Złącza i kable instalacyjne

Złącza instalacyjne

Nasze złącza instalacyjne umożliwiają łatwe i elastyczne podłączanie przewodów. Można je stosować do połączeń kablowych, komfortowej dystrybucji energii lub kompaktowego przyłączania urządzeń. Solidne obudowy i wysoki stopień ochrony do IP69K umożliwiają bezpieczne zasilanie na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach wilgotnych.

Więcej informacji

Korzyści

 • Odpowiednia technika przyłączeniowa do każdego zastosowania: szybkie połączenie IDC, łatwa Push-in Technology i sprawdzone przyłącze śrubowe
 • Wersje 3- i 5-pinowe umożliwiają wysokie upakowanie przy kompaktowej konstrukcji
 • Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom o stopniu ochrony IP66/IP68/IP69K, odporność na udary IK07
 • Łatwy i szybki montaż bez specjalnych narzędzi
 • Elastyczny rozdział mocy dzięki wersjom montowanym na stałe i wersjom wtykowym
 • Pełna ochrona elektroniki, ponieważ obudowy nie trzeba otwierać nawet przy podłączaniu przewodu zasilającego

Nowe produkty

Mufy kablowe i osłonki PRC
Złącza instalacyjne serii PRC 20

Najważniejsze cechy

Korzyści

Mufy kablowe i osłonki PRC

Dla bezpiecznych połączeń na zewnątrz

Mufy kablowe i osłonki PRC zapewniają bezpieczne wykonanie okablowania. Mufy PRC SPLK umożliwiają trwałe i stabilne łączenie kabli. Osłonka PRC TERM chroni wolne końce kabla przed zabrudzeniem i wilgocią.

Najważniejsze cechy

 • Napięcie znamionowe: 600 V AC
 • Prąd znamionowy: 20 A
 • Średnica kabla: 9,5 mm … 12,5 mm
 • Stopień ochrony: IP67
 • Zakres przyłączeniowy: do 4 mm²

Korzyści

 • Łatwe przedłużanie i naprawy przewodów i kabli
 • Skuteczna ochrona wolnych końców kabli przed wpływami środowiskowymi
 • Możliwość użytku na zewnątrz dzięki wykonaniu z tworzyw sztucznych odpornych na promieniowanie UV i słoną wodę
 • Opatentowane zamknięcie chroni przed przypadkowym otwarciem obudowy

Złącza instalacyjne serii PRC 20

Bezpieczna dystrybucja energii nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia

Niezwykle kompaktowy system instalacyjny PRC 20 umożliwia przesyłanie prądu do 20 A. System może być stosowany wszędzie tam, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca na dystrybucję energii. Innowacyjna blokada Duo-Unlock otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność przy instalacji i obsłudze technicznej systemu.

Najważniejsze cechy

 • Napięcie znamionowe: 400 V AC
 • Prąd znamionowy: 20 A
 • Przekrój przewodu: do 2,5 mm²
 • Stopień ochrony: IP65/IP67
 • Odporność na udary: do IK08
 • 2- do 5-pinowe

Korzyści

 • Przesyłanie prądów o wartości do 20 A na minimalnej przestrzeni
 • Blokada Duo-Unlock zapewnia większą elastyczność podczas instalacji i konserwacji
 • Bezpieczne używanie w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na udary
 • Łatwa obsługa dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu lub śrubowemu
 • Szybkie i bezbłędne uruchamianie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu

Film: System instalacyjny IPD
System instalacyjny IPD MovingImage

System instalacyjny IPD z technologią Push-in

System instalacyjny IPD do budynków i urządzeń infrastrukturalnych zapewnia łatwą dystrybucję energii. IPD (Installation Power Distribution) to system wtykowy nadający się optymalnie do opraw oświetleniowych. Technologia Push-in umożliwia wygodne podłączanie przewodów 3-żyłowych i 5-żyłowych o przekroju do 2,5 mm² bez użycia narzędzi. Dzięki stopniowi ochrony IP67 system IPD można stosować bezpiecznie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach wilgotnych.

Widok 3D

System instalacyjny IPD w widoku 360°

W widoku 3D możesz zobaczyć zalety systemu instalacyjnego IPD, który nadaje się idealnie do zastosowań budowlanych i infrastrukturalnych.

Wtykowe złącza instalacyjne IPD z przyłączem Push-Lock
Przepusty kablowe IPD z zaciskiem Push-in
System instalacyjny IPD z szybką blokadą
Przepusty kablowe IPD
Przepusty kablowe IPD zaciskami Push-in po stronie urządzenia
System instalacyjny IPD w urządzeniu przy zawilgoceniu
Wtykowe złącza instalacyjne IPD z przyłączem Push-Lock

Przyłącze Push-Lock wtykowych złączy instalacyjnych IPD umożliwia łatwą i szybką instalację linek i drutów. Punkt zaciskowy otwiera się i zamyka za pomocą wygodnej dźwigienki.

Przepusty kablowe IPD z zaciskiem Push-in

Przepusty kablowe IPD z przyłączem Push-in umożliwiają łatwy montaż bez narzędzi, polegający na bezpośrednim wetknięciu drutu lub zarobionej linki. Przyciski umożliwiają wypięcie podłączonych już przewodów lub podłączenie przewodów bez tulejki.

System instalacyjny IPD z szybką blokadą

Szybka blokada gwarantuje bezpieczny montaż nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych oraz łatwą wymianę urządzeń w razie uszkodzenia. Wtyki zatrzaskują się wyraźnie i pewnie, zapewniając niezawodną ochronę przed błędnym podłączeniem.

Przepusty kablowe IPD

Przy zastosowaniu przepustów kablowych IPD nie używa się złączy. Przewód przekłada się przez przelotkę i podłącza bezpośrednio do urządzenia. Na koniec wystarczy zatrzasnąć przelotkę i zapewnić odciążenie przewodu nakrętką – gotowe.

Przepusty kablowe IPD zaciskami Push-in po stronie urządzenia

Dzięki przyłączu Push-in po stronie urządzenia do automatycznego podłączania elementów w urządzeniu można używać robotów. Przepusty kablowe IPD nadają się zatem idealnie do lamp.

System instalacyjny IPD w urządzeniu przy zawilgoceniu

Stabilne i trwałe okablowanie w warunkach zewnętrznych i przemysłowych: dzięki ​stopniowi ochrony IP67​ instalacja jest wodo- i pyłoszczelna, co pozwala na montaż w trudnych warunkach otoczenia.

Film: System instalacyjny QPD
System instalacyjny QPD MovingImage

System instalacyjny QPD z przyłączem IDC QUICKON

Dystrybucja energii w warunkach przemysłowych nie musi być czasochłonna i skomplikowana. Dowodzi tego wytrzymały system instalacyjny QPD o stopniu ochrony IP68/69K do mocy do 690 V / 40 A. Dzięki sprawdzonemu przyłączu samonacinającemu IDC QUICKON przewody do 5 x 6,0 mm² podłącza się łatwo i szybko bez ściągania izolacji i bez specjalnych narzędzi. Do wyboru są przyłącza montowane na stałe lub wtykowe, co pozwala na tworzenie elastycznych rozwiązań do rozdziału energii. Przyłącza urządzenia można również wykonywać łatwo, bez konieczności otwierania urządzenia. Zapewnia to ochronę wrażliwej elektroniki przed wpływami otoczenia.

Widok 3D

System instalacyjny QPD w widoku 360°

Poznaj system instalacyjny QPD, który jest idealny do zastosowań w trudnych warunkach ze względu na wysoki stopień ochrony IP.

System instalacyjny QPD

System instalacyjny QPD

System instalacyjny QPD

Rozprowadzenie energii w warunkach przemysłowych nie musi być czasochłonne i skomplikowane. Dowodzi tego wytrzymały system instalacyjny QPD o stopniu ochrony IP68/69K do mocy do 690 V / 40 A. Przy użyciu łączników kablowych QPD, rozdzielaczy i złączy urządzeń możesz podłączać kable instalacyjne do 5 x 6,0 mm² szybko, łatwo i bez specjalnych narzędzi. Dzięki komfortowemu szybkozłączu IDC QUICKON czas wykonania okablowania można skrócić nawet o 80%. Można wybierać między połączeniami stałymi i wtykowymi z maks. czterema wyjściami.

System instalacyjny QPD umożliwia łatwe wstępne konfekcjonowanie złączy instalacyjnych i podłączanie ich na miejscu bez otwierania urządzenia. Zapewnia to ochronę wrażliwej elektroniki złączy zasilania przed wpływami otoczenia.

Przegląd oferty QPD Sicherer Anschluss in wenigen Schritten

1. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe to dławnice kablowe podłączane od zewnątrz. Dzięki ich zastosowaniu nie trzeba otwierać urządzeń przy podłączaniu kabli instalacyjnych. Zapewnia to zachowanie klasy ochronności podanego przez producenta.
2. Łącznik kablowy
Łącznik służy do przedłużania i napraw kabli instalacyjnych. W połączeniu ze złączem instalacyjnym można go użyć do elastycznego połączenia.
3. Złącze instalacyjne
Do szybkiej wymiany urządzenia – podczas prac serwisowych lub do instalacji z użyciem przewodów konfekcjonowanych – szczególnie przydatne jest złącze instalacyjne ze stykiem wyprzedzającym PE. Jest ono zabezpieczone przed niewłaściwym podłączeniem.
4. Rozdzielacz typu T
Za pomocą kompaktowego rozdzielacza typu T można łatwo wykonać linię odgałęźną do odbiornika.
5. Rozdzielacz typu H
Rozdzielacz typu H to kompaktowa, wytrzymała i szybka w instalacji skrzynka przyłączeniowa. Cztery przyłącza są połączone ze sobą równolegle i umożliwiają dodatkowo zastosowanie jako rozdzielacz gwiazdowy.

Przyłącze samonacinające QUICKON przy usuwaniu izolacji przewodu oraz przygotowaniu przewodu ochronnego PE
Nakrętka QUICKON z przewodami w prowadnikach
Odcięcie końców przewodów przy przyłączu samonacinającym QUICKON
Nakrętka mocująca zostaje przykręcona do obudowy stykowej
Ręczne zatrzaśnięcie nakrętki QUICKON
Kabel instalacyjny z szybkozłączem
Przyłącze samonacinające QUICKON przy usuwaniu izolacji przewodu oraz przygotowaniu przewodu ochronnego PE

Zdjęcie izolacji z przewodu i przygotowanie przewodu PE.

Nakrętka QUICKON z przewodami w prowadnikach

Wsunięcie żył w nakrętkę QUICKON i ich zamocowanie w oznaczonych (1, 2, 3...) prowadnikach.

Odcięcie końców przewodów przy przyłączu samonacinającym QUICKON

Odcięcie równo końców przewodów.

Nakrętka mocująca zostaje przykręcona do obudowy stykowej

Złożenie nakrętki mocującej na obudowie stykowej i dokręcenie do oporu podanym momentem dokręcenia.

Ręczne zatrzaśnięcie nakrętki QUICKON

Optymalną głębokość dokręcenia można rozpoznać po wyczuwalnym i zatrzaśnięciu. Nakrętka QUICKON jest teraz dokręcona w taki sposób, że nie można odkręcić jej ręcznie.

Kabel instalacyjny z szybkozłączem

Przewód jest podłączony szybko i łatwo bez specjalnych narzędzi.

Film: Złącza PRC do ekstremalnych warunków
Złącza PRC do ekstremalnych warunków MovingImage

System instalacyjny PRC z przyłączem śrubowym

Złącza instalacyjne PRC nadają się optymalnie do kompaktowego i bezpiecznego zasilania do 35 A. Wysoki stopień ochrony oraz odporność na udary do IK08 zapewniają niezawodne rozprowadzenie prądu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia. Blokada otwierana do wyboru ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność przy instalacji i obsłudze technicznej systemu.

Zalety PRC w skrócie

Złącza instalacyjne serii PRC 20 i 35
Technologie blokad PRC
Młotek uderzający w złącze PRC
PRC 20 z przyłączem śrubowym lub zaciskanym
Kodowanie mechaniczne i kolorystyczne na PRC 20
Złącza instalacyjne serii PRC 20 i 35

Kompaktowe złącze do wtykowej dystrybucji energii: PRC umożliwia przesyłanie prądu do 35 A na minimalnej przestrzeni. Interfejsy urządzenia są dostępne w wersji ze stykami męskimi lub żeńskimi. Zintegrowana ochrona przed przekręceniem gwarantuje odpowiednie ustawienie na urządzeniu. Zapewnia to czytelną strukturę obszarów przyłączeniowych oraz więcej miejsca i większą elastyczność przy projektowaniu urządzenia.

Do listy produktów: złącza PRC 20
Technologie blokad PRC

Elastyczność, która się opłaca: blokada otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia jeszcze większą elastyczność podczas instalacji i konserwacji. Złącze można łatwo odblokować za pomocą dźwigienki lub wkrętaka płaskiego.

Do listy produktów: złącza PRC 20
Młotek uderzający w złącze PRC

PRC jest stworzony do ekstremalnych warunków. Wewnątrz i na zewnątrz, w cieple lub zimnie, w warunkach suchych lub mokrych: dzięki wysokiemu stopniowi ochrony do IP69 złącza serii PRC zapewniają dystrybucję prądu również w trudnych warunkach. Dzięki odporności na udary do IK08 złącze PRC jest solidnym rozwiązaniem również w razie wibracji i udarów.

Do listy produktów: złącza PRC 20
PRC 20 z przyłączem śrubowym lub zaciskanym

Masz wybór: sprawdzone przyłącze śrubowe umożliwia przygotowanie przewodów bez użycia narzędzi specjalnych bezpośrednio na miejscu instalacji. Dużą zaletą jest specjalne zabezpieczenie pozwalające na bezpieczne przyłączanie również niezarobionych przewodów. Przyłącze zaciskane zapewnia szybkie automatyczne podłączenie przy seryjnym konfekcjonowaniu przewodów. Znajdź rozwiązanie pasujące najlepiej do Twojej aplikacji.

Do listy produktów: złącza PRC 20
Kodowanie mechaniczne i kolorystyczne na PRC 20

Różne funkcje, np. kodowanie mechaniczne, są pomocne przy szybkim i bezbłędnym uruchomieniu. PRC 20 oddziela od siebie mechanicznie wersje o różnych liczbach pinów oraz różne wersje o jednakowej liczbie pinów. Zintegrowany oznacznik kolorowy w zależności od rodzaju sygnału ułatwia jednoznaczną identyfikację na budowie.

Do listy produktów: złącza PRC 20

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji Seria PRC jest wprost stworzona do ekstremalnych warunków. Równie różnorodne są przyłącza do użytku w budynkach, w przemyśle i zastosowaniach zewnętrznych.

Tunel z oświetleniem
Infrastruktura transportowa
Wiatrak na farmie fotowoltaicznej
Wytwarzanie energii
Samochody elektryczne na stacji ładowania zasilanej energią solarną
Elektromobilność
Stacja bazowa LTE
Telekomunikacja
Wnętrze budynku biurowego
Infrastruktura budynku
Kontenerowiec
Branża morska i offshore
Przenośnik taśmowy
Intralogistyka
Budynek produkcyjny
Produkcja
System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na dachu
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Stacja ładowania rowerów elektrycznych
Micro Mobility
E-PAPER
Przegląd wszystkich systemów instalacyjnych
Poznaj nasze systemy instalacyjne. Można je stosować do połączeń kablowych, komfortowej dystrybucji energii lub kompaktowego przyłączania urządzeń.
Otwórz e-paper
Systemy instalacyjne IPD, QPD i PRC