Sluseanlegg Kiel-Holtenau

Radioline-radiosignalsystemet for overvåking av byggetiltak på slusen Kiel-Holtenau

Sluse Kiel-Holtenau  

Radioline-radiosignalsystemet er til hjelp ved overvåking av byggetiltak på slusen

Etter over 100 års brukstid skal forsyningskulvertene til slusene til Nord-Ostsee-kanalen ved Kiel fornyes. Det omstendelige arbeidet utføres parallelt med slusedriften i en dybde på ca. 30 meter.

Under byggearbeidet måler sensorer av høy kvalitet alle viktige punkter i slusebygget. Målestasjonene som ligger langt unna knyttes til det sentrale kontroll- og alarmsystemet via Radioline-radiosignalsystemer fra Phoenix Contact.

Applikasjon

Den føderale forvaltningen for skipsfart og vannveier (WSV) drifter et høyt antall sluser i Tyskland, blant annet slusene i Nord-Ostsee-kanalen ved Kiel. Anlegget, som består av en stor og en liten slusegruppe med henholdsvis to kamre, benyttes gjennomgående. Etter å ha vært i drift i over hundre år er tunnelene under slusegruppene ikke lenger i henhold til dagens tekniske status. Disse tunnelene kalles også kulverter for forsyning – her ligger ledningene for energiforsyning, vann og avløp samt kommunikasjon.

Av økonomiske grunner samt for å opprettholde slusegruppenes driftssikkerhet valgte de ansvarlige hos WSV et nybygg. Samtidig som slusene fremdeles kan benyttes, bores det under hele anlegget med den mest moderne teknikk og i en dybde på ca. 30 meter en tunnel med en lengde på rundt 400 meter og en bredde på ca. to meter. Flere nye sjakter som skal opprettes mellom kamrene benyttes for å koble til forsyningsledningene. Dette byggetrinnet er en klargjøring for ytterligere, omfattende tiltak for modernisering av sluseanlegget.

Løsning

MCC-systemer fra Glötzl  

MCC-systemene fra Glötzl er installert i fire forskjellige sluseområder

For å overvåke bygget og evaluere måleresultatene benyttes komponenter fra Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik mbH i Rheinstetten ved Karlsruhe. I sluseanlegget i Kiel-Holtenau registreres måleinstrumentene på fire områder i desentrale måleverdigivere – såkalte MCC-systemer (Measurement Communication Control).

Utfordringen bestod i at de fire fysisk distribuerte stasjonene formidler dataene sine til den sentrale MCC-masterstasjonen, som er plassert i kontrollrommet i den midtre enheten. Mellom de forskjellige stasjonene og kontrollrommet må ikke bare flere hundre meters avstand, men også slusekamrene overvinnes. Av tekniske og økonomiske årsaker er legging av kabler derfor ikke relevant.

"På bakgrunn av dette valgte vi Radioline-radiosignalsystemet fra Phoenix Contact grunnet de fleksible bruksmulighetene“, forteller Joachim Haberland, prosjektleder hos Glötzl Baumesstechnik og ansvarlig for sluseanleggets byggovervåking. "Med Radioline-modulene kan både I/O-signaler og serielle data overføres, uten at følgekostnader oppstår."

Oversiktsvisning av sluseanlegg Kiel-Holtenau  

Oversiktsvisning av sluseanlegg Kiel-Holtenau

Alternative overføringsveier ved forbindelsesbrudd

Sensorene som er montert på slusebyggene skanner overflaten med høy presisjon og fanger slik opp hellinger og forskyvninger i kammerveggene. I tillegg registreres grunnvannsnivået på ti punkter ved hjelp av nivåsensorer. Sensorene sender ut disse signalene via et serielt RS485-grensesnitt.

Radioline-radiosignalsystemet kobles direkte til måleverdigiverens RS485-utgang og kommuniserer verdiene deretter trådløst til kontrollrommet. Her lagrer MCC-masteren dataene, og evaluerer dem.

"Samtlige måleverdier kan nå registreres permanent, slik at eventuelle feil oppdages på et tidlig tidspunkt og mottiltak kan iverksettes umiddelbart", forteller Jürgen Glötzl, daglig leder hos Glötzl Baumesstechnik.

Serielle og I/O-data kan videreføres

Grunnleggende egenskaper ved Radioline-systemet, som orienterer seg etter de spesielle behovene som man finner i anvendelser med industriell infrastruktur, danner den nye radiosignalteknologien Trusted Wireless 2.0. Den lukker gapet mellom WirelessHart som løsning for sensornettverk innen prosessteknikk samt Wireless-standardene Bluetooth og Wireless-LAN, som er veletablert innen fabrikkautomasjon.

Avhengig av applikasjonskravene åpner Radioline-modulene for forskjellige innstillingsmuligheter. Egnet for oppbygging av forskjellige nettverksstrukturer, fra enkel punkt-til-punkt-forbindelse og til selvhelende meshnettverk.

Fasit

Jürgen Glötzl og Joachim Haberland  

Daglig leder Jürgen Glötzl og prosjektleder Joachim Haberland

Ved å ta i bruk Radioline-radiosignalsystemet har WSV spart mye både tid og penger.

"Nå som Wireless-modulene har videreført registrerte måleverdier til kontrollrommet i flere måneder helt uten svikt eller feil, er mine forventninger til trådløsforbindelsens stabilitet mer enn bare overtruffet", kan Jürgen Glötzl konkludere. "På grunn av disse positive erfaringene kommer vi også i fremtiden til å benytte radiosignalløsninger fra Phoenix Contact."

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00