Ograniczniki przepięć do zasilania

Ochrona przed przepięciami typu 1, typu 2 i typu 3 do zasilaczy

Ograniczniki przepięć typu 1, 2 i 3 zapewniają ochronę przed przepięciami i powodowanymi przez nie uszkodzeniami i usterkami. Bez skutecznej ochrony trzeba liczyć się z wysokimi kosztami z powodu awarii systemów. W najgorszym przypadku konieczna jest naprawa lub wymiana uszkodzonych urządzeń. Dzięki wielostopniowej koncepcji Phoenix Contact skutecznie zabezpieczysz swoje systemy i urządzenia.

Więcej informacji

Korzyści

  • Możliwość stosowania we wszystkich typowych układach zasilania dzięki skutecznym komponentom
  • Najwyższa dyspozycyjność systemu dzięki technologii iskiernikowej bez prądu następczego
  • Kompleksowa ochrona na wszystkich stopniach ochrony dzięki dobranym do siebie urządzeniom zabezpieczającym
  • Kompaktowa i niedroga instalacja dzięki wąskiej konstrukcji
  • Szybsza informacja o nieprawidłowościach – dzięki prewencyjnej kontroli wtykowych urządzeń zabezpieczających
  • Ochrona przed przepięciami do zasilaczy jest częścią systemu COMPLETE line
Rodzina produktów Safe Energy Control

Rodzina produktów Safe Energy Control

Seria produktów Safe Energy Control

Rodzina produktów SEC (Safe Energy Control) wyróżnia się niezwykłą trwałością i najwyższą skutecznością w dziedzinie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami. Nasze zaawansowane technologicznie iskierniki zapewniają skuteczną nieprzerwaną ochronę systemu. Bezpośrednia koordynacja między iskiernikiem a warystorem w kombinacji ograniczników special zapewnia maksymalną ochronę wrażliwych urządzeń, nawet w przypadku przepięć dynamicznych. Jednocześnie seria ta obejmuje pierwszy na świecie ogranicznik przepięć typu 3 oparty na technice połączeń Push-in, która zapewnia łatwą i szybką instalację. Ograniczniki serii SEC wyróżniają się jednolitą, zwartą konstrukcją i często brakiem konieczności użycia bezpiecznika.

Ogranicznik przepięć typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2

Każdy ogranicznik typu 1 spełnia wysokie wymagania pod względem zdolności wyładowczej. Jednocześnie jest również ogranicznikiem przepięć typu 2. Informacja o posiadanej klasie badania II dla ogranicznika typu 1 jest informacją nadmiarową i nie stanowi dodatkowej kwalifikacji. Dlatego takie urządzenia zabezpieczające są nazywane kombinacją ograniczników (ograniczniki przepięć typu 1+2). Kombinacja ograniczników to urządzenie zabezpieczające spełniające obie klasy badania.

Kombinacja ograniczników przepięć typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special

Kombinacja ograniczników typu 1+2 special różni się zasadniczo od ograniczników kombinowanych typu 1+2. Kombinacja ograniczników typu 1+2 special zawiera bowiem dwa niezależne urządzenia zabezpieczające połączone równolegle na minimalnej przestrzeni. Iskiernik przełączający napięcie (ogranicznik przepięć typu 1+2) współpracuje optymalnie z warystorem ograniczającym napięcie (ogranicznik przepięć typu 2). Dwa niezależne urządzenia zabezpieczające umieszczone w jednym kompaktowym module zapewniają optymalną charakterystykę zadziałania, najlepszą ochronę urządzeń i długą żywotność komponentów.

Ogranicznik przepięć typu 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Ogranicznik przepięć typu 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Ograniczniki przepięć typu 2

Ograniczniki przepięć typu 2 montuje się zazwyczaj w podrozdzielniach lub szafach sterowniczych maszyn. Stanowią one drugi stopień w trzystopniowej koncepcji ochrony przed przepięciami. Ograniczniki typu 2 muszą być w stanie odprowadzić przepięcia indukowane przez pośrednie uderzenia pioruna lub operacje łączeniowe. Przepięcia indukowane przez operacje łączeniowe są często bardzo dynamiczne i występują znacznie częściej niż przepięcia piorunowe. Tutaj doskonale sprawdza się technologia o szybkiej charakterystyce zadziałania, np. warystory.

Ochrona urządzeń typu 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Ochrona urządzeń typu 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Ochrona urządzeń typu 3

Ograniczniki przepięć typu 3 montuje się z reguły bezpośrednio przed chronionymi urządzeniami. Dlatego określa się je również jako ochrona urządzeń. Ze względu na różne środowiska instalacji ograniczniki typu 3 są dostępne w wielu różnych konstrukcjach:

  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia do montażu w gniazdkach
Krajobraz z budynkami, elektrownią, farmą wiatrową, systemami fotowoltaicznymi i infrastrukturą

Ochrona przed przepięciami do wszystkich aplikacji

Właściwa ochrona przed przepięciami zapewni dyspozycyjność Twojej aplikacji. Dobrana odpowiednio ochrona przed przepięciami jest po prostu niezbędna, zarówno do systemów wytwarzania czystej energii ze źródeł odnawialnych, jak i do nowoczesnej mobilności. Budynki, zakłady przemysłowe i infrastruktura muszą być połączone w sieć, aby stanowić podstawę dla zautomatyzowanej produkcji.

Aby systemy i inwestycje pozostały dyspozycyjne i wydajne, oferujemy odpowiednie produkty do ochrony przed przepięciami do niemal wszystkich zastosowań i układów sieci zasilających.

Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych
Ochrona przed przepięciami do turbin wiatrowych
Ochrona przed przepięciami dla elektromobilności
Ochrona przed przepięciami do instalacji budowlanych
Ochrona przed przepięciami do systemów szyn zbiorczych
Ochrona przed przepięciami do obszaru przedlicznikowego
Ochrona przed przepięciami do budowy maszyn i urządzeń
Ochrona przed przepięciami dla infrastruktury
Ochrona przed przepięciami typu 1, typu 2 i typu 3

Ochrona przed przepięciami typu 1, typu 2 i typu 3

Różnice między ochroną przed przepięciami typu 1, typu 2 i typu 3

Kombinacje ograniczników lub odgromniki typu 1 stosuje się w obszarze przedlicznikowym. Muszą one spełniać najwyższe wymagania, ponieważ ich zadaniem jest ochrona przed bezpośrednimi uderzeniami pioruna. W typowym środowisku instalacji rozdzielni głównej obowiązują bardzo wysokie wymagania pod względem odporności na zwarcia. Aby spełnić te wymagania, konieczna jest skuteczna technologia, np. technologia iskiernikowa.

Kombinacja ograniczników typu 1+2 to odgromniki, które oprócz badania prądu piorunowego spełniają również wymagane badania dla ograniczników przepięć typu 2. Szczególną cechę posiada kombinacja ograniczników typu 1+2 special. Łączy ona wydane iskierniki bezpośrednio z ogranicznikami przepięć na bazie warystorów.

Ograniczniki przepięć typu 2 o niższej zdolności wyładowczej są zainstalowane w obszarze zalicznikowym. Montuje się je zazwyczaj w podrozdzielniach lub szafach sterowniczych maszyn. Te ograniczniki przepięć muszą być w stanie odprowadzić przepięcia indukowane przez pośrednie uderzenia pioruna lub operacje łączeniowe, lecz nie bezpośrednie prądy piorunowe. Tutaj doskonale sprawdza się technologia o szybkiej charakterystyce zadziałania, np. warystory.

Ograniczniki przepięć typu 3 o najmniejszej zdolności wyładowczej służą do ochrony urządzeń. Montuje się je jak najbliżej chronionego urządzenia. Do linii sygnałowych są konieczne specjalne ograniczniki przepięć. Również te instaluje się bezpośrednio przed chronionymi urządzeniami. Ze względu na różne warunki instalacji ograniczniki są dostępne w wielu różnych konstrukcjach. Poza popularną wersją do montażu na szynie DIN dostępne są urządzenia do montażu w gniazdkach elektrycznych lub do bezpośredniego montażu na płytce drukowanej (PCB) urządzenia końcowego.

Pod względem technologicznym ochrona przed przepięciami typu 3 jest wykonana podobnie jak w przypadku typu 2 na bazie warystorów, choć wymagania pod względem zdolności wyładowczej w stosunku do typu 2 są niższe. Ochronę przed przepięciami typu 2/3 stosuje się głównie do przewodów wchodzących do budynku z zewnątrz.