Inżynier testuje wysokoprądową złączkę przepustową

Badania laboratoryjne złączy i obudów do elektroniki Sprawdzona jakość dla najwyższego bezpieczeństwa

Technika przyłączeniowa Phoenix Contact najwyższej jakości dla producentów urządzeń – wysokiej klasy, niezawodna, trwała i bezpieczna. Takie wymagania muszą spełniać terminale przyłączeniowe do PCB, złącza i obudowy do elektroniki, należące do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Jakość jest sprawdzana nie tylko w gotowych produktach, lecz już na etapie projektowania tworzony jest kompleksowy system zarządzania jakością. Bowiem każda technika przyłączania przewodów musi spełniać określone normy, certyfikaty i wymagania krajowe.

Kluczem do niezawodnej jakości są badania laboratoryjne. W naszych laboratoriach technologicznych akredytowanych zgodnie z normą DIN EN ISO 17025 DAkkS przeprowadzane są intensywne testy jakościowe przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej oraz kontrole wszystkich ważnych parametrów w trakcie produkcji. Ukierunkowany na procesy zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001 i ISO 14001 zapewnia uwzględnienie przy konstruowaniu i produkcji naszych produktów zarówno przepisów i norm, jak i potrzeb naszych klientów.

Trzykierunkowa symulacja wysokoprądowej złączki przepustowej w kolorze

Badania wstępne Jakość już na etapie konstrukcyjnym

W celu optymalizacji jakości od samego początku, w laboratoriach firmy Phoenix Contact stosowane są nowoczesne narzędzia do symulacji. Ze względu na to, że za pomocą wspomaganej komputerowo symulacji można zdefiniować dowolne warunki otoczenia, badania wstępne oferują optymalne warunki do przetestowania długotrwałych właściwości produktów już na etapie konstrukcji. Należą do nich między innymi:

 • Wstępne planowanie jakości (QVP): Zgodnie z normą ISO 9001, TS 16949 i VDA uzgadniane są cechy konstruowanego produktu i procesu, opracowywane są koncepcje badań z uwzględnieniem metody badania i oznaczenia badania oraz definiowane są wymagania produktu w postaci niezbędnej dokumentacji produkcyjnej.

 • Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA): Celem analizy jest identyfikacja potencjalnych słabych miejsc i zagrożeń, ich wyeliminowane oraz określenie dalszych działań.

 • Symulacja komputerowa (FEM): Za pomocą obliczeń FEM (metoda elementów skończonych) można ocenić już na etapie konstrukcyjnym, czy wybrane materiały i geometrie spełniają wymagania przemysłowe.

 • Dopuszczenie produktu i procesu (PPF): Procedura PPF potwierdza spełnienie uzgodnionych wymagań klienta oraz odpowiednich przepisów i norm do produkcji seryjnej.

Rozżarzony drut jest dociskany do terminalu przyłączeniowego do PCB firmy Phoenix Contact

Badania materiałowe Seria badań A: wysoka jakość dzięki testom materiałowym dla optymalnych długotrwałych właściwości

Aby ocenić przydatność i długotrwałe właściwości materiałów stosowanych w produktach Phoenix Contact, poza symulacjami komputerowymi materiały są poddawane dalszym obszernym testom. Czy materiał zmienia się w określonych warunkach? Jak długo jest w stanie wytrzymać w ekstremalnych temperaturach? – Takie pytania stawiają nasi inżynierowie, aby używać tylko takich materiałów, które spełniają najwyższe standardy niezawodności i trwałości. Seria badań A jako pierwszy moduł w procesie zatwierdzenia produktu obejmuje między innymi następujące badania:

 • Badanie rozżarzonym drutem
 • Termografia
 • Skaningowa mikroskopia elektronowa
 • Rentgen CT
Przewód podłączony do wtyku jest prowadzony przez obracającą się tarczę. Przewód porusza się wokół własnej osi i jest poddawany naprężeniu osiowemu.

Badania mechaniczne Seria badań B: wysoka jakość dzięki optymalnej wytrzymałości na zewnętrzne czynniki fizyczne

Te badania jakościowe koncentrują się na odporności produktu na zewnętrzne czynniki mechaniczne. Terminale przyłączeniowe do PCB, złącza i obudowy do elektroniki przechodzą testy wytrzymałości oraz odporności na odkształcenie, wygięcie i pęknięcie obudowy, wyjść przewodów i powierzchni styków. Seria badań B w badaniach laboratoryjnych stanowi drugi moduł w procesie zatwierdzania naszych produktów:

 • Badanie elastyczności i próba zginania (IEC 60999-1)
 • Próba wyciągania przewodu (IEC 60998-2-1)
 • Test upadku
 • Badanie udarności (UL 746C)
 • Badanie wpływu niskich temperatur
 • Test palności i badanie ochrony przeciwpożarowej (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • Zdolność przyłączeniowa przewodów
 • Blokowanie styków elektrycznych
 • Siła wtykania/wyciągania
 • Liczba cykli wtykania i wyciągania
 • Podłączenie wielokrotne
 • Ochrona przed dotykiem (IEC 60529)
 • Brak możliwości pomyłki i kodowanie
 • Szlify
Wtyki połączone szeregowo w laboratorium Phoenix Contact

Badania elektryczne Seria badań C: wysoka jakość dzięki optymalnemu skierowaniu przepływu prądu i charakterystyce napięciowej

Elektryczne badania jakościowe określają charakterystykę prądową i napięciową terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki. W laboratorium nasi inżynierowie testują materiały, np. pod kątem właściwości izolacji i obciążalności prądowej. Mierzą również rezystancję stykowa przed i po cyklu badań. Seria badań C jako trzeci moduł składa się między innymi z następujących badań:

 • Cykliczne badanie przeciążeń (heat cycling test wg UL 1059)
 • Cykliczne badanie starzenia
 • Bezpieczeństwo termiczne
 • Rezystancja izolacji (UL 1703, UL 27)
 • Charakterystyka obciążalności prądowej (IEC 60512-5-2)
 • Pomiar rezystancji stykowej (ICE 6998-2-1)
 • Test wysokiego napięcia
 • Badanie napięcia udarowego wytrzymywanego (IEC 60664-1)
 • Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
 • Pomiar rezystancji
Kilka wtyków jest poddawanych szybkim drganiom przez określony czas

Badania środowiskowe i trwałości Seria badań D: wysoka jakość dzięki najwyższej odporności na ekstremalne czynniki zewnętrzne

Aby sprawdzić trwałość naszych terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów, są one poddawane ekstremalnym warunkom klimatycznym, jak np. udary termiczne. Sprawdzana jest również odporność na wibracje oraz stopnie ochrony IP. Celem serii badań D, czyli czwartego modułu przed zatwierdzeniem produktu, jest sprawdzenie wysokiej jakości, trwałości i niezawodności również w trudnych warunkach otoczenia. Wybrane badania:

Płytka PCB z przymocowanymi do niej terminalami przyłączeniowymi do PCB i inną elektroniką

Badania certyfikacyjne i specjalne Seria bada E: wysoka jakość dzięki normom i certyfikatom lokalnym lub branżowym

Sprawdzona jakość w firmie Phoenix Contact oznacza, że nasze terminale przyłączeniowe do PCB, złącza i obudowy muszą być zgodne również ze specjalnymi normami i dopuszczeniami obowiązującymi w określonych branżach i krajach. Seria badań E to końcowy moduł badań laboratoryjnych. Obejmuje ona między innymi:

 • Badanie lutowności, DIN EN 60068-2-69
 • Badanie wiskerów, DIN EN IEC 60068-2-82
 • Zgodność z RoHS
 • Dopuszczenia branżowe i krajowe
Broszura
Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB należą do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Muszą być nie tylko niezawodne, lecz wraz z postępem miniaturyzacji muszą stawać się również coraz mniejsze i wytrzymalsze. Dowiedz się, jakie testy i kontrole musi przejść technika przyłączania urządzeń Phoenix Contact przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej.
Otwórz i pobierz PDF
Konstruktor urządzeń ocenia wysokoprądową złączkę przepustową