Trzykierunkowa symulacja wysokoprądowej złączki przepustowej w kolorze

Badania wstępne złączy i obudów do elektroniki Jakość już na etapie projektu

W celu optymalizacji procesu konstrukcji i jakości od samego początku, w laboratoriach firmy Phoenix Contact stosowane są nowoczesne narzędzia do symulacji. Ze względu na to, że za pomocą symulacji komputerowej można zdefiniować dowolne warunki otoczenia, badania wstępne oferują optymalne warunki do przetestowania długotrwałych właściwości produktów już na etapie konstrukcji.

Pracownicy Phoenix Contact stojący przed tablicą

Omówienie koncepcji badań

Wstępne planowanie jakości

Wstępne planowanie jakości to popularna procedura mająca na celu zapobieganie potencjalnym błędom i ciągłe doskonalenie. Zgodnie z normą ISO 9001, TS 16949 i VDA uzgadniane są cechy konstruowanego produktu i procesu, opracowywane są koncepcje badań z uwzględnieniem metody badania i oznaczenia badania oraz definiowane są wymagania produktu w postaci niezbędnej dokumentacji produkcyjnej. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana przy tworzeniu nowych produktów.

Pracownicy Phoenix Contact omawiają analizę rodzajów uszkodzeń

Analiza rodzajów uszkodzeń

Analiza rodzajów uszkodzeń

Analizy rodzajów i skutków uszkodzeń w odniesienu do produktu i procesu są przeprowadzane w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Celem jest identyfikacja, śledzenie, ograniczanie i eliminacja potencjalnych słabych miejsc i zagrożeń. Określone w ten sposób działania są dokumentowane i monitorowane. Stanowią one podstawę do dalszych działań w zakresie wstępnego planowania jakości, optymalizacji konstrukcji oraz istniejących lub planowanych urządzeń produkcyjnych.

Symulacja termiczna obudowy do elektroniki serii ICS

Symulacja termiczna obudowy do elektroniki serii ICS

Symulacja komputerowa

Za pomocą obliczeń FEM (metoda elementów skończonych) można ocenić, czy materiały i geometrie wybrane do produktu spełniają wysokie wymagania przemysłowe. Umożliwia to optymalizację produktów już na wczesnym etapie projektu. Analiza FEM umożliwia zarówno symulację obsługi przez użytkownika, jak i weryfikację wymaganych parametrów.

Zespół projektowy omawia wyniki badań

Zespół projektowy omawia wyniki badań

Dopuszczenie produktów i procesów

Procedura dopuszczenia produktu i procesu (PPF) potwierdza spełnienie wymagań klienta uzgodnionych w specyfikacji oraz odpowiednich przepisów i norm. Dopuszczenie w ramach tej procedury obejmuje ocenę procesów i produktów na podstawie różnych dokumentów, pomiarów i wzorów. Daje to gwarancję spełnienia warunków wysyłki seryjnej do klienta.

Broszura
Sprawdzona jakość i bezpieczeństwo
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB należą do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Muszą być nie tylko niezawodne, lecz wraz z postępem miniaturyzacji muszą stawać się również coraz mniejsze i wytrzymalsze. Dowiedz się, jakie testy i kontrole musi przejść technika przyłączania urządzeń Phoenix Contact przed dopuszczeniem do produkcji seryjnej.
Otwórz i pobierz PDF
Konstruktor urządzeń ocenia wysokoprądową złączkę przepustową