Oblodzone złącza M12 podczas testu odporności na niskie temperatury

Badania mechaniczne złączy i obudów do elektroniki Wysoka jakość dzięki optymalnej wytrzymałości na zewnętrzne czynniki fizyczne w serii badań B

Badania wytrzymałości mechanicznej koncentrują się na odporności produktu na zewnętrzne czynniki mechaniczne. Terminale przyłączeniowe do PCB, złącza i obudowy do elektroniki przechodzą testy wytrzymałości oraz odporności na odkształcenie, wygięcie i pęknięcie obudowy, wyjść przewodów i powierzchni styków.

Seria badań B jako drugi kamień milowy obejmuje następujące badania laboratoryjne:

 • Badanie elastyczności i próba zginania (IEC 60999-1)
 • Zdolność przyłączeniowa przewodów
 • Próba wyciągania przewodu (IEC 60998-2-1)
 • Test upadku
 • Badanie udarności (UL 746C)
 • Badanie wpływu niskich temperatur wg UL 746C, 57 / UL 1703, 30
 • Test palności i badanie ochrony przeciwpożarowej (UL 30, UL 57, UL 1703)
 • Zdolność przyłączeniowa przewodów
 • Blokowanie styków elektrycznych
 • Siła wtykania/wyciągania
 • Liczba cykli wtykania i wyciągania
 • Podłączenie wielokrotne
 • Ochrona przed dotykiem (IEC 60529)
 • Brak możliwości pomyłki i kodowanie
 • Szlify
Badanie elastyczności złącza

Badanie elastyczności złącza

Test elastyczności/badanie obrotu wg IEC 60999-1

Prawidłowo oprzewodowane złączki muszą gwarantować wysoki stopień bezpieczeństwa mechanicznego. Obejmuje to niezawodne zaciśnięcie przewodu. Dlatego badania przeprowadza się z użyciem różnych przewodów przyłączeniowych: linek i drutów, o minimalnym przekroju, maksymalnym przekroju oraz przekroju znamionowym.

Do przymocowanego pionowo wtyku podłącza się przewód. Na końcu przewodu zawiesza się odważnik o masie odpowiedniej do przekroju przewodu. Przewód przeciąga się przez otwór w obrotowej płytce leżący w odległości 37,5 mm od jej środka, a następnie płytka wykonuje 135 obrotów wokół własnej osi. Styk musi następnie przejść próbę wyciągania przewodu zgodnie z normą IEC 60998-2-1. Konstrukcja punktów zaciskowych Phoenix Contact gwarantuje niezawodne połączenie przewodu w miejscu zacisku. Przewód i zacisk pozostają nienaruszone, a ich parametry nie zmieniają się nawet po wielokrotnym odłączeniu i podłączeniu przewodu.

Próba wyciągania przewodu ze złączem

Próba wyciągania przewodu ze złączem

Próba wyciągania przewodu wg IEC 60998‑2‑1

Podczas obsługi, oprzewodowania lub podczas pracy na punkt zaciskowy mogą działać siły ciągnące. Podczas badania punkt zaciskowy musi przez ponad 60 sekund wytrzymać działanie siły ciągnącej o wysokości uzależnionej od przekroju przewodu. Test ten przeprowadza się po próbie obrotu, co stanowi zaostrzenie wymagań. Przewód w punkcie zaciskowym obciążany jest działaniem siły ciągnącej. Zacisk musi utrzymać przewód bez jakichkolwiek uszkodzeń. Wyniki prób złączy firmy Phoenix Contact przekraczają nawet o 150% wymagane wartości minimalne.

Złącze SUNCLIX podczas badania wpływu niskich temperatur

Złącze SUNCLIX podczas badania wpływu niskich temperatur

Badanie wpływu niskich temperatur wg UL 746C, 57 / UL 1703, 30

Złącza i obudowy kablowe mogą być narażone na uderzenia. Mogą one wystąpić np. wskutek upadku narzędzi lub przedmiotów porwanych przez wiatr. Sytuacje te są symulowane poprzez upuszczenie na próbkę ciężarka testowego o zdefiniowanej energii udaru. Nie może to spowodować skrócenia odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych od elementów czynnych w próbce, odkształceń ani pęknięć. Jest to sprawdzane po wykonaniu testu za pomocą palca testowego lub poprzez pomiar właściwości wysokonapięciowych i izolacji. Ze względu na gorsze właściwości mechaniczne w niskich temperaturach badanie odbywa się po przechowywaniu próbek w temperaturze -35°C.

Badanie ochrony przeciwporażeniowej złącza w obudowie do elektroniki

Badanie ochrony przeciwporażeniowej złącza w obudowie do elektroniki

Zabezpieczenie przed porażeniem przy dotknięciu palcem wg IEC 60529

Urządzenia, systemy lub instalacje elektryczne muszą zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa również podczas prac serwisowych. Dlatego osprzęt połączeniowy z ochroną przed porażeniem musi mieć taką konstrukcję, aby przy prawidłowej instalacji wykluczyć możliwość dotknięcia części czynnych. Ochronę przeciwporażeniową sprawdza się za pomocą palca testowego lub kulki testowej, które dociska się ze zdefiniowaną siłą do każdego otworu osprzętu połączeniowego.

Broszura
Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB należą do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Muszą być nie tylko niezawodne, lecz wraz z postępem miniaturyzacji muszą stawać się również coraz mniejsze i wytrzymalsze. Dowiedz się, jakie testy i kontrole musi przejść technika przyłączania urządzeń Phoenix Contact przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej.
Otwórz i pobierz PDF
Konstruktor urządzeń ocenia wysokoprądową złączkę przepustową