Urządzenia do testowania i monitorowania

Urządzenia do testowania i monitorowania

Oferujemy urządzenia do testowania i monitorowania pozwalające na zwiększenie dyspozycyjności systemu, zarówno oparte na chmurze i działające w czasie rzeczywistym, jak i ręczne. Przepięcia obciążają instalacje elektryczne oraz ograniczniki przepięć. Kontroluj prewencyjnie stan systemu oraz ochrony przed przepięciami, zanim dojdzie do uszkodzenia.

Więcej informacji

Korzyści

 • Wykrywanie aktualnego stanu (state of health) ograniczników przepięć w ramach testu prewencyjnego
 • Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa: stała aktualność dzięki automatycznemu dopasowaniu algorytmów kontrolnych i funkcji aktualizacji
 • Wykorzystanie cyfrowych wartości dodanych i usług dzięki ImpulseCheck
 • System wspomagania ochrony przed przepięciami jest częścią systemu COMPLETE line
Ogranicznik przepięć ImpulseCheck z czterema przewodami

ImpulseCheck monitoruje maksymalnie cztery przewody w jednym ograniczniku przepięć

ImpulseCheck – system wspomagający ochronę przed przepięciami ImpulseCheck

Ograniczniki przepięć muszą spełniać określone wymagania i działają w ukryciu. Z reguły chronią instalacje przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w sposób całkowicie niezauważalny. Nie widać, jaki jest aktualny stan urządzeń zabezpieczających.

ImpulseCheck jest pierwszym na świecie inteligentnym systemem wspomagającym ochronę przed przepięciami w obszarze ochrony sieci zasilania. Połączenie z chmurą umożliwia diagnostykę stanu poszczególnych ograniczników przepięć. Umożliwia to nowe usługi cyfrowe.

Pozwala na określenie rzeczywistego obciążenia monitorowanych ograniczników przepięć, a tym samym całego systemu. W ten sposób można przewidzieć uszkodzenia i zaplanować efektywnie bieżącą konserwację urządzeń.

System wspomagający ImpulseCheck oraz urządzenie testujące CHECKMASTER 2

Zgodnie z normą IEC/PN-EN 62305-3 ograniczniki przepięć muszą być poddawane regularnym kontrolom. Ponadto norma wymaga dokumentowania wyników kontroli.

ImpulseCheck monitoruje aktywne przewody zasilające. Impulsy są mierzone również bez zainstalowanej ochrony przed przepięciami i na tej podstawie można określić obciążenie systemu. ImpulseCheck to idealne rozwiązanie do innowacyjnego i automatycznego obliczania stanu ograniczników przepięć. Do celów dokumentacyjnych można w każdej chwili wydrukować raport z aktualnym statusem urządzeń zabezpieczających. System wspomagający ImpulseCheck to urządzenie do monitorowania ograniczników przepięć do zasilania typu 1 oraz typu 2.

Natomiast CHECKMASTER 2 to przenośne urządzenie testujące do niemal wszystkich wtykowych ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact. CHECKMASTER 2 służy do ręcznej kontroli wtyków do ochrony przed przepięciami do zasilania, AKPiA oraz ochrony przed przepięciami na potrzeby IT.

Mobilne urządzenie testujące do ograniczników przepięć – CHECKMASTER 2

Mobilne urządzenie testujące do ograniczników przepięć CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 – mobilne urządzenie testujące

CHECKMASTER 2 to modułowe urządzenie testujące do ograniczników przepięć. Poprzez różne kasety kontrolne można skontrolować niemal wszystkie wtykowe ograniczniki przepięć Phoenix Contact z wykorzystaniem CHECKMASTER 2.

 • Kontrola z wykorzystaniem CHECKMASTER 2 jest prowadzona ręcznie.
 • Wtyki ograniczników umieszcza się w odpowiednim adapterze do testów.
 • Sama kontrola odbywa się automatycznie.
 • Urządzenie testujące CHECKMASTER 2 zapisuje wszystkie wyniki w wewnętrznej pamięci.
 • Zapisane wyniki można pobrać od razu lub później.
 • Protokół kontroli zawiera nazwę artykułu oraz wynik kontroli z datą i godziną.

Potencjalne wyniki testu to:

 • Stan prawidłowy
 • Osiągnięto granicę tolerancji
 • Przeciążenie, konieczna wymiana

Pojawienie się w urządzeniu testującym CHECKMASTER 2 komunikatu „Osiągnięto granicę tolerancji” oznacza, że ogranicznik przepięć zadziałał już kilkukrotnie. Ogranicznik przepięć jest wprawdzie nadal sprawny, lecz należy go wymienić profilaktycznie.

Skaner kodów kreskowych

Łatwa identyfikacja kontrolowanych urządzeń czytnikiem do kodów kreskowych

Łatwa identyfikacja kontrolowanych urządzeń za pomocą czytnika do kodów kreskowych w urządzeniu CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 służy do testowania parametrów elektrycznych ograniczników przepięć firmy Phoenix Contact. Numery artykułów są odczytywane za pomocą skanera do kodów kreskowych, co eliminuje ryzyko pomyłek.

Testowany ogranicznik wkłada się do odpowiedniego adaptera do testów. Po zeskanowaniu typu i podłączeniu urządzenia kontrola rozpoczyna się automatycznie.

Alternatywnie numer artykułu testowanego ogranicznika można wpisać również za pomocą ekranu dotykowego po włożeniu do adaptera do testów.

LM-S – system monitorowania prądu piorunowego

Jednostka sterująca i czujnik systemu monitorowania prądu piorunowego LM-S

System monitorowania prądu piorunowego LM-S do zdalnego monitorowania

Pomiar prądów piorunowych

System umożliwia dostęp online do informacji na temat wyładowań atmosferycznych w instalacji oraz planowanie przeglądów w zależności od faktycznych obciążeń.

Urządzenie pomiarowe wykrywa i analizuje wszystkie najważniejsze parametry udarowych prądów piorunowych. Ocena i zdalne sygnalizowanie odbywają się w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu parametrów eksploatacyjnych instalacji i danych pomiarowych system ten ułatwia planowanie przeglądów i konserwacji.

Niesie to za sobą następujące zalety:

 • Łatwe wykrywanie i ocenianie obciążeń na skutek wyładowań atmosferycznych dzięki inteligentnemu urządzeniu pomiarowemu
 • Lepsze planowanie przeglądów dzięki ciągłemu nadzorowi zdalnemu
 • Łatwe wyprowadzanie danych i konfigurowanie dzięki zintegrowanemu serwerowi WWW
 • Podłączenie do standardowych sieci poprzez interfejs Ethernet RJ45