Pracownik w elektrowni Neurath

Przemysłowe kondycjonowanie sygnałów

Odpowiednikiem układu nerwowego człowieka w środowisku przemysłowym są przewody AKPiA.
W aplikacjach przemysłowych czujniki i urządzenia wykonawcze wysyłają i odbierają wiele wartości pomiarowych, które muszą być przesyłane niezawodnie z poziomu obiektu do poziomu sterowania oraz w odwrotnym kierunku.
Separowanie, przekształcanie, filtrowanie, wzmacnianie, przełączanie – technika interfejsowa Phoenix Contact zapewnia niezawodne kondycjonowanie sygnałów.

Pomiar temperatury w przemyśle przetwórczym

Kondycjonowanie i ochrona cyfrowych i analogowych sygnałów procesowych

W automatyce procesowej transmisja sygnałów jest narażona na zakłócenia z coraz bardziej aktywnego elektrycznie otoczenia, szczególnie w przypadku słabych sygnałów wartości pomiarowych przesyłanych przez czujniki.
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe separują, przekształcają, filtrują i wzmacniają te sygnały.

Linia technologiczna

Electronic Marshalling a standardowe krosowanie sygnałów

Przy krosowaniu sygnałów I/O dla standardowych systemów I/O sygnały obiektowe są sortowane na poziomie krosowania według rodzaju sygnału i przetwarzane przez poziom interfejsowy. Następnie są podłączane do odpowiednich kart I/O w jednostce sterującej. W przeciwieństwie do tego krosowanie sygnałów I/O dla uniwersalnych systemów I/O umożliwia elastyczne konfigurowanie kanałów od obiektu do sterowania.