Tilbake til oversikten

Forebyggende funksjonsovervåking

Den industrielle strømforsyningen QUINT POWER optimaliserer anleggets tilgjengelighet. Den forutseende funksjonsovervåkingen bidrar i stor grad til dette.

Tidlig registrering av kritiske driftstilstander

Hvis strømforsyningen er i boostmodus, fungerer denne meldingen som en advarsel, slik at det ikke oppstår svikt i anlegget.  

Fjernovervåking via aktiv koblingsutgang og potensialfri relekontakt

Forebyggende funksjonsovervåking gir følgende fordel for deg og anlegget: Kritiske situasjoner oppdages før feil blir et faktum.

  • Permanent overvåking av utgangsspenning og -strøm
  • Kritiske situasjoner visualiseres og signaliseres på følgende måte:
    • via lysdiode
    • via potensialfri relekontakt
    • via aktiv koblingsutgang

Overvåking i POWER BOOST-modus

Overvåking av strømforsyning i POWER BOOST-modus  

I POWER BOOST-modus står hele utgangsspenningen til disposisjon.

Strømforsyningen leverer mer enn angitt nominell strøm:

  • Strømforsyningen er i POWER BOOST-modus.
  • På samme måte som de tilkoblede forbrukerne fungerer den normalt med en utgangsspenning på 24 V DC.

I POWER BOOST-modus oppstår en ytterligere lastøkning. Dette signaliseres, og informasjonen overføres til kontrolleren. Den forebyggende funksjonsovervåkingen reagerer før feil blir et faktum.

Eksempel: 

Den forebyggende funksjonsovervåkingen lokaliserer et transportbånd som går tungt. Anlegget kan repareres før andre forbrukere registrerer spenningsfall.  

Fra daglig praksis

Få nærmere informasjon: Forsøket viser fordelene ved forebyggende funksjonsovervåking.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Konfigurator

Konfigurer produktene og løsningene for din individuelle applikasjon.

Strømforsyning som kan tilpasses individuelt for optimal anleggstilgjengelighet