Badanie odporności wtyków na drgania w laboratorium

Badania środowiskowe i badania trwałości złączy i obudów do elektroniki Wysoka jakość dzięki najwyższej odporności na ekstremalne czynniki zewnętrzne w serii badań D

Aby sprawdzić trwałość naszych terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów, są one poddawane ekstremalnym warunkom klimatycznym, jak np. udary termiczne. Sprawdzana jest również odporność na wibracje oraz stopnie ochrony IP. Celem testów jest wysoka jakość, trwałość i niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach mechanicznych.

Seria badań D jako czwarty kamień milowy przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej obejmuje następujące badania laboratoryjne:

  • Badania stopni ochrony (klasyfikacja IP) wg DIN 40050-9-60529
  • Badania odporności na wibracje: wibracje sinusoidalne, o zmieniającej się w określonym przedziale częstotliwości, udar mechaniczny, wibracje przypadkowe szerokopasmowe (IEC 60068-2-6)
  • Warunki korozyjne: badanie odporności na słoną mgłę, próba z dwutlenkiem siarki (SO2), test kondensacji, próba korozyjna w przepływającej mieszaninie gazów (IEC 6988)
  • Warunki klimatyczne: ciepło, zimno, wilgoć, udary termiczne
Badanie odporności na wnikanie pyłu obudowy do elektroniki

Badanie odporności na wnikanie pyłu obudowy do elektroniki

Badanie stopnia ochrony wg DIN 40050-9/60529

Stopnie ochrony IP określają ochronę obudowy przed dotknięciem elementów niebezpiecznych oraz wnikaniem ciał obcych i wody. Firma Phoenix Contact posiada odpowiednie wyposażenie do zgodnych z normami powtarzalnych badań ochrony przed dotykiem, wodą i pyłem.

Badanie odporności na korozję w laboratorium

Badanie odporności na korozję w laboratorium

Badanie odporności na korozję wg IEC 6988

Wysokiej jakości, gazoszczelne połączenia są odporne na korozję i mają niską rezystancją nawet w przypadku działania agresywnych mediów. Podczas próby z dwutlenkiem siarki badana próbka jest poddawana działaniu dwutlenku siarki w temperaturze otoczenia 40°C. Aby ocenić wpływ środowiska korozyjnego na punkt styku, po określonym czasie suszenia przeprowadza się kontrolę wizualną i pomiar rezystancji styku.

Badanie odporności na wibracje złącza bezpośredniego montażu SKEDD

Badanie odporności na wibracje złącza bezpośredniego montażu SKEDD

Próba odporności na wibracje wg IEC 60068‑2‑6

Badanie to ma na celu potwierdzenie odporności połączenia elektrycznego na wibracje. W ramach badania w celu symulacji sił rotacyjnych, pulsacyjnych lub oscylacyjnych próbkę poddaje się działaniu harmonijnych, sinusoidalnych drgań. Podczas badania we wszystkich trzech kierunkach częstotliwość zmienia się w zakresie od 10 Hz do 2000 Hz z prędkością jednej oktawy na minutę. Próbka nie może ulec uszkodzeniom, które miałyby negatywny wpływ na dalszą eksploatację.

Badanie odporności na szok termiczny złącza w laboratorium

Badanie odporności na szok termiczny złącza w laboratorium

Badanie odporności na szoki temperaturowe wg IEC 60512-11-4, badanie 11d

W aplikacjach przemysłowych mogą występować uwarunkowane technologicznie zmiany temperatury. W celu symulacji takich warunków złącza elektryczne są poddawane ekstremalnym zmianom temperatury w komorze klimatycznej. Metodą dwukomorową próbki są przekładane w ciągu kilku sekund między dolną i górną temperaturą graniczną i pozostają tam standardowo przez 45 minut. Próbka nie może ulec uszkodzeniom, które miałyby negatywny wpływ na dalszą eksploatację.

Broszura
Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB należą do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Muszą być nie tylko niezawodne, lecz wraz z postępem miniaturyzacji muszą stawać się również coraz mniejsze i wytrzymalsze. Dowiedz się, jakie testy i kontrole musi przejść technika przyłączania urządzeń Phoenix Contact przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej.
Otwórz i pobierz PDF
Konstruktor urządzeń ocenia wysokoprądową złączkę przepustową