FAQ

FAQ Bezpieczeństwo funkcjonalne

Pytania i odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego

Odpowiedzi na Twoje pytania udzielą nasi eksperci.

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? – Napisz do nas!

Jeśli nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie, wypełnij poniższy formularz. Jesteśmy do dyspozycji w przypadku pytań i sugestii dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Nie, pojedyncze komponenty nie mogą mieć SIL i PL.

Klasyfikacja SIL odnosi się zawsze do kompletnej funkcji bezpieczeństwa, natomiast SILCL (granica osiągnięcia SIL) do podsystemu (wg EN 62061).

Powiązanie między PL i SIL można określić za pomocą wskaźnika PFHd. Informacje o PFHd nie uwzględniają szczególnych specyfikacji dwóch norm pod kątem dozwolonej struktury, pokrycia diagnostycznego lub cyklicznych przywołań

Zgodnie z normami, dla redundantnych (2-kanałowych) urządzeń łączeniowych i przekaźników z zestykami o wymuszonym przełączaniu przyjmuje się pokrycie diagnostyczne na poziomie 99%. Wymagana jest funkcja diagnostyki o odpowiedniej reakcji na uszkodzenie lub przynajmniej z ostrzeżeniem przed zagrożeniem.

Nie, tylko jeden błąd prowadzi z reguły do uszkodzenia. W systemach magnetycznych lub opartych na technologii RFID producent może potwierdzić tolerancję sprzętu na defekty 1.

Nie, użytkownik może obliczyć wartość PFHd dla części zużywających się do danego zastosowania na podstawie wartości B10d w zależności od liczby cykli roboczych.

MTBF (mean time between failure) określa średni czas między uszkodzeniami.

MTTF (mean time to failure) to średni czas do uszkodzenia.

D oznacza niebezpieczny (ang. dangerous).

MTTFd (mean time to dangerous failure) określa średni czas do wystąpienia uszkodzenia niebezpiecznego.

Tak, dla systemów operacyjnych wg PL e należy uwzględnić wymagania normy IEC 61508-3.

Załączniki normy EN ISO 13849-1 i EN 62061 zawierają zastępcze wartości referencyjne dla używanych często komponentów. Jednak w miarę dostępności należy stosować zawsze wartości producenta.

Nie, norma EN ISO 13849-1 opisuje tylko tryb high demand. Z tego powodu ocenę MTTF można przeprowadzić tylko przy użyciu dodatkowych środków, np. forsowana dynamizacja.

Nie, nie ma obowiązku osobnej certyfikacji oprogramowania opartego na obu standardach. Zależy on od wielkości i złożoności całego projektu. W ramach weryfikacji i walidacji funkcji bezpieczeństwa może być konieczny test oprogramowania. Informacje na ten temat znajdują się w normie EN ISO 13849-1, rozdział 4.6, normie EN 62061, rozdział 6.9 i 6.10 oraz normie EN 61508-3.

Nie, poza parametrami statycznymi, jak MTTF i B10d, element musi nadawać się do funkcji również pod względem funkcjonalnym oraz spełniać określone wymagania minimalne. Mogą to być na przykład wymagania konstrukcyjne i wymagania bezpieczeństwa (realizacja i zastosowanie zasad bezpieczeństwa).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410