Rozmowa przy Kanale Kilońskim na temat sygnalizacji na dogach wodnych

Bezpieczne systemy sygnalizacji na drogach wodnych Większe bezpieczeństwo ruchu przy śluzach, mostach ruchomych i bramach

  • System sygnalizacji dla maksymalnej niezawodności eksploatacyjnej z certyfikatem PL d i SIL 2 wg dyrektywy maszynowej
  • Wysoka dostępność sygnalizacji dzięki wytrzymałym i trwałym światłom do użytku morskiego
  • Łatwe uruchomienie i obsługa techniczna dzięki skonfigurowanemu wstępnie systemowi
  • Minimalizacja kosztów obsługi technicznej i zużycia energii dzięki funkcjom diagnostyki i monitowania
Śluza wodna Kiel-Holtenau

Śluza wodna Kiel-Holtenau

Komunikacyjne światła sygnalizacyjne Bezpieczne sygnały na Kanale Kilońskim

Kanał Kiloński o długości 100 km należy do najczęściej uczęszczanych sztucznych szlaków wodnych na świecie. Do niwelacji wysokości między oboma morzami służą śluzy, zapewniające sprawne funkcjonowanie kanału. Światła sygnalizacyjne firmy Phoenix Contact ułatwiają obsługę techniczną śluz w Kanale Kilońskim. Personel serwisowy jest na bieżąco informowany o stanie sygnalizacji poprzez komunikaty o stanie i komunikaty diagnostyczne. Kolejną zaletą światła jest technologia LED, która umożliwia zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie dostępności.

Most ruchomy w Amsterdamie

Bezpieczna obsługa mostu wg dyrektywy maszynowej

Bezpieczne funkcjonowanie dróg wodnych

W różnych regionach i krajach stosowane są różne koncepcje i wymagania dotyczące zapewniania bezpieczeństwa na drogach wodnych. Aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom, urządzenia wyposażone w ruchome elementy muszą spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa. W wielu miejscach również mosty ruchome, śluzy lub bramy podlegają pod dyrektywę maszynową.

Widoczne z daleka sygnały regulują ruch i gwarantują możliwość szybkiego reagowania na przeszkody, np. mosty lub statki płynące z przeciwnego kierunku. Aby spełnić wysokie wymagania bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową, systemy sygnalizacji z wbudowaną funkcją bezpieczeństwa zapewniają niezawodne działanie urządzeń sygnalizacyjnych. Dostosowane do siebie systemy zamykają przejazd, np. opuszczając most, aż nie będzie aktywny czerwony sygnał w obu kierunkach.

Oprócz bezawaryjnego działania śluz, mostów ruchomych i bram zwiększone wymagania w zakresie bezpieczeństwa wymuszają również niezawodnej i łatwej w diagnozowaniu sygnalizacji. Systemy sygnalizacji są ważnym elementem infrastruktury dróg wodnych i gwarantują nieprzerwane działanie przez całą dobę zgodnie z dyrektywą maszyną przy jednoczesnej efektywności energetycznej.

Werner Pollmann - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Bezpieczny system sygnalizacji Rozwiązanie do bezpiecznej eksploatacji zgodnie z dyrektywą maszynową

Przy użyciu produktów do sygnalizacji ze znakiem zgodności CE można stworzyć niezawodne i energooszczędne systemy sygnalizacyjne do śluz, mostów i portów. Oferujemy sprawdzony w praktyce, kompletny system sygnalizacji, od świateł sygnalizacyjnych poprzez okablowanie po technikę automatyzacji.

Skorzystaj z bezpiecznego sterowania i diagnostyki zgodnie z normą IEC 61508 i skonfiguruj własny system sygnalizacji morskiej zgodny z dyrektywą maszynową. Oprócz niezbędnego dokumentowania działania system umożliwia łatwe i szybkie bieżące utrzymanie ruchu.

Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność na drogach wodnych, system sygnalizacji ma wytrzymałą konstrukcję odporną na działanie wody morskiej. Zintegrowanie skonfigurowanego wstępnie systemu z istniejącymi urządzeniami sygnalizacyjnymi jest bardzo łatwe dzięki popularnym przemysłowym interfejsom komunikacyjnym.

Dowiedz się więcej na temat systemu, klikając oznaczniki na przeglądzie.

Interaktywna mapa: Bezpieczny system sygnalizacji dla dróg wodnych
Światła sygnalizacyjne
Korzystaj z elastyczności systemu poprzez łączenie bezpiecznych i standardowych świateł sygnalizacji w jednym systemie. Jeśli system nie musi spełniać wymagań bezpieczeństwa, wystarczą standardowe światła i nie ma konieczności stosowania Signal Light Interface.
Do świateł sygnalizacyjnych
Światła sygnalizacyjne
Signal light interface
Gotowa do instalacji szafa sterownicza do bezpiecznego włączenia świateł do sieci.
Signal light interface
Signal light control
Interfejs między bezpieczną sygnalizacją a systemem automatyki przemysłowej, składający się z oprogramowania i standardowego sterownika PLC. Bezpieczne oprogramowanie umożliwia zintegrowanie z systemem z wykorzystaniem standardowych protokołów (PROFINET, PROFIsafe) lub również dyskretnie przez moduł we/wy.
Do oprogramowania aplikacji
Signal light control
Sterownik bezpieczeństwa
Sterownik PROFINET z wbudowanym sterownikiem bezpieczeństwa PROFIsafe. Wysokie bezpieczeństwo maszyn dzięki różnym procesorom i obsłudze nawet 300 urządzeń PROFIsafe.
Do sterownika bezpieczeństwa
Sterownik bezpieczeństwa
Bezpieczne moduły we/wy
Na bazie technologii PROFIsafe lub SafetyBridge Technology. Przy użyciu bezpiecznych modułów we/wy można w prosty sposób realizować aplikacje bezpieczeństwa. Jest to możliwe także bez sterownika bezpieczeństwa i niezależnie od stosowanej sieci.
Do modułów we/wy
Bezpieczne moduły we/wy
Pracownik z tabletem przed urządzeniem sygnalizacyjnym

Dostęp do danych aplikacji również z urządzeń mobilnych

Sygnalizacja pod kontrolą

Funkcja diagnostyki i monitorowania systemu sygnalizacji umożliwia dostęp do licznych informacji diagnostycznych i informacji o stanie. Umożliwia to bieżące kontrolowanie różnych parametrów, takich jak aktualne natężenie światła, prąd i napięcie każdej diody LED, stan diod LED oraz natężenie oświetlenia oddziałujące na światło. Zwiększa to transparentność dostępności sygnalizacji. Przeprowadzanie obsługi technicznej w zależności od rzeczywistych potrzeb minimalizuje koszty utrzymania i energii.

W przypadku wystąpienia awarii obiektu, system sygnalizacji prześle wszystkie niezbędne dane. Zarządcy portów lub operatorzy śluz mają możliwość bezpiecznego archiwizowania danych ze świateł sygnalizacyjnych do celów diagnostyki. Umożliwia to udokumentowanie zgodnie z dyrektywą maszynową, które sygnały były aktywne w danym czasie na śluzie.

Pracownik otrzymuje informacje o statusie i alarmy dotyczące zapory i mostu ruchomego na urządzenie mobilne

Bezpieczne utrzymanie ruchu obiektów infrastrukturalnych, np. śluz, zapór wodnych i mostów ruchomych

Bezpieczne przełączanie sygnałów

System sygnalizacji umożliwia bezpieczne przełączanie sygnałów i ciągłe monitorowanie stanu urządzeń. System zdefiniowany we współpracy z TÜV zapewnia maksymalną dyspozycyjność eksploatacyjną dzięki bezpiecznej diagnostyce świateł sygnalizacyjnych.

Jeśli wskutek nieprawidłowego wysterowania, połączenia krzyżowego lub uszkodzenia system nie będzie działał zgodnie z przeznaczeniem, urządzenie sygnalizacyjne zostanie przełączone w stan bezpieczny. Jeśli np. będzie aktywny czerwony sygnał „Śluza zamknięta”, lecz w rzeczywistości będzie sygnalizowany sygnał zielony, wbudowane urządzenie wyłączające wyłączy działające nieprawidłowo światła sygnalizacyjne. Stan bezpieczny, np. „wszystkie światła zielone wyłączone“ lub “wszystkie światła czerwone włączone”, można zdefiniować indywidualnie.

Żegluga śródlądowa ze śluzą

Sygnalizacja o wysokiej dyspozycyjności na śluzach

Światła sygnalizacyjne odporne na działanie wody morskiej

W zarządzaniu ruchem wodnym najwyższy priorytet ma dyspozycyjność systemów sygnalizacji. W światłach sygnalizacyjnych z rodziny produktów CSD-SL uwzględniono ten wymóg w postaci konsekwentnie stosowanych właściwości diagnostycznych i bezpiecznej komunikacji przemysłowej. Lampy z certyfikatem TÜV zapewniające maksymalną niezawodność eksploatacyjną są zgodne ze standardami bezpieczeństwa do PL d i SIL 2 wg EN ISO 13849 i EN 62061.

Światła sygnalizacyjne są dostępne w kolorach czerwonym, zielonym, żółtym i białym. Niezwykle wytrzymałe obudowy V4A odporne na działanie wody morskiej są dostosowane do użytku w trudnych warunkach zewnętrznych. Natężenie oświetlenia można dopasować do stanu lub warunków atmosferycznych.

Złącza i kable

Elastyczna mechanika

Skierowanie świateł sygnalizacyjnych na drogi wodne odbywa się za pomocą specjalnej rury. Do montażu mechanicznego świateł w sygnalizacji wjazdowej służą odpowiednie uchwyty systemu sygnalizacji.
Skonfigurowane fabrycznie kable ułatwiają instalację i uruchomienie. Indywidualnie konfekcjonowane kable zapewniają szybkie i łatwe wykonanie prac instalacyjnych i serwisowych.

Wszystkie pasujące rodzaje kabli i uchwyty są podane w instrukcjach obsługi świateł.

Kontakt
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
71/ 39 80 410