Rozmowa z doradcą branży wodnej

Smart Water Inteligentna sieć dla nowoczesnej gospodarki wodnej

Zmieniające się nieustannie wymagania wynikające ze zmian klimatycznych, niedoboru wody pitnej oraz przestarzałej infrastruktury wodnej zwiększają presję na sektor zaopatrzenia w wodę, utylizacji ścieków i uzdatniania wody pitnej. Ponadto rośnie zapotrzebowanie na technologie sieciowe i aplikacje Smart Water, ponieważ gospodarka wodna zmierza ku coraz większej cyfryzacji.

Nasze technologie cyfrowe i otwarte systemy umożliwiają zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa procesów w gospodarce wodnej. Dzięki naszemu globalnemu zespołowi oraz współpracy z różnymi partnerami z branży tworzymy inteligentne rozwiązania łączące komponenty i ludzi ze środowiskiem naturalnym i obiegiem wody.

Wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju coraz większą uwagę zwraca się na gospodarkę wodną. Wyzwania, takie jak obniżenie się poziomu wód gruntowych, rosnące zanieczyszczenie środowiska, mikroplastik czy coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, powodują wzrost wymagań. Rozwiązania Smart Water firmy Phoenix Contact to nowy poziom przejrzystości, efektywności i ochrony cennych zasobów wody.

Industry Management Water and Wastewater - Phoenix Contact
Industry Management Water and Wastewater

Obszary działań dla inteligentnej gospodarki wodnej

Poznaj nasze indywidualne i gotowe do użycia rozwiązania dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej oparte na otwartym systemie i otwartych interfejsach. Umożliwiamy bezpieczny dostęp do wszystkich ważnych danych, np. parametrów jakości wody czy zużycia energii, przez nowe kanały cyfrowe. Nasze nowatorskie koncepcje automatyki, komunikacji i zdalnego sterowania już dziś są stosowane z powodzeniem w praktyce. Efektem jest inteligenta sieć zarządzania wodą na wszystkich poziomach systemu.

Oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka

Oczyszczanie ścieków Rozwiązania do automatyzacji oczyszczalni ścieków

Nadal aż 80% ścieków produkowanych przez ludzi trafia bez oczyszczenia do rzek i oceanów. Poza wpływem na ekosystem operatorzy oczyszczalni muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, takimi jak czwarty etap oczyszczania czy monitorowanie wody pod kątem zawartości mikroplastiku.

Phoenix Contact oferuje funkcje i komponenty, które spełniają wysokie wymogi i zapewniają sprawny przebieg procesu oczyszczania ścieków. Specjalne rozwiązania do szafy sterowniczej i oprogramowanie zmniejszają zużycie energii oraz zapewniają zgodność z przepisami.

Postaw na wydajne i kompleksowe technologie, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki systemom Smart Water już dziś możesz sprostać wyzwaniom jutra.

Zbiornik wody pitnej w systemie uzdatniania wody

Zaopatrzenie w wodę pitną Rozwiązania do uzdatniania i produkcji wody pitnej

Wyzwania dla globalnego zaopatrzenia w wodę pitną są bardzo zróżnicowane. W czasach zmian klimatycznych wiele regionów świata jest coraz bardziej narażonych na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewy i susze. Coraz poważniejszym wyzwaniem staje się dostęp do czystej wody spełniającej określone standardy.

Firma Phoenix Contact realizuje innowacyjne projekty mające na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej i modernizuje istniejące obiekty, wyposażając je w inteligentne systemy automatyzacyjne. Zapewniamy zaopatrzenie w wodę poprzez różne środki – od uzdatniania wody, poprzez jej dystrybucję, po opartą na chmurze optymalizację procesów.

Systemy Smart Water oferują szansę zmniejszenia niedoborów wody na skutek zmian klimatycznych. Wszystko to dla dobra środowiska, jak i dla przyszłych pokoleń.

 Cyfryzacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Technologia zaopatrzenia w wodę na bazie IoT Rozwiązania do cyfryzacji gospodarki wodnej

W nowoczesnych instalacjach uzdatniania przepływają nie tylko duże ilości wody, lecz również olbrzymie ilości danych. Wyzwanie polega na przedstawieniu informacji cyfrowych w sposób zrozumiały oraz powiązaniu logicznym złożoności różnych danych.

Struktury Internetu Rzeczy umożliwiają przechowywanie i przetwarzanie informacji w zewnętrznej sieci komputerowej. Różne dane, np. ilości opadów, mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym jest możliwy z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i na dowolnym urządzeniu.

Dzięki swojemu doświadczeniu technologicznemu w branży firma Phoenix Contact będzie wspierać Cię na wymagającym i rozwijającym się rynku Smart Water. Struktury IoT i oferowane przez nie usługi i moce obliczeniowe umożliwią w przyszłości zwiększenie przejrzystości procesów i aplikacji całej gospodarki wodnej oraz oszczędniejsze zużycie zasobów.