Pracownik podczas audytu energetycznego przy użyciu oprogramowania

Monitorowanie energii – podstawa do skutecznego zarządzania energią

Efektywność energetyczna to jeden z czynników sukcesu ekonomicznego. W dzisiejszych czasach ochrona klimatu stała się problemem globalnym, z którym muszą mierzyć się przedsiębiorstwa.

Ciągły pomiar przepływów energii stanowi podstawę skutecznego systemu zarządzania energią w firmie. Rejestrowanie parametrów energetycznych maszyn i systemów pozwala na identyfikację potencjalnych oszczędności i wprowadzenie działań do skutecznego zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001.

Korzyści oferowane przez monitorowanie energii

  • Istotne dane zawsze w zasięgu ręki dzięki niezawodnej i ciągłej rejestracji wielkości pomiarowych
  • Szybkie i proste osiągnięcie zgodności z DIN EN ISO 50001 i korzystanie z subwencji państwowych
  • Produkcja przyjazna dla środowiska – bezpośrednie określenie działań pozwalających na oszczędzanie ograniczonych zasobów
  • Optymalizacja procesów dzięki równoległemu zbieraniu danych operacyjnych i parametrów maszyn
  • Oszczędność kosztów dzięki inteligentnemu zarządzaniu zużyciem energii
Widok cyklu PDCA w dłoni

Norma zarządzania energią ISO 50001

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania energią EnMS zgodnie z normą ISO 50001 ma na celu metodyczne podejście do ciągłego ulepszania charakterystyki energetycznej za pomocą cyklu PDCA. PDCA to skrót od poszczególnych faz metodycznego iteratywnego podejścia: Plan, Do, Check i Act.

Zaawansowane monitorowanie energii stanowi wsparcie w fazie Check dzięki niezawodnemu i ciągłemu rejestrowaniu wartości pomiarowych.

Interfejs użytkownika Proficloud.io do zarządzania energią na bazie IoT na ekranie laptopa

Zarządzanie energią na bazie IoT – droga do przyszłości

Zarządzanie energią w oparciu o IoT łączy w sobie zalety przemysłowego internetu rzeczy, zaawansowanych technologii pomiarowych oraz rozwijanych nieustannie inteligentnych usług. 
Mierniki kompatybilne z IoT (smart devices) można podłączyć bezpośrednio do platformy w chmurze metodą Plug & Play poprzez interfejs Ethernet za pośrednictwem protokołu MQTT. W środowisku chmury urządzenia można włączać łatwo i szybko do nowego lub istniejącego systemu za pomocą usługi Device Management Service. Od tego momentu wybrane wartości pomiarowe są przesyłane automatycznie i zapisywane. Osoba odpowiedzialna za zużycie energii ma natychmiastowy dostęp do danych i może je wykorzystywać bezpośrednio.

Ręce na klawiaturze laptopa

Interfejs do programowania REST

Interfejs do programowania REST w urządzeniach obiektowych umożliwia wygodną dostępność danych, co jest istotnym warunkiem budowania kompleksowych struktur aplikacji. REST to skrót od „REpresentional State Transfer“. Jest to architektura stosowana powszechnie w środowisku IT. Jest to prosta architektura interfejsu, która wykorzystuje znany ogólnie protokół internetowy. Transfer danych odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Dzięki zastosowaniu HTTP, REST i JSON w urządzeniach obiektowych nie jest potrzebna specjalna wiedza na temat przemysłowych protokołów komunikacyjnych oraz implementacji tabeli rejestrów.

Licznik energii z dopuszczeniem MID na szynie DIN w szafie sterowniczej

Dyrektywa o przyrządach pomiarowych MID

Dyrektywa MID określa jednolite, obowiązujące we wszystkich państwach UE przepisy w sprawie sprzedaży i oddawania do użytku urządzeń pomiarowych. Najważniejsze wymagania dotyczą np. stabilności, powtarzalności i oznakowania urządzeń. Dyrektywa MID tworzy jednolite podstawy do celów rozliczeniowych. Jednolite standardy odnoszą się do weryfikacji produktu w procesie produkcji, wprowadzenia do obrotu i oddawania do użytku. Następnie obowiązują krajowe przepisy dotyczące okresu ważności legalizacji i opłat za ponowną legalizację. Liczniki energii elektrycznej MID służą do rozliczania zużycia energii czynnej i są przeznaczone do użytku domowego, w usługach i handlu oraz w przemyśle lekkim.