System kodowania K+S dla kopalni soli potasowej

Elektrownia na niewielkiej przestrzeni: K+S wprowadza system kodowania

W kopalni potasu z własną elektrownią firma K+S wdrożyła system kodowania KKS – w oparciu o know-how firmy Gabo IDM oraz materiały oznacznikowe firmy Phoenix Contact. Osiągnięto dzięki temu znaczną poprawę przejrzystości instalacji, jak również wyraźne zwiększenie bezpieczeństwa procesów i pracy.

Profil klienta

Międzynarodowa firma wydobywcza K+S wydobywa i rafinuje surowce mineralne stosowane w rolnictwie, branży spożywczej, drogownictwie i przemyśle. W kopalni soli potasowej został wprowadzony nowy system kodowania.

Zastosowanie

Ponieważ eksploatacja kopalni i rafinacja soli surowej są procesami niezwykle energochłonnymi, w kopalni działa elektrownia gazowo-parowa o mocy cieplnej 116 MW. Zanim wprowadzono KKS, wykorzystywano szeroką paletę oznaczników i dokumentacji. Wprowadzenie kompleksowego i zgodnego z obowiązującymi normami oznakowania i dokumentowania wszystkich komponentów instalacji i urządzeń w oparciu o znormalizowany system kodowania elektrowni KKS było już naprawdę wskazane. Podstawowym celem było zwiększenie niezawodności eksploatacyjnej i poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ze względu na zmieniających się na przestrzeni lat wykonawców z biegiem czasu powstał niezwykle skomplikowany system mieszany. Oznakowanie i dokumentacja instalacji nie były ujednolicone. Pomylenie urządzenia lub przewodu może prowadzić do poważnych szkód osobowych i materialnych. Ponadto chciano uprościć konserwację i serwisowanie oraz zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania.

Christian Berghausen - K+S, Dyrektor ds. eksploatacji elektrowni
Christian Berghausen (K+S) i Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen z firmy K+S (po lewej) i Hans Karl Preuss z firmy Gabo IDM

Oznaczniki do instalacji K+S

Rozwiązanie

W ramach przygotowania firma Gabo IDM koordynowała przeniesienie całości posiadanej dokumentacji i danych do stworzonego przez siebie systemu zarządzania instalacjami AVIS. „Poprzez analizę stanu istniejącego dokumentacji technicznej obiektu sprawdzono następnie zgodność z normami i przepisami“, wyjaśnia Hans Karl Preuss, prezes Gabo IDM. „W celu osiągnięcia pełnej zgodności opracowano niezbędne wytyczne.” Wszystkie etapy procesu były sukcesywnie omawiane z dyrektorem Berghausenem i jego zespołem, a następnie wdrażane.

Po tych intensywnych przygotowaniach przystąpiono do cyfryzacji całej posiadanej dokumentacji. Stare oznaczenia zostały przeniesione do nowego systemu oznakowania zgodnie z systemem KKS. W celu zapewnienia przejrzystości konwersji ze starego do nowego systemu, stworzono dodatkową bazę danych. Łącznie wykonano ponad 4800 tabliczek oznakowania instalacji firmy Phoenix Contact. Zastosowano do tego drukarkę TOPMARK LASER, która dzięki specjalnej technologii laserowej zapewnia dobrą czytelność i wysoką trwałość.

Etykiety opisowe wykonane w firmie Phoenix Contact z Blombergu zostały uzupełnione o odpowiednie kolory w zależności od rodzaju medium i zamontowane w zakładzie za pomocą elementów mocujących. Dodatkowo na rurociągach wody i gazu umieszczono szczegółowe oznaczenie medium oraz kierunku przepływu.

Dzięki realizacji projektu KKS udało nam się zwiększyć wyraźnie przejrzystość instalacji oraz zwiększyć bezpieczeństwo procesów. Nasze oczekiwania zostały w pełni spełnione zarówno pod względem technicznym jak i czasowym.

Christian Berghausen - K+S, Dyrektor ds. eksploatacji elektrowni

Produkty

Kontakt
Wizerunek rodziny MARKING SYSTEM

Odkryj jeszcze więcej systemów drukujących

Dowiedz się więcej o naszych drukarkach z rodziny MARKING system. Dzięki ofercie różnych technologii opisywania znajdziesz z pewnością rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb. Jednolite i użyteczne menu zapewnia intuicyjną obsługę.