Rozżarzony drut jest dociskany do terminalu przyłączeniowego do PCB firmy Phoenix Contact

Badania materiałowe złączy i obudów do elektroniki Wysoka jakość dzięki testom materiałowym dla optymalnych długotrwałych właściwości w serii badań A

Aby ocenić przydatność i długotrwałe właściwości materiałów stosowanych w produktach Phoenix Contact, poza symulacjami komputerowymi materiały są poddawane dalszym obszernym testom. Czy materiał zmienia się w określonych warunkach? – Dzięki temu używane są tylko takie materiały, które spełniają najwyższe standardy niezawodności i trwałości.

Badanie rozżarzonym drutem obudowy do elektroniki w laboratorium Phoenix Contact

Badanie rozżarzonym drutem obudowy do elektroniki w laboratorium Phoenix Contact

Badanie rozżarzonym drutem

Badanie rozżarzonym drutem symuluje obciążenia termiczne, np. powodowane przez żarzące się części lub przeciążone krótkotrwale rezystory. Podczas tego badania końcówka rozżarzonego drutu dotyka próbki przez 30 s z siłą docisku 1 N. W przypadkach, gdy materiał topi się od drutu, głębokość wejścia drutu w materiał jest ograniczona do 7 mm. Płomienie lub żar na próbce muszą zgasnąć po maks. 30 s od odsunięcia drutu.

Zdjęcie termograficzne terminalu przyłączeniowego do PCB

Zdjęcie termograficzne terminalu przyłączeniowego do PCB

Termografia

Właściwości elektryczne i termiczne materiału lub produktu są wizualizowane i oceniane ilościowo na podstawie zdjęć termograficznych. Na podstawie odpowiednio szczegółowych zdjęć ogólnych elementu w aplikacji możliwe jest precyzyjne zarządzanie termiczne. Optymalizacje można odnieść w ten sposób łatwo do odpowiednich źródeł ciepła i hotspotów

Zdjęcie skaningowej mikroskopii elektronowej

Zdjęcie skaningowej mikroskopii elektronowej

Skaningowa mikroskopia elektronowa

Skaningowa mikroskopia elektronowa umożliwia analizę materiału i topografii o wysokiej rozdzielczości oraz oznaczenie pierwiastków i składu chemicznego próbki. Wyniki te wspierają proces projektowy szczególnie w przypadku elementów zminiaturyzowanych i zapewniają odpowiednie właściwości materiału w ramach prewencyjnego zapewnienia jakości.

Tomografia komputerowa podczas testu laboratoryjnego

Tomografia komputerowa podczas testu laboratoryjnego

Rentgen CT

Tomografia komputerowa umożliwia szybką i precyzyjną analizę, szczególnie w przypadku coraz bardziej złożonych modułów. Nieniszcząca, trójwymiarowa analiza funkcjonalna elementów, np. w zamkniętej obudowie, może zatem służyć do szybkiego rozwiązywania konkretnych kwestii technologicznych. Można wykonać nieniszczący przekrój przez wszystkie elementy komponentu lub urządzenia, co umożliwia wizualizację warunków montażu wszystkich elementów.

Broszura
Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB należą do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Muszą być nie tylko niezawodne, lecz wraz z postępem miniaturyzacji muszą stawać się również coraz mniejsze i wytrzymalsze. Dowiedz się, jakie testy i kontrole musi przejść technika przyłączania urządzeń Phoenix Contact przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej.
Otwórz i pobierz PDF
Konstruktor urządzeń ocenia wysokoprądową złączkę przepustową