Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe

Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe

Wyświetlacze procesowe i urządzenia obiektowe serii Field Analog umożliwiają rejestrowanie, monitorowanie i zdecentralizowane wyświetlanie sygnałów analogowych oraz sygnałów temperatury, jak również ich sterowanie poprzez wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe. Zasilane z pętli przetworniki temperaturowe rejestrują bezpośrednio lokalnie sygnały z termometrów rezystancyjnych, termopar, czujników rezystancyjnych i napięciowych oraz przetwarzają je na sygnały znormalizowane i HART®.

Więcej informacji