Lenker og nedlastinger

Lenker og nedlastinger

Vil du vite mer?

Her finner du mer informasjon om temaet Industrial Wireless.

Wireless Simulation Tool

Wireless Simulation Tool er et simuleringsprogram som støtter planleggingen av radiosignalsystemer i industrielle omgivelser. Det er til hjelp for deg ved evaluering av antall og posisjonen for nødvendige Wireless-komponenter og simulerer på bakgrunn av dette radiosignalbelysningens kvalitet:

  • Hvor mange Access Points er nødvendige for å dekke nødvendig areal med radiosignaler?
  • Hvor er, radiosignalteknisk sett, den beste monteringsposisjonen?
  • Hvilken nytte gir spesielle antenner?
  • Hvilken effekt har de planlagte lange antennekablene?

White paper fra Phoenix Contact

Mer informasjon om de forskjellige radiosignalteknologiene og deres anvendelse, se white paper om følgende temaer:

Beskrivelse Språk Stand
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,59 MB]
Grunnleggende informasjon og praktisk bruk
engelsk 29.09.2017
Sameksistensmekanismer Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
For feilfri parallell drift med Wireless LAN
engelsk 07.09.2015
Funksjonell sikkerhet via Wireless Ethernet [PDF, 1,79 MB]
Sikker dataoverføring
engelsk 07.09.2015
Fjernstyre- og fjernvedlikeholdssystemer [PDF, 0,74 MB]
Innføring i fjernstyre- og fjernvedlikeholdssystemer for anleggsovervåking
engelsk 07.09.2015

Informasjon fra ZVEI-arbeidsgruppen: Wireless innen automasjon

Phoenix Contact arbeider aktivt i forskjellige arbeidsgrupper for bruk av radiosignalteknologier i industrien. I ZVEI-arbeidsgruppe Wireless innen automasjon er to publikasjoner utgitt, du kan laste dem ned gratis på siden til ZVEI:

  • Radiosignalløsninger innen automasjon – oversikt og valgkriterier
    Følgende beskrives: Krav til radiosignalløsninger, kostnad-nytte-aspekter, tekniske aspekter ved valg av system.
  • Sameksistens mellom radiosignalsystemer innen automatiseringsteknikk
    14 produsenter av elektrisk automatiseringsteknikk forteller hvordan Wireless-løsninger kan benyttes feilfritt parallelt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00