Strømforsyninger med optimale funksjoner

Strømforsyninger med optimale funksjoner

Ytelsessterk og pålitelig

QUINT POWER for optimal tilgjengelighet av anlegget.

Tilbake til Strømforsyninger

Kategorier

Søk i Strømforsyninger med optimale funksjoner

Vis alle produktene i denne kategorien

De ytelsessterke strømforsyningene QUINT POWER med nye funksjoner sørger for optimal anleggstilgjengelighet. En helt unik SFB Technology og en forebyggende funksjonsovervåking optimaliserer anleggets tilgjengelighet. Signalterskler og karakteristikker kan tilpasses individuelt, for eksempel utgangsspenningen.

Strømforsyningene QUINT POWER under 100 W har en unik kombinasjon av forebyggende funksjonsovervåking og kraftig ytelsesreserve, og det ved minimal byggstørrelse.

Dine fordeler

  • SFB Technology utløser standard automatsikringer selektivt, parallelt tilkoblede forbrukere arbeider uavbrutt videre
  • Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
  • Enkel utvidelse av anlegget grunnet statisk boost, start av vanskelig last grunnet dynamisk boost
  • Høy støysikkerhet grunnet integrert gassavleder og over 20 ms nettsvikt-bufringstid
  • Plassbesparelse i koblingsboksen grunnet smal og flat byggform
  • Strømforsyninger med optimale funksjoner er en del av COMPLETE line-systemet

Individuell innstilling av QUINT POWER

Trenger du en strømforsyning med individuelle innstillinger?

Ved hjelp av konfiguratoren stiller du inn strømforsyningen QUINT POWER optimalt etter applikasjonen din: Du kan stille inn forskjellige parametere som for eksempel signalterskler, karakteristikker eller utgangsspenning, og du kan bestille en skreddersydd strømforsyning fra stykktall 1.

Ytelsessterk

QUINT POWER med SFB Technology  

QUINT POWER med SFB Technology

De ytelsessterke QUINT POWER-strømforsyningene med SFB Technology, forebyggende funksjonsovervåking og tilpasningsbare innstillinger sikrer anleggets tilgjengelighet. 

Også på effektområdet under 100 W har QUINT POWER en unik kombinasjon av forebyggende funksjonsovervåking og kraftig ytelsesreserve, og det ved minimal byggstørrelse. For lavere effektområder velger du din QUINT POWER med enten push-in- eller skrutilkobling.

Funksjonell sikkerhet

QUINT POWER for optimal driftssikkerhet  

QUINT POWER for optimal driftssikkerhet

QUINT POWER imøtekommer kravene om funksjonell sikkerhet (SIL) og gir optimal driftssikkerhet. Ved parallell drift og tilkoblet forskjellige faser, forsynes lasten også ved problemer med inngangsspenningen.

Pluss-varianten av 20 A strømforsyningen eller også kombinasjonen av QUINT POWER og den aktive redundansmodulen QUINT S-ORING kan benyttes i anvendelser med funksjonell sikkerhet opp til et sikkerhetsintegritetsnivå SIL 3 (IEC 61508). 

QUINT POWER med 110 V DC

QUINT POWER med 110 V DC  

QUINT POWER med 110 V DC

Med den nye QUINT POWER-strømforsyningen med 110 V DC på utgangen hører seriekobling av flere strømforsyninger nå historien til. Med den nye strømforsyningen forsyner du anvendelser opp til et spenningsområde på 135 V DC med kun én enhet. Ideell løsning for prosess- og energiteknikk.

SFB Technology

SFB-Technology - Driften av viktige anleggsdeler opprettholdes  

SFB Technology utløser automatsikringer

For å kunne utløse standard automatsikringer magnetisk og dermed raskt må strømforsyninger i en kort periode levere mange ganger nominell strøm.

Med SFB Technology (Selective Fuse Breaking), seks ganger nominell strøm i 12 ms, får man nettopp en slik dynamisk strømreserve. Strømkretser med feil kobles ut selektivt, feilen begrenses og viktige anleggsdeler forblir i drift.

Forebyggende funksjonsovervåking

Forebyggende funksjonsovervåking visualiserer kritiske driftstilstander og signaliserer dem til kontrolleren før feil oppstår.  

Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander

Utgangsspenning og -strøm overvåkes kontinuerlig. En slik forebyggende funksjonsovervåking visualiserer kritiske driftstilstander og signaliserer dem til kontrolleren før feil oppstår. Fjernovervåkingen foretas via aktive koblingsutganger og potensialfrie relekontakter.

Individuell parametrisering

Tilpasse signalterskler og karakteristikker  

Tilpasse signalterskler og karakteristikker

Parametriser strømforsyninger enkelt og nøyaktig med PC-en eller med det mobile sluttutstyret. Blant annet signalterskler og utgangsspenning kan stilles inn, og karakteristikker kan tilpasses individuelt.

Anleggsutvidelse

Anleggsutvidelse med POWER BOOST  

Enkel utvidelse av anlegg med POWER BOOST

I forbindelse med anleggsutvidelser leverer statisk boost opptil 125 % av nominell strøm. Ved oppstart av vanskelig last har du i opptil fem sekunder i tillegg dynamisk boost med dobbel nominell strøm til rådighet.

Med forskjellige funksjoner for optimal anleggstilgjengelighet

De ytelsessterke strømforsyningene QUINT POWER med forskjellige funksjoner i ulike effektområder sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Det være seg med SFB Technology, individuelle innstillinger og integrert gassavleder, eller plass- og energibesparende med forskjellige tilkoblingsmetoder – QUINT POWER tar seg pålitelig av forsyningen av anlegget.

Strømforsyning, 1-fasetStrømforsyning 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Forebyggende funksjonsovervåkingxx
Kan bestilles med forinnstillingx 
Valg mellom push-in- og skrutilkobling x
Effektreserve statisk boostxx
Effektreserve dynamisk boostxx
Integrert gassavlederx 
Minimal utstyrsdybde x
Robust designxx
Høy virkningsgradxx

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyning som kan tilpasses individuelt for optimal anleggstilgjengelighet

Service


Strømforsyning QUINT POWER med 40 A

Sterk ytelse og høy anleggstilgjengelighet