Sentralrenseanlegg Wilhelmshaven: Pålitelig radiosignalkommunikasjon

Modernisering av sentralrenseanlegget Wilhelmshaven med radiosignalløsninger fra Phoenix Contact

Avløpskanal  

Modernisering av renseanlegget Wilhelmshaven med Bluetooth-radiosignalsystemer fra Phoenix Contact.

Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW) er ansvarlig for bortledning og rensing av avløpsvannet fra byene Wilhelmshaven og Schortens. De drifter et underjordisk kanalsystem på rundt 520 kilometer samt to hoved- og 65 sekundærpumpeverk som transporterer avløpsvannet via trykkrør til sentralrenseanlegget. Området for kloakkering hos TBW renser her daglig rundt 20 000 kubikkmeter avløpsvann.

TBW optimaliserer anleggene sine kontinuerlig. I forbindelse med modernisering av renseanlegget er derfor fire etterfølgende klaringsbassenger, sandfang samt pumpestasjoner og råtnetanker utstyrt med radiosignalsystem fra Phoenix Contact for å overføre signalene og dataene økonomisk effektivt til kontrollrommet.

Løsning

Bluetooth-PROFIBUS-sett  

Dataoverføring med Bluetooth-PROFIBUS-sett fra Phoenix Contact

Integrering av mengdemåling i styresystemet

Rundt 300 meter fra hovedpumpeverket, på den andre siden av Ems-Jade-kanalen, foretas det en mengdemåling i trykkrøret. Det analoge målesignalet kunne ikke tilknyttes PLS-en i hovedpumpeverket via kabel fordi det viste seg vanskelig å undergrave Ems-Jade-kanalen.

Frank Jakobs, ansvarlig for automatisering av renseanlegget og pumpeverkene, forteller: "Da jeg var på leting etter en løsning på dette problemet, ble jeg oppmerksom på radiosignalteknikken fra Phoenix Contact." I stedet for kabel benyttes nå to Bluetooth-omformere som integrerer sensorsignalet direkte i hovedpumpeverkets PROFIBUS-system. "Det gir en økonomisk effektiv løsning på oppgaven", konkluderer Frank Jakobs.

Separasjons- og sandfanganlegg  

Når et definert nivå er nådd, sender Wireless-modulene ut et signal

Informasjon umiddelbart ved nivåoverskridelser

I separasjons- og sandfanganlegget fjernes grove faststoffer fra avløpsvannet. I det luftede sandfanget avleires stoffer som sand og veigrus på bunnen. Deretter pumpes de ut og ledes til en sandvasker. Pumpen er montert i en sjakt. Tidligere rant denne ofte ubemerket over.

Ved hjelp av Wireless-MUX-systemet hører denne problemstilingen nå fortiden til: Hvis vannet i pumpesjakten overskrider et bestemt nivå, sender radiosignalmodulene ut et signal som fører til stillstand i samtlige pumper i sandfangeren.

Når vannet har sunket igjen, frigis pumpene på nytt av en evalueringsenhet med nivåsensor. Wireless-MUX-systemet har fungert feilfritt i mange år. "På grunn av de gode erfaringene benytter vi radiosignalsystemene fra Phoenix Contact nå også på mange andre områder", kan Frank Jakobs fortelle.

Sentral radiosignalstasjon for innsamling og overføring av data  

Den sentrale radiosignalstasjonen mellom klaringsbassengene er koblet til PROFIBUS-master i driftsbygningen

Kostnadsgunstig alternativ til slepekontakter

Et ytterligere bruksfelt for industriell radiosignalteknologi finner vi på området for etterrensing: I de fire klaringsbassengene måler henholdsvis en prosessonde fra Hach Lange slamnivået i form av en optisk metode. Sondene er installert på bassengenes omløpende avstrykerbroer. Måleverdiene videresendes til respektive kontroller og derfra videre til kontrollrommet i driftsbygningen via PROFIBUS.

Fordi overføring via tradisjonelle medier som slepekontakter har vist seg å være vedlikeholdskrevende og lett utsatt for feil i slike omgivelser, valgte man en trådløs løsning.

En Bluetooth-omformer har blitt installert på hver av de fire broene og koblet til tilhørende Profibus-kontroller. Sondene videreformidler deretter informasjonen via Bluetooth til en sentral stasjon mellom broene, som på sin side er koblet til PROFIBUS-masteren i driftsbygningen via fiberoptiske omformere.

Fasit

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, ansvarlig for anleggsautomatisering hos TBW

"Takket være Wireless-løsningene fra Phoenix Contact har vi løst mange utfordringer og spart høye utgifter", er konklusjonen til Frank Jakobs.

"Derfor er radiosignaler et sant alternativ til kabelført nettorganisering i samtlige deler av renseanlegget også i fremtiden."

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk