są wykorzystywane do realizacji seminarium lub wydarzenia, na które się Państwo rejestrują.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wymagane do udziału w seminarium/wydarzeniu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
W zależności od seminarium/wydarzenia wymagane jest podanie i przetwarzanie następujących danych:

 • Zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, telefon, faks, itp.
 • Firma, adres
 • Inny adres rozliczeniowy
 • Seminarium/wydarzenie zarezerwowane z odpowiednimi danymi, takimi jak data, godzina, miejsce wydarzenia
 • Komentarze/ tekst dowolny

Dane dziennika systemowego generowane podczas przetwarzania Państwa danych w naszych systemach informatycznych, takie jak adres IP, data/godzina.

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
W zależności od zarezerwowanego seminarium Państwa dane zostaną przekazane usługodawcom (podmiotom przetwarzających), którym zleciliśmy przeprowadzenie seminarium/wydarzenia oraz utrzymywanie zastosowanych systemów informatycznych. Tacy usługodawcy nie mogą jednak wykorzystywać Państwa danych do własnych celów.

Ponadto może być konieczne przekazanie danych do hotelu, w którym odbywa się seminarium/wydarzenie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Nie przewiduje się przekazywania danych do państw trzecich, jeżeli nie jest to konieczne do przeprowadzenia seminarium/wydarzenia.

Okres przechowywania danych:
Dane dotyczące rejestracji na seminarium zostaną usunięte po 12 miesiącach (licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego).

Dokumenty podatkowe, takie jak faktury itp. są usuwane po upływie przewidzianego przez obowiązujące prawo okresu przechowywania (maks. 10 lat).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Państwa dane są potrzebne do udziału w seminarium/wydarzeniu.
Bez podania danych uczestnictwo nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.7. Zarządzanie wydarzeniami (eUNIQUE/VENTARI)

Państwa dane osobowe przetwarzamy podczas rejestracji na wydarzenie.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Celem przetwarzania danych jest realizacja (planowanie, przygotowanie, organizacja, działania następcze) wydarzeń.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wymagane do udziału w wydarzeniu.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane podstawowe:
Imię i nazwisko, płeć, oficjalny adres, oficjalne dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), w razie potrzeby dodatkowe dane osobowe (w zależności od wydarzenia), takie jak adres prywatny, data urodzenia.

Dodatkowo dla pracowników: cechy przyporządkowania organizacyjnego pracowników (klucz organizacji, centrum kosztów i numer referencyjny), np. do tworzenia rozliczeń wydatków.

Dane dotyczące wydarzenia:
Lokalizacja i termin wydarzenia, przypisane hotele, opcje podróży do rezerwowania zasobów.

W razie potrzeby specjalne dane wymagane dla określonego wydarzenia, takie jak np. daty podróży, rozmiar odzieży, specjalne preferencje żywieniowe, numer paszportu (w przypadku wniosków wizowych) itp.

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

dbiorcy danych (kategorie):
W razie potrzeby dostawcy usług/ podmioty przetwarzające w ramach zarządzania wydarzeniami i konserwacji stosowanych systemów informatycznych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Państwa dane, takie jak np. wyciągi z danych, a w zależności od wydarzenia: hotele, usługi wizowe, usługi transportowe, agencje zajmujące się organizacją imprez, inni dostawcy usług itp., zostaną przekazane do państwa trzeciego tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji wydarzenia.

Okres przechowywania danych:
Dane zbiorcze pracowników i porównywalnych grup osób (np. przedstawicieli handlowych) Grupy Phoenix Contact, jak również byłych pracowników, którzy po zakończeniu stosunku pracy przeszli na emeryturę:

Dane osobowe będą przechowywane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o pracę; dane osobowe pracowników, którzy odeszli z firmy, będą przechowywane zgodnie okresem przechowywania przewidzianym przez obowiązujące prawo.

 • maks. 15 miesięcy od ostatniego przypisania do wydarzenia

Dane podstawowe uczestników zewnętrznych:

(Nienależące do grupy Phoenix Contact) są przechowywane tylko dla określonych zdarzeń i usuwane po zakończeniu wydarzenia lub działań następczych po wydarzeniu.

 • 6 miesięcy.

Dane dotyczące wydarzenia:

Usunięcie danych po zakończeniu wydarzenia lub działań następczych po wydarzeniu.

 • 6 miesięcy.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne do udziału w wydarzeniu w firmie Phoenix Contact.

Bez tych danych uczestnictwo nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.8. Korzystanie z PROFICLOUD oraz PLCnext Store

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli rejestrują się Państwo do PROFICLOUD albo PLCnext Store.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Korzystanie z PROFICLOUD oraz PLCnext Store wraz z oferowanymi tam produktami i usługami, jak również PLCnext Community.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do korzystania z PROFICLOUD i/albo PLCnext Store oraz powiązanych z nimi produktów oraz usług.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 • Dowolna nazwa użytkownika
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Dane z dziennika systemowego (np. adres IP)

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
W ramach administracji systemu pracownicy firm spółek Grupy Phoenix Contact mogą mieć dostęp do danych. Poza tym Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Dostawcy usług, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową, mogą mieć dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa powierzenia przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Z reguły nie ma miejsca przetwarzanie danych poza terytorium Unii Europejskiej (UE), ponieważ ograniczyliśmy przetwarzanie i przechowywanie danych do centrów danych mieszczących się na terenie UE. Jednakże nie możemy wykluczyć przekazania danych za pośrednictwem serwerów znajdujących się w państwie trzecim spoza UE. Ma to siłą rzeczy miejsce w szczególności, kiedy na przykład uczestnicy interakcji znajdują się w państwie trzecim.

Gwarancje zgodnie z art. 46 RODO:
Wewnętrzne informacje Phoenix Contact:
Międzynarodowa umowa ramowa o przetwarzanie danych Phoenix Contact, oparta na standardowych klauzulach umownych UE (SCC).

Usługodawcy i podmioty przetwarzające dane w ich imieniu:
Umowa powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO, w razie konieczności z uwzględnieniem standardowych klauzul umownych (SCC).

Okres przechowywania danych:
Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przechowywane przez okres 10 lat od ostatniego skorzystania z konta albo do momentu złożenia wniosku o ich usunięcie. Konto użytkownika można usunąć w każdej chwili, klikając przycisk „Usuń”. Jeśli usuną Państwo swoje konto użytkownika, adres e-mail zostanie usunięty i pozostanie tylko nazwa użytkownika w celu zapewnienia identyfikowalności na koncie klienta przez okres, przez jaki wymagane jest przechowywanie danych na gruncie przepisów ustawowych. Ponadto zachowywane są wpisy umieszczone w społeczności, aby nie stracić kontekstu dyskusji.

Dane dziennika systemowego są usuwane najpóźniej po 6 miesiącach.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Bez podania danych korzystanie z PROFICLOUD, PLCnext Store oraz Community nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.9. Korzystanie z naszej bazy wiedzy (Empolis)

Państwa dane osobowe przetwarzamy, jeśli korzystają Państwo z naszej bazy wiedzy (Empolis). Przypisanie tych danych do danego użytkownika lub jego identyfikacja nie są możliwe. Do Państwa osoby nie można również przypisać udzielonych przez Państwa komentarzy dotyczących naszych dokumentów.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Korzystanie z bazy wiedzy wraz z oferowanymi tam usługami.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wymagane do korzystania z bazy wiedzy

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane z dziennika systemowego (np. adres IP)

Anonimowe (nie ma możliwości osobistego odniesienia):
Zapytania zawierające wprowadzone słowa kluczowe i filtry wyszukiwania, wywołania i schematy drzew decyzyjnych wraz z udzielonymi odpowiedziami i wybranymi rozwiązaniami, pobieranie lub wyświetlanie dokumentów.

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
W ramach administracji systemu pracownicy firm spółek Grupy Phoenix Contact mogą mieć dostęp do danych. Poza tym Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Dostawcy usług, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową, mogą mieć dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa powierzenia przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane.

Okres przechowywania danych:
Dane z dziennika systemowego, które umożliwiłyby odniesienie do danej osoby i które nie są wymagane dla wewnętrznych celów rozliczeniowych firmy Phoenix Contact, są usuwane najpóźniej po 6 miesiącach.

Dane rozliczeniowe, takie jak faktury itp. są usuwane po upływie przewidzianego przez obowiązujące prawo okresu przechowywania (maks. 10 lat).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Bez przetwarzania Państwa danych, w szczególności Państwa adresu IP, korzystanie z bazy wiedzy nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.10. Udział w ankietach

Państwa dane osobowe udostępniane nam przez Państwa podczas uczestnictwa w ankiecie, są przetwarzane.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe udostępniane nam przez Państwa podczas uczestnictwa w ankiecie, są wykorzystywane do przeprowadzenia ankiety.

W tym kontekście wysyłanie spersonalizowanych linków do ankiet służy jedynie do wysłania indywidualnego e-maila przypominającego.
Wyniki ankiety wykorzystujemy do doskonalenia naszych usług i optymalizacji oferty.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(Wymagane do udziału w ankiecie)

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
W zależności od ankiety następujące wpisy i zapisane dane są obowiązkowe lub opcjonalne:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres pocztowy
 • Kraj
 • Odpowiedzi udzielone w ankiecie
 • W zależności od kontekstu w razie potrzeby dodatkowe pola do określenia zapytania lub wprowadzenia dowolnego tekstu.
 • Dane dziennika generowane podczas wypełniania ankiety, takie jak adres IP, data/godzina wypełnienia, agent użytkownika przeglądarki internetowej, typ urządzenia.

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
W razie potrzeby inne firmy Grupy Phoenix Contact w celu przeprowadzenia ankiety.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
System ankietowania jest stosowany w naszej spółce zależnej w USA.
W celu ochrony danych osobowych zawarliśmy z naszą spółką zależną umowę ramową o ochronie danych, która bazuje na standardowych klauzulach umownych UE.

Okres przechowywania danych:
Wprowadzone przez Państwa dane dotyczące ankiety zostaną usunięte po 12 miesiącach (licząc od końca bieżącego roku kalendarzowego).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Państwa dane są potrzebne do udziału w ankiecie oraz następnej analizy jej wyników.
Bez Państwa danych udział w ankiecie nie jest możliwy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.11. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Zarządzanie relacjami z klientem wymaga przetwarzania danych osobowych naszego klienta, jeśli jest on osobą fizyczną i/lub ewentualną wskazaną osobą kontaktową.

Podstawa prawna przetwarzania:
Dane dotyczące zainteresowanych stron/ klientów/ osób do kontaktu w celu zainicjowania, uzasadnienia i realizacji prawnie wiążących transakcji.

Legal basis for the processing:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w odniesieniu do zainicjowania transakcji

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w odniesieniu do innych danych dotyczących klientów/ osoby do kontaktu klienta

Prawnie uzasadnione interesy realizowane w celu przetwarzania danych
(przez administratora danych lub osobę trzecią):

Prawnie uzasadnione interesy: patrz cel przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą, są respektowane w taki sposób, że w systemie CRM przetwarzane są tylko oficjalne dane kontaktowe związane z działalnością oraz inne informacje związane z działalnością. Prywatne dane nie są gromadzone, przechowywane ani przetwarzane.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Imię, nazwisko, tytuł, adresy służbowe, dodatkowy adres, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, numer faksu, adres e-mail), zwrot grzecznościowy, dział i funkcja w firmie.

Dowolny tekst, raporty kontaktów, historia kontaktów.

Charakterystyka marketingowa (np. udział w wydarzeniach, profil komunikacyjny itp.).

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą na podstawie zapytań, zamówień, kontaktów handlowych z osobą do kontaktu (spotkania na targach, u klienta, itp.), rejestracji na stronie internetowej.

Odbiorcy danych (kategorie):
Dostawca usług hostingowych wykorzystywanego systemu CRM.

Obszary usług spółki dominującej w zakresie przetwarzania transakcji handlowych.

Firmy świadczące usługi kontraktowe w naszym imieniu i dla określonych celów.

Zaangażowani przez nas usługodawcy są uprawnieni do przetwarzania danych, do których mogą mieć dostęp, wyłącznie dla naszych celów, a nie dla swoich własnych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Nie przekazujemy Państwa danych do krajów trzecich.

Okres przechowywania danych:
Regularna aktualizacja danych przez pracowników sprzedaży.

Klient/ osoba do kontaktu: natychmiastowe sporządzenie notatki archiwizacyjnej po rozwiązaniu firmy lub opuszczeniu firmy przez osobę do kontaktu.

Usuwanie ma miejsce w nieregularnych odstępach czasu po upływie ustawowego okresu przechowywania (w stosownych przypadkach).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne do zainicjowania stosunku umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.12. Zapytanie ofertowe / realizacja zlecenia

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku zapytań ofertowych, realizacji zamówień, zamówień próbnych, realizacji licencji lub konfiguracji.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Wypełnienie stosunku umownego z klientem w zakresie dostawy towarów i usług oraz realizacji transportu / zwrotów / reklamacji / zarządzania eskalacją i transakcji płatniczych.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(Wymagane do realizacji lub zainicjowania umowy)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(Prawnie uzasadniony interes)

Jeśli chodzi o prawnie uzasadnione interesy, patrz „Cel przetwarzania” powyżej. Klientami Phoenix Contact są wyłącznie osoby prawne lub osoby biorące udział w transakcjach biznesowych, o których informacje są zbierane lub analizowane w ramach firmy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Imię i nazwisko, adres (klient, adres dostawy, adres rozliczeniowy), dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail), dane bankowe

Wyniki kontroli wykazu sankcji

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
W razie potrzeby, obszary usług spółki dominującej w celu realizacji umowy.

Podwykonawcy potrzebni w indywidualnych przypadkach do obsługi transakcji biznesowych, jak np. dostawcy usług transportowych, władze itp.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia albo jeśli Państwa zapytanie bądź zamówienie pochodzi z takiego kraju.

Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (maksymalnie 10 lat).

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne lub wymagane przez prawo do realizacji stosunku umownego.

Bez tych danych nie możemy przetwarzać żadnych transakcji biznesowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.13. Zarządzanie dostawcami / realizacja zamówień

Przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępniane nam podczas rejestracji w portalu dostawczym lub w ramach realizacji zamówień.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ma na celu zaspokojenie zapotrzebowania na materiały, inwestycje i usługi pozyskane z zewnątrz.

Wybór optymalnych źródeł zaopatrzenia, zmniejszenie ryzyka związanego z zaopatrzeniem, zapewnienie jakości, zmniejszenie ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań (dostawca, towary).

Zapewnienie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(Wymagane do realizacji lub zainicjowania umowy)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(Prawnie uzasadniony interes)

Prawne uzasadnione interesy administratora i uwzględnienie praw osobistych osób, których dane dotyczą:
Jeśli chodzi o prawnie uzasadnione interesy, patrz „Cel przetwarzania” powyżej.

Dostawcami Phoenix Contact są wyłącznie osoby prawne lub osoby biorące udział w transakcjach biznesowych, o których gromadzone są informacje lub które są oceniane w ramach przedsiębiorstwa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Imię i nazwisko, tytuł, adres służbowy, dodatkowe adresy, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, numer faksu, adres e-mail), zwrot grzecznościowy, dział i funkcja w firmie, dane bankowe, dane kontrolne, numer VAT UE.
Wynik oceny:

 1. Osiągnięte wyniki:
  Rating kredytowy / indeks ryzyka, wskaźnik inwestycji w oparciu o różne dane podstawowe, sprawozdanie z audytu.
 2. Różne własne wskaźniki, takie jak:
  Klasyfikacja ABC, profil dostawcy, numer oceny; tekst dowolny (raport dot. ryzyka).

Dane systemowe z ERP (dla zamówień, wejścia towarów, danych jakościowych).

Źródło danych (pochodzenie):

 • Od osoby, której dane dotyczą
 • Od agencji informacji kredytowych
 • Informacje zebrane z naszych własnych baz danych.

Odbiorcy danych (kategorie):

 • Spółki Grupy Phoenix Contact.

 • Firmy świadczące uzgodnione umownie usługi kontraktowe w naszym imieniu i dla określonych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
W ramach wewnętrznego, międzyzakładowego systemu zarządzania dostawcami, w razie potrzeby dane dostawców są również udostępniane spółkom Phoenix Contact na całym świecie.

W celu ochrony danych istnieje międzynarodowa umowa ramowa Phoenix Contact dotycząca ochrony danych osobowych oparta na standardowych klauzulach umownych UE, na której obowiązywanie wyraziły zgodę wszystkie właściwe spółki Phoenix Contact na całym świecie.

Okres przechowywania danych:
Dane podstawowe dostawcy są przechowywane w systemie tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny lub nie można go wykluczyć w przyszłości.

Ponadto dane te zostają natychmiast zmienione lub zablokowane/usunięte, jeśli dostawca / osoba do kontaktu jako osoba fizyczna tego zażąda lub jeśli odpowiedzialny kupujący odkryje, że dane są nieprawidłowe.

(W każdym przypadku z zastrzeżeniem ustawowych okresów przechowywania)

Dokumenty zakupu są usuwane po upływie okresu przechowywania przewidzianego przez obowiązujące prawo (maks. 10 lat) oraz po zakończeniu kontroli podatkowej.

W celu długoterminowego rozwoju dostawców oraz jako dowód jakości podczas audytów klienta nasze własne raporty z audytów dotyczące jakości są przechowywane przez okres do 10 lat.

W celu oceny średnioterminowego rozwoju dostawcy informacje o wiarygodności kredytowej są przechowywane przez 6 lat, tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne do zarządzania dostawcą lub obsługi transakcji handlowych.

Bez tych danych nie możemy nawiązać relacji biznesowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.14. Dane w podaniach aplikacyjnych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przekazane nam w związku z podaniem i/lub rejestracją na Portalu Aplikacyjnym.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Wybór i rekrutacja odpowiednich kandydatów

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu z prawem krajowym
(Zawarcie stosunku pracy)

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Imię i nazwisko, tytuł, adres, dane kontaktowe, data urodzenia, obywatelstwo

Życiorys, świadectwa, kwalifikacje, zdjęcie (opcjonalnie), dane wprowadzenia w ramach opcjonalnego testu rekrutacyjny

W razie potrzeby (krótka) ocena kandydata przez pracowników Phoenix Contact; dane protokołu

W przypadku wykorzystania wideorozmowy kwalifikacyjnej: dane wideo kandydata

Źródło danych (pochodzenie):
Szczegóły aplikacji:
Od osoby, której dane dotyczą

Szczegóły oceny:
Agencja rekrutacyjna, rekruter, dyrektor działu, (specjalista) szkoleniowiec

W ramach selekcji praktykantów:
Wyznaczony praktykant handlowy

Odbiorcy danych (kategorie):
Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jeżeli wyrazili Państwo taką zgodę w trakcie procesu rekrutacyjnego, dokumenty aplikacyjne mogą zostać przekazane innym spółkom Grupy Phoenix Contact.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, chyba że podanie zostało złożone w państwie trzecim lub wyrazili Państwo na to zgodę.

Okres przechowywania danych:
Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (dla praktykantów/studentów/stażystów: po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w danym roku rekrutacji) dane zostaną usunięte po sześciu miesiącach.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na dłuższe przechowywanie danych, mogą być przechowywane przez okres do 12 miesięcy.

Najpóźniej trzy miesiące po wycofaniu się kandydata lub zakończeniu procedury rekrutacyjnej na określone stanowisko nagranie wideo kandydata jest usuwane ręcznie przez odpowiedzialnego rekrutera lub automatycznie przez usługodawcę.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Przetwarzanie wymienionych tutaj danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Bez tych danych nie możemy uwzględnić Państwa w procesie rekrutacyjnym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

3.15. Korzystanie z naszych blogów

Przetwarzamy Państwa dane osobowe udostępnione nam podczas korzystania z bloga Phoenix Contact.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Aktywne korzystanie z bloga Phoenix Contact.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do aktywnego korzystania z bloga i komentowania istniejących postów.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 • Imię i nazwisko adres e-mail (w przypadku korzystania z funkcji komentarza)
 • Pliki dziennika systemowego (np. adres IP)

Źródło danych (pochodzenie):
Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych (kategorie):
W ramach administracji systemu pracownicy firm spółek Grupy Phoenix Contact mogą mieć dostęp do danych. Poza tym Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Dostawcy usług, którzy wspierają nas w administrowaniu stroną internetową, mogą mieć dostęp do Państwa danych. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy umów zgodnych z prawem o ochronie danych (umowa powierzenia przetwarzania) do niewykorzystywania tych danych do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest przewidziane. ale ponieważ jest to blog internetowy, Państwa komentarze są oczywiście widoczne na całym świecie.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane, przekazywane nam w ramach funkcji komentarza, będą przechowywane do momentu złożenia wniosku o usunięcie.

Podczas usunięcia danych osobowych komentarze są jednak zachowywane, aby nie stracić kontekstu dyskusji.

Wymóg prawny lub umowny dotyczący udostępnienia danych i możliwe konsekwencje nieprzekazania danych:
Bez udostępnienia danych korzystanie z funkcji komentarza na blogu nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca.

4. Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu. Używamy plików cookie, aby nasze strony były bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczne i bezpieczne. Zapewniają one np. techniczną realizację sesji użytkownika w naszym katalogu online. Jednocześnie pliki cookie dostarczają nam informacji, które pozwalają nam zoptymalizować nasze strony internetowe pod kątem potrzeb naszych odwiedzających.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane, gdy tylko zamkną Państwo przeglądarkę. Niektóre pliki cookie są jednak przechowywane przez dłuższy okres czasu.

Wszystkie pliki cookie na naszych stronach internetowych zawierają informacje czysto techniczne w formie spseudonimizowanej lub anonimowej i nie zawierają one żadnych danych osobowych.

If you want to prevent cookies from being saved, go to Cookie Management lub kliknąć „Zarządzaj plikami cookie” w banerze o plikach cookie, pojawiającym się na ekranie przy pierwszym otwarciu naszej strony. Można również zarządzać ogólnymi ustawieniami plików cookie w ustawieniach przeglądarki, np. wybierając opcję „Nie akceptuj plików cookie”. Należy jednak pamiętać, że zakres funkcji naszej oferty internetowej może zostać poważnie ograniczony, jeśli wykorzystanie plików cookie zostanie ograniczone. Niektóre funkcje mogą wtedy nie być już dostępne. Może to mieć miejsce również podczas odwiedzania naszej strony internetowej w tak zwanym „trybie prywatnym” swojej przeglądarki.

My nie przechowujemy samodzielnie żadnych informacji w obszarze LSO (Local Shared Objects) na Państwa komputerze, nie używamy tzw. plików „flash cookies”. Jednak inne usługi, do których możemy zamieszczać łącza, takie jak YouTube, mogą korzystać z tej funkcji do własnych celów.

5. Media społecznościowe / sieci społecznościowe / usługi w chmurze / łącza zewnętrzne

Na naszych stronach internetowych nie używamy automatycznie aktywowanych wtyczek (np. iFrame) serwisów społecznościowych. Nasze przyciski do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube, Instagram itp. to czyste łącza, które odnoszą się do odpowiednich stron dostawcy lub aktywują pożądaną usługę w chmurze. Kliknięcie łączy powoduje przekierowanie na strony danego portalu społecznościowego lub aktywowanie konkretnej usługi w chmurze. Należy pamiętać, że odpowiednie polityki prywatności mają zastosowanie, gdy tylko znajdą się Państwo na stronach portali społecznościowych lub w usługach w chmurze.

Ponadto sami posiadamy również kilka profili w tych serwisach społecznościowych i na platformach, aby promować nasze przedsiębiorstwo, informować aktywne tam zainteresowane strony / zainteresowanych użytkowników o naszych produktach i usługach oraz komunikować się z nimi. Niektóre z tych platform przetwarzają dane od użytkowników spoza Unii Europejskiej (UE), w tym w krajach, w których nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Państwa dane osobowe są często wykorzystywane do własnych celów platformy, np. do badań rynkowych i celów reklamowych lub do analizy zachowań użytkowników w celu stworzenia profili użytkowników. W tym celu zazwyczaj zapisywane na urządzeniach użytkowników pliki cookie tych platform.

Chociaż nie mamy dostępu do danych profilu przetwarzanych przez platformy, możemy być współodpowiedzialni za przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie prostego informowania i komunikowania się z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze wskazaną przez nas osobę do kontaktu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz możliwości wnoszenia sprzeciwów (opt-out) znajdują się w następujących powiązanych informacjach na platformach mediów społecznościowych:

Facebook

na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO.
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy,
Opt-out pod: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Instagram

Polityka prywatności pod: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Opt-out pod: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

YouTube / Google (Mpas)

Polityka prywatności pod: www.google.com/privacy,
Opt-out pod: https://adssettings.google.com/authenticated.

Vimeo

Polityka prywatności pod: https://vimeo.com/privacy,
Opt-out pod: https://vimeo.com/privacy#your_privacy_choices

Twitter

Polityka prywatności pod: www.twitter.com/privacy ,
Opt-out pod: https://twitter.com/personalization.

LinkedIn

Polityka prywatności pod: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
Opt-out pod: https://www.linkedin.com/psettings/advertising.

XING

Polityka prywatności pod: www.xing.com/privacy
Opt-out pod: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

walls.io

Polityka prywatności pod: https://walls.io/privacy,
Opt-out pod: https://walls.io/privacy.

Facelift Cloud

Wykorzystujemy Facelift Cloud, usługę zapewnianą przez Facelift Brand Building Technologies GmbH (Gerhofstraße 19, 20354 Hamburg, Niemcy) w celu zarządzania naszą obecnością w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn oraz Twitter). Dzięki Facelift Cloud możemy publikować, reklamować, obserwować i moderować treści publikowane na naszych profilach w mediach społecznościowych, a także możemy nimi zarządzać. W tym celu ID użytkowników mediów społecznościowych należące do klientów i osób zainteresowanych, którzy wchodzą z nami w interakcję na platformach, a także historia komunikacji przechowywane są w centrum danych Facelift Brand Building Technologies GmbH oraz udostępniane nam na potrzeby korzystania z oprogramowania Facelift Cloud.

6. Analizy sieciowe

Na naszych stronach internetowych używamy różnych narzędzi do spseudonimizowanych lub anonimowych analiz sieci oraz do pomiaru sukcesu naszych działań marketingowych. Poniższe objaśnienia pokazują, jakich narzędzi używamy i w jakim stopniu. Nie używamy jednak wszystkich narzędzi na wszystkich stronach internetowych.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Analiza sieci i reklama online (remarketing), czyli szczegółowa analiza zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszych usług online i wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(Prawnie uzasadniony interes administratora)
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
(opcjonalna zgoda na tworzenie profili marketingowych)

Prawnie uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych przez administratora oraz ocenia ich wagi pod względem interesów i praw użytkowników:
Analiza i ocena statystyczna korzystania z naszej strony internetowej, optymalizacja obsługi użytkownika i ekonomicznego funkcjonowania naszych usług online, udostępnianie ofert i treści, które są jak najbardziej istotne i interesujące.

Dokonaliśmy dokładnego wyważenia między prawnie uzasadnionymi interesami a interesami użytkownika oraz jego podstawowymi prawami i wolnościami jako użytkownika. Korzystając z usług lub narzędzi Google osób trzecich, dysponujemy nie mniej restrykcyjnymi, ale równie odpowiednimi środkami do realizacji naszych interesów, czy to ze względu na międzynarodową dystrybucję takich narzędzi, czy też ze względu na ich standardowe interfejsy do innych systemów oprogramowania, z których korzystamy. Dane są przetwarzane przy użyciu spseudonimu; uzyskane dane nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. W Państwa interesie wdrożyliśmy oferty zewnętrznych dostawców w taki sposób, aby były one jak najbardziej przyjazne dla ochrony danych (np. poprzez skrócenie adresu IP, skrócenie standardowego okresu przechowywania danych itp.).

Ponadto istnieją różne opcje dezaktywacji śledzenia i zapobiegania mu (opt-out), dzięki którym użytkownik może w każdej chwili z łatwością skorzystać z prawa do sprzeciwu w ramach RODO. Tam, gdzie jest to technicznie wykonalne i wspierane przez dostawców usług, przestrzegane są również ustawienia „Nie śledź” naszych użytkowników.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Spseudonimizowane dane statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej i naszych usług online

(Na przykład: jakie strony internetowe są wywoływane i w jakiej kolejności; czas przebywania na naszych stronach internetowych, które oferty zostają kliknięte itp.).

Źródło danych (pochodzenie):
Przez osobę, której dane dotyczą (przy korzystaniu ze strony internetowej).

Odbiorcy danych (kategorie):
W ramach administracji strony internetowej pracownicy spółek należących do grupy Phoenix Contact GmbH & Co. KG mogą mieć dostęp do danych.

Dostawcy usług, którzy pomagają nam w zarządzaniu i wykonywaniu analiz internetowych i reklamy online, jak również zewnętrzni dostawcy narzędzi analitycznych i śledzących, mogą mieć dostęp do Państwa informacji. Tacy usługodawcy są jednak zobowiązani na mocy określonych umów powierzenia przetwarzania do wykorzystywania tych danych wyłącznie na nasz rachunek, a nie do własnych celów.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związane z tym gwarancje ochrony danych:
W ramach naszych usług dane mogą być przekazywane anonimowo lub w sposób spseudonimizowany na serwery w USA i tam przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z normami UE. Jednakże nasi usługodawcy podpisali standardowe klauzule umowne UE, a zatem podlegają porównywalnemu poziomowi ochrony, co zapewnia zgodność z europejskim prawem o ochronie danych.

Okres przechowywania danych:
Dane gromadzone i przetwarzane do celów analizy stron internetowych są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem (maks. 14 miesięcy) przed ich usunięciem lub anonimizacją. Okres przechowywania plików cookie na potrzeby analiz sieciowych wynosi 6 miesięcy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie:
Ani automatyczne podejmowanie decyzji, ani spersonalizowane profilowanie na podstawie zebranych danych nie będzie miało miejsca. Dane gromadzone w sposób spseudonimizowany nie są przypisane do żadnej osoby.

WiredMinds
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię liczenia pikseli spółki WiredMinds GmbH do analizy zachowań użytkowników. Do tego celu stosowane są ciasteczka i znaczniki pikselowe („counting pixel technology”). Znaczniki pikselowe to małe, niewidoczne znaki zawarte na stronie internetowej. Gromadząc i analizując dane, możemy zaprezentować zachowanie osób odwiedzających nasze strony internetowe. Prezentacja odnosi się w szczególności do preferowanych obszarów zainteresowania naszych użytkowników poprzez korzystanie z odpowiednich stron internetowych oraz do pochodzenia geograficznego odwiedzających.

Uzyskane w ten sposób dane są dla nas dostępne w formie przetworzonej i nie są przekazywane osobom trzecim spoza Grupy Phoenix Contact. Podobnie, dane te nigdy nie zostaną wykorzystane do innych celów, ani odsprzedane. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez jej odrębnej zgody i nie będą łączone z innymi danymi osobowymi o właścicielu pseudonimu. Jeśli w procesie tym zbierane są adresy IP, są one anonimizowane natychmiast po zebraniu poprzez usunięcie ostatniego bloku numerycznego.

Jeśli chcieliby Państwo sprzeciwić się dokonywaniu analizy spseudonimizowanych danych na temat wizyty, proszę kliknąć tutaj. Należy pamiętać, że odbywa się to poprzez ustawienie na Państwa urządzeniu pliku cookie, który zapobiega gromadzeniu Państwa spseudonimowych danych użytkowania. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki lub użycia innej przeglądarki podczas kolejnej wizyty, należy ponownie kliknąć łącze.

Matomo
Na niektórych z naszych stron internetowych Państwa działania są oceniane przez oprogramowanie śledzące Matomo (matomo.org). Adres IP jest tu zapisywany anonimowo, tzn. przynajmniej trzy ostatnie cyfry adresu IP są ustawione na 0. Oznacza to, że zebrane dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby.

Oprogramowanie śledzące służy jedynie do dostosowywania strony internetowej do aktualnych warunków technicznych oraz do optymalizacji oferty internetowej dla użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane są nam udostępniane wyłącznie w formie opracowanej i nie są przekazywane osobom trzecim. Podobnie, dane te nigdy nie zostaną wykorzystane do innych celów, ani odsprzedane. Oprogramowanie śledzące działa wyłącznie w Niemczech na własnych serwerach Grupy Phoenix Contact. Dane statystyczne i wszelkie dane osobowe (np. poprzez formularz rejestracyjny lub kontaktowy) są przetwarzane oddzielnie. W żadnym momencie nie dokonuje się powiązania między danymi osobowymi a danymi statystycznymi.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z opisaną powyżej oceną danych dotyczących Państwa wizyty, prosimy o usunięcie zaznaczenia z pola wyboru w menu danej strony internetowej, aby sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych. Należy pamiętać, że odbywa się to poprzez ustawienie na Państwa urządzeniu pliku cookie, który zapobiega gromadzeniu Państwa danych. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki lub użycia innej przeglądarki podczas kolejnej wizyty, należy ponownie kliknąć łącze.

Google Analytics
Dublin 4, Irlandia („Google”) do analizy stron internetowych i pomiaru zasięgu. Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Z Google Analytics korzystamy jednak wyłącznie z aktywną anonimizacją IP (tzw. maskowanie IP). Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w razie awarii technicznych w Europie, pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Zgodnie z naszą wiedzą, adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi użytkownika z Google.

Google wykorzystuje przekazywane nam dane w naszym imieniu i na podstawie (zawartej) umowy powierzenia przetwarzania do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności w ramach naszej oferty internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony. Za pomocą tych wyników analizy możemy na przykład zidentyfikować szczególnie popularne obszary naszej strony internetowej i preferencje użytkowników oraz wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę do dalszego doskonalenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej ukierunkowaną i interesującą dla Państwa jako użytkowników.

Związane z tym przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie analizy i oceny statystycznej korzystania z naszej strony internetowej, optymalizacji naszej oferty online oraz dostarczania ofert i treści, które są w miarę możliwości zgodne z naszymi interesami. Dokładnie zestawiliśmy te prawnie uzasadnione interesy z Państwa interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami jako użytkownika i doszliśmy do wniosku, że zgoda nie jest wymagana, natomiast przetwarzanie danych jest dopuszczalne w ramach naszych uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Decydującym czynnikiem dla korzystania z Google Analytics jest fakt, że nie istnieje żadne narzędzie do analizy stron internetowych, które byłoby równie odpowiednie dla naszych konkretnych celów. Google Analytics jest nie tylko najpowszechniej stosowaną aplikacją w skali międzynarodowej i dlatego szczególnie dobrze sprawdza się na stronach internetowych międzynarodowych grup firm. Ze względu na swoje szerokie zastosowanie, Google Analytics – w przeciwieństwie do innych narzędzi analityki internetowej – posiada również standardowe interfejsy do innych systemów oprogramowania, z których korzystamy. Ponadto w Państwa interesie wdrożyliśmy usługę w sposób jak najbardziej przyjazny dla ochrony danych (oprócz maskowania IP, na przykład poprzez rezygnację z przetwarzania identyfikatora użytkownika do analizy krzyżowej przepływów odwiedzających, poprzez skrócenie standardowego okresu przechowywania itp.).

Akceptacja cookies podczas korzystania z naszej strony internetowej nie jest obowiązkowa; jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, można wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki lub w ustawieniach cookiebot (Cookie Management). Zapisane pliki cookie można również w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Jeśli jednak w ogóle nie zaakceptują Państwo żadnych plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych. Ponadto można wyłączyć korzystanie z plików cookie Google Analytics za pomocą dodatku do przeglądarki, jeśli nie chcą Państwo korzystać z analizy stron internetowych. Dodatki można pobrać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Za pomocą dodatku do przeglądarki do dezaktywowania Google Analytics można zapobiec wykorzystaniu Państwa danych przez Google Analytics. Jeśli chcą Państwo dezaktywować Google Analytics, należy pobrać i zainstalować dodatek dla swojej przeglądarki internetowej. Dodatek do dezaktywacji Google Analytics jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami. Aby dodatek działał, musi zostać poprawnie załadowany i uruchomiony w przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak dezaktywować Google Analytics i jak poprawnie zainstalować dodatek do przeglądarki, należy kliknąć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, na przykład na urządzeniach przenośnych, można również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając link „opt-out” który znajduje się w menu „Prywatność” na danej stronie internetowej, jeśli strona ta korzysta z Google Analytics. Następnie ustawia się „plik cookie opt-out”, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu informacji o użytkowniku. Plik cookie opt-out dotyczy tylko przeglądarki używanej podczas ustawiania tego pliku oraz tylko naszej internetowej i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli nie usuną Państwo plików cookie w swojej przeglądarce, konieczne będzie ponowne ustawienie pliku cookie opt-out.

Powszechne przeglądarki oferują również funkcję „Nie śledź”. Jeśli ta funkcja jest aktywna, urządzenie informuje narzędzie analizy internetowej, że nie chcą być Państwo śledzeni.
Na koniec proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie: w opinii Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” przetwarzania danych osobowych, który spełniałby normy UE. Ten poziom ochrony można jednak zastąpić albo zapewnić dla poszczególnych przedsiębiorstw poprzez podpisanie tzw. standardowych klauzul umownych UE. Google podpisał te klauzule i tym samym zapewnia, że przestrzega europejskiego prawa ochrony danych.
Dane przetwarzane przez Google Analytics są automatycznie usuwane po 13 miesiącach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, opcji ustawień i możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics 4
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Analytics 4, nowo opracowany produkt od Google, który aktualnie znajduje się w fazie testów beta. Google Analytics 4 umożliwia nam połączenie danych z aplikacji oraz danych sieciowych (takich jak kliknięcia, wywołanie strony, otwarte aplikacje, przewijanie stron, wychodzące kliknięcia, wyszukiwanie na stronie internetowej, komunikacja wideo, pobieranie plików itp.), aby uzyskać jednolite raportowanie i analizy obejmujące platformy.

Szczegółowe informacje na temat Google Analytics i obowiązujących terminów przechowywania danych można znaleźć powyżej, pod „Google Analytics”.

Google Optimize
Na naszej stronie internetowej wykorzystywane jest narzędzie do analizy sieciowej i optymalizacji – Google Optimize – usługa powiązana z Google Analytics, także od Google (patrz wyżej). Wykorzystujemy Google Optimize celem optymalizacji treści i funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej w drodze testów A/B. Oznacza to, że określone nowe funkcje czy wersje naszej strony są udostępniane użytkownikom, a na podstawie analiz statystycznych badamy, które warianty funkcji czy strony internetowej osiągają lepsze wyniki.

Testy A/B są przeprowadzane przy pomocy plików cookie. Prosimy pamiętać, że zebrane przez te pliki cookie informacje dotyczące użytkowania przez Państwa tej strony internetowej z reguły przesyłane są na serwer Google znajdujący się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Korzystamy z Google Optimize z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”.

Szczegółowe informacje na temat Google Analytics i obowiązujących terminów przechowywania danych można znaleźć powyżej pod „Google Analytics”.

7. Reklama online (retargeting / remarketing)

Aby zoptymalizować nasze usługi online, korzystamy z usług retargetingu i remarketingu stron trzecich na naszej stronie internetowej, które pomagają nam analizować, ulepszać i w sposób ekonomiczny wykorzystywać nasze usługi online.

Jak działa retargeting / remarketing
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookie/ śledzenia do gromadzenia danych w celu optymalizacji naszych usług online. Dane te nie są wykorzystywane przez nas do osobistej identyfikacji użytkownika, lecz służą wyłącznie do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do zwracania się do użytkowników, którzy wyrazili już zainteresowanie naszymi treściami i ofertami za pomocą reklam związanych z ich zainteresowaniami. Jesteśmy przekonani, że zamieszczanie reklamy opartej na zainteresowaniach jest ogólnie rzecz biorąc bardziej interesujące dla użytkownika niż reklama, która nie ma takiego osobistego odniesienia. W następnym rozdziale niniejszej informacji o ochronie danych osobowych dowiedzą się Państwo, z jakimi dostawcami zewnętrznymi współpracujemy, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane w tym kontekście oraz w jaki sposób mogą Państwo dezaktywować technologie reatrgetingu/remarketingu.

Google Ads
Korzystamy z internetowego narzędzia marketingowego Google Ads, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Cudzysłów”). Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), aby skierować je do użytkowników, którzy prawdopodobnie są zainteresowanych reklamami lub reklamowanymi produktami i usługami. W tym celu tzw. tagi (re)marketingowe są zintegrowane i wykorzystywane bezpośrednio przez Google na naszych i innych stronach internetowych, na których działa sieć reklamowa Google. W ten sposób na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie mogą być stosowane porównywalne technologie); służy to do rozpoznawania przeglądarki. W przypadku tego pliku cookie Google przechowuje zazwyczaj informacje o tym, które strony internetowe użytkownik odwiedził, jakie treści go interesują i którą ofertę użytkownik kliknął, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z oferty online.

Korzystamy również z oferty Ads Conversion. Za pomocą indywidualnego „pliku cookie konwersji” możemy śledzić, ile osób odwiedzających naszą stronę internetową wykonuje działania wynikające z kampanii reklamowej. Informacje zbierane przez pliki cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia dla nas statystyk konwersji. Uzyskujemy jednak jedynie informacje o łącznej liczbie anonimowych użytkowników, którzy kliknęli nasze ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych danych osobowych.
Przetwarzanie danych związane z przedstawionymi usługami odbywa się w celach ewaluacyjnych, optymalizacyjnych i marketingowych, w szczególności w celu lepszego pomiaru i oceny sukcesu naszych kampanii reklamowych oraz dostarczenia Państwu ofert i treści, które są jak najbardziej adekwatne do Państwa zainteresowań. Dokładnie zestawiliśmy te prawnie uzasadnione interesy z Państwa interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami jako użytkownika i doszliśmy do wniosku, że zgoda nie jest wymagana, natomiast przetwarzanie danych jest dopuszczalne w ramach naszych uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Decydującym czynnikiem dla korzystania z Google Ads jest fakt, że nie istnieje żadne narzędzie do analizy stron internetowych, które byłoby równie odpowiednie dla naszych konkretnych celów promocji internetowej. Google Ads jest najbardziej rozpowszechnionym narzędziem reklamowym na świecie i dlatego szczególnie nadaje się do umieszczania reklam w naszej grupie firm działających na arenie międzynarodowej. Decydującym czynnikiem jest jednak to, że sieć partnerów Google – tzw. Display Network – prezentuje prawdopodobnie największą sieć na świecie, co pozwala na zwrócenie się do Państwa jako użytkownika w sposób optymalny i ukierunkowany.
Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa urządzeniu, można wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Jeśli jednak w ogóle nie zaakceptują Państwo żadnych plików cookie, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych. Przetwarzaniu danych przez Google Ads można również zapobiec, klikając link, który znajduje się w menu „Prywatność” na danej stronie internetowej, jeśli strona ta korzysta z Google Ads. Następnie ustawia się „plik cookie opt-out”, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu informacji o użytkowniku. Plik cookie opt-out dotyczy tylko przeglądarki używanej podczas ustawiania tego pliku oraz tylko naszej internetowej i jest przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli nie usuną Państwo plików cookie w swojej przeglądarce, konieczne będzie ponowne ustawienie pliku cookie opt-out. Powszechne przeglądarki oferują również funkcję „Nie śledź”. Jeśli ta funkcja jest aktywna, urządzenie informuje narzędzie analizy internetowej, że nie chcą być Państwo śledzeni.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w USA, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Google podpisał standardowe klauzule umowne UE i tym samym gwarantuje zgodność z europejskim prawem ochrony danych.
Spseudonimizowane dane przetwarzane przez Google Ads są automatycznie usuwane po 90 dniach. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl) oraz w prywatnych ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Tag Manager
Zwracamy również uwagę na korzystanie na naszej stronie internetowej z narzędzia Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala operatorom witryn internetowych na zarządzanie tagami internetowymi za pomocą jednolitego interfejsu, a w szczególności na integrację usług Google z ich ofertą. Sam Google Tag Manager (który implementuje tagi) nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Piksel Facebooka
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego, jakim jest Piksel Facebooka, czyli produkt Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) w standardowej konfiguracji, aby zmierzyć efektywność naszych reklam poprzez zrozumienie zachowania użytkowników oraz aby zwiększyć sprzedaż produktów. W tym celu indywidualnie dopasowujemy nasze strategie marketingowe, aby wyświetlane przez nas reklamy były bardziej celowe przy uwzględnieniu potrzeb naszych użytkowników.

Piksel składa się z kilku wierszy kodu utworzonych przez Facebook, skopiowanych na naszą stronę internetową. Umożliwia to spółce Facebook otrzymywanie informacji na temat użytkowników (np. adres URL odsyłacza, wykorzystywane urządzenia końcowe, dane demograficzne) oraz śledzenie działań użytkowników podejmowanych na naszej stronie internetowej – albo poprzez reklamy Facebook, albo zasięg organiczny (wywołanie stron i zakupy).

Prosimy pamiętać, że jeśli w momencie odwiedzin na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani na Facebooku, to Facebook będzie w stanie przyporządkować tę wizytę do Państwa konta. Jednak nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka albo nie zalogowali się Państwo na tym portalu, Facebook mimo to może gromadzić dotyczące Państwa cechy identyfikujące i przekazywać dane swoim spółkom zależnym oraz powiązanym przedsiębiorstwom.

Dane przetwarzane przez Piksel Facebooka są usuwane po 180 dniach od Państwa ostatniej wizyty.

Przed aktywacją Piksela Facebooka poprosimy o wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

LinkedIn Insight Tag
Korzystamy z LinkedIn Insight Tag, usługi LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Dublin 2, Irlandia. Insight Tag to fragment kodu na naszą stronę internetową, który umożliwia nam optymalizację kampanii, reaktywizację osób odwiedzających nasze strony internetowej oraz pozyskanie większej ilości informacji o Państwa grupie docelowej. LinkedIn Insight Tag tworzy jednoznaczny plik cookie LinkedIn w Państwa przeglądarce i umożliwia gromadzenie następujących danych przez ten plik: metadane, takie jak np. adres IP, znacznik czasu oraz zdarzenia na stronach (np. wywołanie strony).

Dane przetwarzane przez LinkedIn Insight Tag są usuwane po 90 dniach od Państwa ostatniej wizyty.

Przed aktywacją LinkedIn Insight Tag poprosimy o wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Microsoft Ads
Korzystamy z Microsoft Ads, usługi Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18 („Microsoft“). Microsoft Ads to platforma reklamowa umożliwiająca nam opracowywanie kampanii i precyzyjne docieranie do użytkowników w całej sieci Search and Audience od Microsoft. W tym celu Microsoft Ads zapisuje plik cookie na Państwa komputerze, kiedy przechodzą Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft. Tym samym Microsoft i my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę przekierowującą do naszej strony internetowej i dotarł do określonej strony docelowej (strona konwersji). Uzyskujemy informacje jedynie o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę przekierowującą ich do strony konwersji, co oznacza, że przetwarzamy jedynie zagregowane dane.

Więcej informacji na temat zasad Microsoft dot. zapisywania i przechowywania danych można znaleźć pod https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Przed użyciem Microsoft Ads poprosimy o wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

8. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem zastrzegamy sobie również prawo do przetwarzania danych osobowych i innych danych w trybie doraźnym w celu wykrycia i zwalczania działań niezgodnych z prawem i/lub prób oszustwa lub naruszenia warunków użytkowania Phoenix Contact.

Nie sprzedajemy, nie ujawniamy ani nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

9. Bezpieczna komunikacja w Internecie

Podejmując działania techniczne i organizacyjne, dokładamy wszelkich starań, aby przekazywać i przechowywać Państwa dane osobowe w sposób niedostępny dla nieupoważnionych osób trzecich.

Ogólnie rzecz biorąc, Internet jest jednak uważany za niepewne medium. W przeciwieństwie do linii telefonicznej transmisja danych w Internecie może być łatwiej przechwytywana, nagrywana, a nawet modyfikowana przez nieupoważnione osoby trzecie. Aby zapewnić poufność komunikacji z Państwem, stosujemy na naszej stronie internetowej szyfrowanie AES 256bit SSL/TLS. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy wykorzystywane przez nas szyfrowanie jest uważane za bezpieczne. Również systemy operacyjne i przeglądarki z wcześniejszych wersji osiągają ten poziom bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy zaktualizować system operacyjny i przeglądarkę w urządzeniu, aby móc korzystać z szyfrowania o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Pełne bezpieczeństwo danych nie może być zagwarantowane w przypadku niezaszyfrowanej komunikacji za pomocą poczty elektronicznej. Dlatego w przypadku informacji poufnych zalecamy drogę pocztową.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do przechowywanych u nas danych, prawo do ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przekazywania danych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie Państwa danych osobowych lub jeżeli nie są one już prawidłowe, na Państwa życzenie zapewnimy, że w ramach przepisów prawnych dane zostaną zablokowane lub usunięte. Na życzenie prześlemy Państwu listę wszystkich przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Zapraszamy również do skontaktowania się ze wskazaną przez nas osobą do kontaktu.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru ds. ochrony danych w kraju Państwa pobytu, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Jeżeli mają Państwo pytania, na które w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych nie ma odpowiedzi lub jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat konkretnego punktu, prosimy o kontakt ze wskazaną przez nas osobą do kontaktu.

Prosimy o zrozumienie, że jeśli zechcą Państwo uzyskać informacje na temat przechowywanych u nas danych osobowych, możemy wymagać od Państwa dowodu tożsamości.
Jeśli mieszkają Państwo we Francji, mają Państwo również prawo do udzielania instrukcji dotyczących sposobu postępowania z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci.

11. Różne

Niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane w przypadku wprowadzenia nowych usług, zmiany naszych procedur internetowych, zmiany wymogów prawnych lub dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa internetowego i informatycznego. W przypadku zmian, zostaną one ogłoszone w odpowiedni sposób na tej stronie internetowej. Data ostatniej aktualizacji niniejszych informacji znajduje się na dole strony.

Nasze strony internetowe, ich usługi i funkcje (takie jak np. newsletter) mogą zawierać linki lub odniesienia do stron internetowych osób trzecich. Prosimy o zwrócenie uwag, że niniejsze informacje nie dotyczą wspomnianych wyżej innych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami użytkowania i polityką prywatności odwiedzanych przez Państwa stron internetowych osób trzecich.

Niniejsze informacje wchodzą w życie z dniem ich ostatniej aktualizacji.

Stan na: Strona 2021 r.