Badanie nagrzewania złącza

Badania elektryczne złączy i obudów do elektroniki Wysoka jakość dzięki optymalnemu skierowaniu przepływu prądu i charakterystyce napięciowej w serii badań C

Elektryczne badania jakościowe określają charakterystykę prądową i napięciową terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki. W laboratorium nasi inżynierowie testują materiały, np. pod kątem właściwości izolacji i obciążalności prądowej. Mierzą również rezystancję stykowa przed i po cyklu badań.

Seria badań C jako trzeci kamień milowy przed dopuszczeniem do produkcji składa się z następujących badań:

  • Cykliczne badanie przeciążeń (heat cycling test wg UL 1059)

  • Cykliczne badanie starzenia

  • Bezpieczeństwo termiczne

  • Rezystancja izolacji (UL 1703, UL27)

  • Charakterystyka obciążalności prądowej (IEC 60512-5-2)

  • Pomiar rezystancji stykowej (IEC 60998-2-1)

  • Test wysokiego napięcia

  • Badanie napięcia udarowego wytrzymywanego (IEC 60664-1)

  • Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

  • Pomiar rezystancji

Złącza SUNCLIX podczas testu rezystancji izolacji na mokro

Złącza SUNCLIX podczas testu rezystancji izolacji na mokro

Test rezystancji izolacji na mokro wg UL 1703, 27

Złącza przeznaczone do użytku ciągłego na zewnątrz muszą być odporne na warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Zastosowane materiały izolacyjne muszą chronić niezawodnie przed niebezpiecznymi prądami przepływającymi przez ciało. Test rezystancji izolacji na mokro (wet insulation resistance test) służy do oceny ilościowej izolacyjnego testowanego elementu. Badanie w rozprężonym, przewodzącym, wodnym roztworze pozwala na wykrycie zmian odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, np. na skutek mikroskopijnych pęknięć.

Wtyki połączone szeregowo w laboratorium Phoenix Contact

Badanie obciążalności prądowej wtyku w różnych temperaturach

Obciążalność prądowa wg IEC 60512-5-2

Obciążalność prądowa złącza jest ograniczona przez właściwości termiczne materiałów styków i zacisków oraz przez części izolacyjne obudowy. Zależy to od nagrzewania własnego i temperatury otoczenia, w której jest zainstalowany dany element. Charakterystyka obciążalności prądowej przedstawia stosunek dozwolonego prądu w danej temperaturze.

Badanie napięcia udarowego wytrzymywanego w laboratorium Phoenix Contact

Badanie napięcia udarowego wytrzymywanego w laboratorium

Badanie napięcia udarowego wytrzymywanego wg IEC 60664-1

Badanie napięciem udarowym wskazuje bezpieczny odstęp izolacyjny powietrzny i powierzchniowy między dwoma sąsiadującymi potencjałami. Wysokość napięcia probierczego zależy od znamionowego napięcia udarowego elementu. Przy trzech udarach napięciowych (1,2/50 μs) na każdy biegun nie może dojść do przeskoku iskry. Badanie to potwierdza niezawodność eksploatacyjną elementów. Oscyloskop pokazuje zmiany impulsu napięcia udarowego w czasie.

Badanie spadku napięcia złącza

Badanie spadku napięcia złącza

Pomiar rezystancji przejścia wg IEC 60998-2-1

Gazoszczelne połączenie zapewnia trwałe, bezpieczne połączenie elektryczne. Pomiar rezystancji przejścia, wykonywany standardowo przed i po serii badań, ocenia jakość połączenia.

Broszura
Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB należą do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Muszą być nie tylko niezawodne, lecz wraz z postępem miniaturyzacji muszą stawać się również coraz mniejsze i wytrzymalsze. Dowiedz się, jakie testy i kontrole musi przejść technika przyłączania urządzeń Phoenix Contact przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej.
Otwórz i pobierz PDF
Konstruktor urządzeń ocenia wysokoprądową złączkę przepustową